Programma 2023 .

Elf dagen lang theatraal binge-watchen!

Editie 2023

Voorstellingen op locatie Stadscafé Barbaar / Het Prinsenkwartier
20:00

Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem

Virtual Ritual

do. 01 juni 2023 20:00

Technologie is momenteel overal. Met wifi in de trein en een app voor elk ongemak, hebben we continu beschikking tot alle ontwikkelingen die ons leven versnellen, vergemakkelijken en met name effectiever maken. Deze helpende handvaten hebben een enorm positief effect, maken ons leven makkelijker en garanderen meer succes. Door al deze ontwikkelingen zijn onze handelingen in de afgelopen jaren veranderd. We kijken vandaag de dag niet meer op van acties die voorheen slechts een idee waren.

Doordat de technische revolutie in het teken staat van effectieve versnelling, lijkt deze in al zijn goede bedoelingen ons, de mensen, te passeren en zelfs voor te zijn. De technologie lijkt voor ons te denken, zodat wij het niet meer hoeven te doen. En we lijken er niet eens bij stil te staan dat dit gebeurt, door de snelheid waarmee dit gebeurt. Maar als we deze ontwikkelingen zo makkelijk eigen maken en daarmee als gewoon aanschouwen, en we gaan op dit tempo door, wat zijn dan de mogelijke ontwikkelingen die in de toekomst gaan komen?

Als we op dit tempo door blijven ontwikkelen, welke effectiviteit heeft de technologie dan in ons dagelijks leven? Wat zijn de handelingen van de toekomst waar we nu met onze gedachten niet bij kunnen dat deze werkelijkheid worden, maar die wel degelijk onze nieuwe normaal zullen zijn? En wat is het effect daarvan op ons bestaan als mens? Vergaren we alleen maar meer kwaliteit of komt er ook een keerzijde waardoor we in de toekomst zullen inleveren op kwaliteiten?

Over Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem
Katoo & Liselotte hebben elkaar leren kennen op de Academie voor Theater in Tilburg, waar ze beide in 2020 zijn afgestudeerd. Na verschillende samenwerkingen op de academie slaan ze nu wederom de handen ineen. Ze delen een interesse voor de waarde van alledaagse menselijke thema's. Ze zoeken in hun werk als theatermakers naar een vorm, waarin ze deze, vaak onbesproken, thema’s bespreekbaar willen maken. Onderwerpen als contact en taboes zijn eerder al aan bod gekomen in het werk van de meiden en zullen de weg in hun toekomstige werk opnieuw vinden.

Credits
Concept, regie en spel: Liselotte Backx en Katoo Vanhoutteghem
Muziek: Nog onbekend (nader te bepalen)
Foto: Anneloes van den Adel

www.liselottebackx.myportfolio.com
www.instagram.com/katoovanhoutteghem

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

—--

Technology is currently everywhere. With wifi on the train and an app for every inconvenience, we have constant access to all the developments that speed up, facilitate and, most importantly, make our lives more effective. These helping hands have a huge positive effect, making our lives easier and guaranteeing greater success. All these developments have changed our actions in recent years. Today, we no longer look up from actions that were previously just an idea.

Because the tech revolution is all about effective acceleration, in all its good intentions, it seems to pass us, the people, and even get ahead of us. Technology seems to think for us, so that we no longer have to do it ourselves. And we don't even seem to realise that this is happening, because of the speed at which it is happening. But if we so easily make these developments our own, and thus view them as normal, and we continue at this pace, what are the possible developments that are to come in the future?

If we continue to develop at this pace, what effectiveness will technology have in our daily lives? What are the actions of the future that we cannot now with our minds imagine becoming a reality, but will indeed be our new normal? And how will this affect our existence as human beings? Are we just acquiring more quality or will there also be a downside whereby we will sacrifice qualities in the future?

About Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem
Katoo & Liselotte met at the Academy of Theatre in Tilburg, where they both graduated in 2020. After several collaborations at the academy, they now join forces once again. They share an interest in the value of everyday human themes. In their work as theater makers, they look for a form, in which they want to make these, often undiscussed, themes discussable. Topics such as contact and taboos have come up before in the girls' work and will find their way again in their future work.

Credits
Concept, direction and acting: Liselotte Backx and Katoo Vanhoutteghem
Music: Still unknown (to be determined)
Photo: Anneloes van den Adel

www.liselottebackx.myportfolio.com
www.instagram.com/katoovanhoutteghem

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem

Virtual Ritual

do. 01 juni 2023 22:00

Technologie is momenteel overal. Met wifi in de trein en een app voor elk ongemak, hebben we continu beschikking tot alle ontwikkelingen die ons leven versnellen, vergemakkelijken en met name effectiever maken. Deze helpende handvaten hebben een enorm positief effect, maken ons leven makkelijker en garanderen meer succes. Door al deze ontwikkelingen zijn onze handelingen in de afgelopen jaren veranderd. We kijken vandaag de dag niet meer op van acties die voorheen slechts een idee waren.

Doordat de technische revolutie in het teken staat van effectieve versnelling, lijkt deze in al zijn goede bedoelingen ons, de mensen, te passeren en zelfs voor te zijn. De technologie lijkt voor ons te denken, zodat wij het niet meer hoeven te doen. En we lijken er niet eens bij stil te staan dat dit gebeurt, door de snelheid waarmee dit gebeurt. Maar als we deze ontwikkelingen zo makkelijk eigen maken en daarmee als gewoon aanschouwen, en we gaan op dit tempo door, wat zijn dan de mogelijke ontwikkelingen die in de toekomst gaan komen?

Als we op dit tempo door blijven ontwikkelen, welke effectiviteit heeft de technologie dan in ons dagelijks leven? Wat zijn de handelingen van de toekomst waar we nu met onze gedachten niet bij kunnen dat deze werkelijkheid worden, maar die wel degelijk onze nieuwe normaal zullen zijn? En wat is het effect daarvan op ons bestaan als mens? Vergaren we alleen maar meer kwaliteit of komt er ook een keerzijde waardoor we in de toekomst zullen inleveren op kwaliteiten?

Over Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem
Katoo & Liselotte hebben elkaar leren kennen op de Academie voor Theater in Tilburg, waar ze beide in 2020 zijn afgestudeerd. Na verschillende samenwerkingen op de academie slaan ze nu wederom de handen ineen. Ze delen een interesse voor de waarde van alledaagse menselijke thema's. Ze zoeken in hun werk als theatermakers naar een vorm, waarin ze deze, vaak onbesproken, thema’s bespreekbaar willen maken. Onderwerpen als contact en taboes zijn eerder al aan bod gekomen in het werk van de meiden en zullen de weg in hun toekomstige werk opnieuw vinden.

Credits
Concept, regie en spel: Liselotte Backx en Katoo Vanhoutteghem
Muziek: Nog onbekend (nader te bepalen)
Foto: Anneloes van den Adel

www.liselottebackx.myportfolio.com
www.instagram.com/katoovanhoutteghem

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

—--

Technology is currently everywhere. With wifi on the train and an app for every inconvenience, we have constant access to all the developments that speed up, facilitate and, most importantly, make our lives more effective. These helping hands have a huge positive effect, making our lives easier and guaranteeing greater success. All these developments have changed our actions in recent years. Today, we no longer look up from actions that were previously just an idea.

Because the tech revolution is all about effective acceleration, in all its good intentions, it seems to pass us, the people, and even get ahead of us. Technology seems to think for us, so that we no longer have to do it ourselves. And we don't even seem to realise that this is happening, because of the speed at which it is happening. But if we so easily make these developments our own, and thus view them as normal, and we continue at this pace, what are the possible developments that are to come in the future?

If we continue to develop at this pace, what effectiveness will technology have in our daily lives? What are the actions of the future that we cannot now with our minds imagine becoming a reality, but will indeed be our new normal? And how will this affect our existence as human beings? Are we just acquiring more quality or will there also be a downside whereby we will sacrifice qualities in the future?

About Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem
Katoo & Liselotte met at the Academy of Theatre in Tilburg, where they both graduated in 2020. After several collaborations at the academy, they now join forces once again. They share an interest in the value of everyday human themes. In their work as theater makers, they look for a form, in which they want to make these, often undiscussed, themes discussable. Topics such as contact and taboos have come up before in the girls' work and will find their way again in their future work.

Credits
Concept, direction and acting: Liselotte Backx and Katoo Vanhoutteghem
Music: Still unknown (to be determined)
Photo: Anneloes van den Adel

www.liselottebackx.myportfolio.com
www.instagram.com/katoovanhoutteghem

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Ilja Geelen

RE:set

zo. 04 juni 2023 14:00

RE:set is een hedendaagse danssolo over identiteit en saamhorigheid. Over aanpassen aan nieuwe realiteiten, overweldigd worden door nieuwe informatie en je weg proberen te vinden uit het doolhof. Over het combineren van verschillende werelden en het creëren van je eigen wereld.

De voorstelling is gebaseerd op geluidsonderzoek, antropologische observaties, dagboekfragmenten en improvisatievideo's die in de loop van anderhalf jaar zijn verzameld. Deze solo is een poging om zin te geven aan alle gegevens die Ilja Geelen verzamelde toen ze vanuit Nederland naar Tanger verhuisde. Tijdens de solo probeert ze patronen en logica te vinden en haar persoonlijke ervaringen te verbinden met iets universeels. Uiteindelijk blijft de solo ergens hangen tussen interpretatie en conclusie. Het laatste woord is nog niet gezegd.

Over Ilja Geelen
Ilja Geelen (v, 25) is danser, maker en antropoloog. Sinds november 2021 woont ze een groot deel van de tijd in Tanger, Marokko. Daar geeft ze dansles, maakt voorstellingen, zet sociaal-pedagogische projecten op en doet artistiek onderzoek. In haar projecten legt ze steeds de verbinding met haar wortels in Nederland (en geboortestad Tilburg). Twee vragen staan constant centraal: 1. Wat kunnen deze twee verschillende culturen elkaar brengen? en 2. Hoe kan ik daaraan bijdragen, met mijn lichaam als instrument?

Ilja speelt graag met onconventionele publieksopstellingen. Zo danste ze drie maal op Stukafest (waarvan één keer in de vorm van een dansfilm), organiseerde en choreografeerde ze in 2019 in Barcelona dansduetten in appartementen en maakte in 2022 een dansroute door opvangtehuizen voor uit huis geplaatste kinderen in Tetouan, Marokko. Nu danst ze veel op daken - daar begon ze mee in Marokko - maar inmiddels zet ze ook in Nederland die nieuwe gewoonte voort.

Ilja werkt graag interdisciplinair en heeft naast dans een achtergrond in theater(regie) en musical. De laatste jaren werkt ze steeds meer met video en geluid.

Credits
* Choreograaf en danser: Ilja Geelen
* Componisten: Nabil Dourgal en Xavier Geerman
* Gesteund door: Makershuis Tilburg en DansBrabant
* Foto: Yassine Abouhamid

www.iljageelen.com
www.instagram.com/ilmumkin

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

—-

RE:set is a contemporary dance solo about identity and belonging. About adapting to new realities, being overwhelmed with new information and trying to find your way out of the maze. About combining different worlds and creating your own.

The work is based on sound research, anthropological observations, diary fragments and improvisation videos collected over the course of one and a half year. The solo is an attempt to make sense of all the data that Ilja Geelen collected when she migrated to Tangier from the Netherlands. During the solo she tries to find patterns and logic and connect her personal experiences to something universal. In the end the solo lingers somewhere between interpretation and conclusion. The final word has not yet been said.

About Ilja Geelen
Ilja Geelen (f, 25) is a dancer, maker and anthropologist. Since November 2021, she has lived much of the time in Tangier, Morocco. There she teaches dance, creates performances, sets up socio-pedagogical projects and does artistic research. In her projects, she always connects with her roots in the Netherlands (hometown Tilburg). Two central questions are: 1. What can these two different cultures bring to each other? and 2. How can I contribute to this, with my body as an instrument?

Ilja likes to play with unconventional audience arrangements. For example, she danced three times at Stukafest (one of which was in the form of a dance film), organized and choreographed dance duets in apartments in Barcelona in 2019, and in 2022 she created a dance route through shelters for children placed out of home in Tetouan, Morocco. Now she dances a lot on rooftops - she started with this in Morocco - but now she is also continuing this new habit in the Netherlands.

Ilja likes to work interdisciplinary and besides dance she has a background in theater (directing) and musicals. In recent years she has been working more and more with video and sound.

Credits
Choreographer and dancer: Ilja Geelen
Composers: Nabil Dourgal and Xavier Geerman
Supported by: Makershuis Tilburg and DansBrabant
Photo: Yassine Abouhamid

www.iljageelen.com
www.instagram.com/ilmumkin

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

16:00

Ilja Geelen

RE:set

zo. 04 juni 2023 16:00

RE:set is een hedendaagse danssolo over identiteit en saamhorigheid. Over aanpassen aan nieuwe realiteiten, overweldigd worden door nieuwe informatie en je weg proberen te vinden uit het doolhof. Over het combineren van verschillende werelden en het creëren van je eigen wereld.

De voorstelling is gebaseerd op geluidsonderzoek, antropologische observaties, dagboekfragmenten en improvisatievideo's die in de loop van anderhalf jaar zijn verzameld. Deze solo is een poging om zin te geven aan alle gegevens die Ilja Geelen verzamelde toen ze vanuit Nederland naar Tanger verhuisde. Tijdens de solo probeert ze patronen en logica te vinden en haar persoonlijke ervaringen te verbinden met iets universeels. Uiteindelijk blijft de solo ergens hangen tussen interpretatie en conclusie. Het laatste woord is nog niet gezegd.

Over Ilja Geelen
Ilja Geelen (v, 25) is danser, maker en antropoloog. Sinds november 2021 woont ze een groot deel van de tijd in Tanger, Marokko. Daar geeft ze dansles, maakt voorstellingen, zet sociaal-pedagogische projecten op en doet artistiek onderzoek. In haar projecten legt ze steeds de verbinding met haar wortels in Nederland (en geboortestad Tilburg). Twee vragen staan constant centraal: 1. Wat kunnen deze twee verschillende culturen elkaar brengen? en 2. Hoe kan ik daaraan bijdragen, met mijn lichaam als instrument?

Ilja speelt graag met onconventionele publieksopstellingen. Zo danste ze drie maal op Stukafest (waarvan één keer in de vorm van een dansfilm), organiseerde en choreografeerde ze in 2019 in Barcelona dansduetten in appartementen en maakte in 2022 een dansroute door opvangtehuizen voor uit huis geplaatste kinderen in Tetouan, Marokko. Nu danst ze veel op daken - daar begon ze mee in Marokko - maar inmiddels zet ze ook in Nederland die nieuwe gewoonte voort.

Ilja werkt graag interdisciplinair en heeft naast dans een achtergrond in theater(regie) en musical. De laatste jaren werkt ze steeds meer met video en geluid.

Credits
* Choreograaf en danser: Ilja Geelen
* Componisten: Nabil Dourgal en Xavier Geerman
* Gesteund door: Makershuis Tilburg en DansBrabant
* Foto: Yassine Abouhamid

www.iljageelen.com
www.instagram.com/ilmumkin

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

—-

RE:set is a contemporary dance solo about identity and belonging. About adapting to new realities, being overwhelmed with new information and trying to find your way out of the maze. About combining different worlds and creating your own.

The work is based on sound research, anthropological observations, diary fragments and improvisation videos collected over the course of one and a half year. The solo is an attempt to make sense of all the data that Ilja Geelen collected when she migrated to Tangier from the Netherlands. During the solo she tries to find patterns and logic and connect her personal experiences to something universal. In the end the solo lingers somewhere between interpretation and conclusion. The final word has not yet been said.

About Ilja Geelen
Ilja Geelen (f, 25) is a dancer, maker and anthropologist. Since November 2021, she has lived much of the time in Tangier, Morocco. There she teaches dance, creates performances, sets up socio-pedagogical projects and does artistic research. In her projects, she always connects with her roots in the Netherlands (hometown Tilburg). Two central questions are: 1. What can these two different cultures bring to each other? and 2. How can I contribute to this, with my body as an instrument?

Ilja likes to play with unconventional audience arrangements. For example, she danced three times at Stukafest (one of which was in the form of a dance film), organized and choreographed dance duets in apartments in Barcelona in 2019, and in 2022 she created a dance route through shelters for children placed out of home in Tetouan, Morocco. Now she dances a lot on rooftops - she started with this in Morocco - but now she is also continuing this new habit in the Netherlands.

Ilja likes to work interdisciplinary and besides dance she has a background in theater (directing) and musicals. In recent years she has been working more and more with video and sound.

Credits
Choreographer and dancer: Ilja Geelen
Composers: Nabil Dourgal and Xavier Geerman
Supported by: Makershuis Tilburg and DansBrabant
Photo: Yassine Abouhamid

www.iljageelen.com
www.instagram.com/ilmumkin

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker

Scènes voor papa en mama

za. 10 juni 2023 14:00

Een broer en zus komen met hun ouders bij elkaar in de stamkroeg van het gezin. Een plek vol herinneringen van toen ze kinderen waren. De plek waar de zus altijd opgesloten zat op de wc en de broer K3 nummers op de bar zong, maar vooral de plek waar ze samen altijd toneelstukjes speelden voor hun ouders en alle stamgasten.

Naarmate de twee ouder werden zijn ze elkaar steeds meer uit het oog verloren door ruzies en meningsverschillen. De gezonde broer-zus rivaliteit is omgeslagen tot een ongezond gevecht. Ze spreken elkaar alleen tijdens feestdagen en houden zich dan zoveel mogelijk in om het ‘gezellig te houden’.

Plotseling is de familie situatie drastisch veranderd: hun ouders hebben een week geleden aangekondigd te gaan scheiden. Ze spreken af in de stamkroeg om meer uitleg te krijgen over deze beslissing. Broer en zus hebben beiden hun eigen mening over de scheiding en terwijl ze wachten op hun ouders begint de rivaliteit weer op te borrelen.

Nu hun ouders gescheiden zijn hoeven ze zich niet meer in te houden want het gezin is toch al gebroken. Al vrij snel bereikt de ruzie een hoogtepunt en op dat moment merken ze allebei op dat alle stamgasten van het café naar ze kijken. De stamgasten veranderen in publiek, het café lijkt te transformeren naar een arena. De plek waar ze eindelijk kunnen uitvechten wie er vroeger altijd gelijk had. Wie was het slachtoffer en wie de agressor? Naar wie werd geluisterd en naar wie bleef ongehoord? Door middel van het spelen van verschillende scènes uit hun leven proberen ze het publiek aan hun zijde te krijgen. Ze willen eindelijk gehoord worden, maar zal dat lukken?

Over Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker
Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker zijn een nieuw makend spelers duo. Ze hebben elkaar leren kennen tijdens de voorstelling ‘Filter’ van Theater Oostpool en Sonnevanck. Iris Bakker is afgestudeerd van Codarts Muziektheater (2020) en is sindsdien werkzaam in theater en tv/film (Fun Home, Zodiac, Nieuw Zeer). Sebastián Mrkvicka is afgestudeerd van toneelschool ArtEZ (2020) en is sindsdien ook werkzaam in het theater en tv/film (De Oerclub, Dirty Lines, Het Eenzame Westen)

Samen willen ze werk maken omtrent sociale onderwerpen waar ze zich veel mee bezighouden en waar, naar hun mening, meer over gesproken moet worden. Ze willen op tragikomische wijze het publiek prikkelen om samen de zoektocht te starten naar een open en eerlijk gesprek.

Credits
* Concept en Spel: Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker
* Eindregie: Anouk Beugels
* Artistieke Coaching: Derk Stenvers
* Foto: Derk Stenvers

www.instagram.com/sebaslouis

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

—-

A brother and sister meet with their parents at the family's regular pub. A place full of memories from when they were kids. The place where the sister was always locked in the toilet and the brother sang K3 songs on the bar, but especially the place where they always played theater plays together for their parents and all the regulars.

As the two grew older, they increasingly lost sight of each other through arguments and disagreements. The healthy brother-sister rivalry has turned into an unhealthy fight. They speak to each other only during holidays and then hold back as much as possible to "keep it cozy.

Suddenly, the family situation has changed dramatically: their parents announced a week ago that they are divorcing. They meet at the family pub to get more explanations about this decision. Brother and sister both have their own opinions about the divorce, and while they wait for their parents, rivalry begins to bubble up again.

Now that their parents are divorced they no longer need to hold back because the family is broken anyway. Pretty soon the feud reaches a climax and at that point they both notice that all the regulars at the cafe are looking at them. The regulars turn into an audience, the café seems to transform into an arena. The place where they can finally fight out who was always right before. Who was the victim and who is the aggressor? Who was listened to and who remained unheard? By playing different scenes from their lives, they try to get the audience on their side. They finally want to be heard, but will they succeed?

About Sebastian Mrkvicka and Iris Bakker
Sebastian Mrkvicka and Iris Bakker are a new duo. They got to know each other during Theater Oostpool and Sonnevanck's performance "Filter. Iris Bakker graduated from Codarts Muziektheater (2020) and has since worked in theater and TV/film (Fun Home, Zodiac, Nieuw Zeer). Sebastián Mrkvicka graduated from theater school ArtEZ (2020) and has also been working in theater and TV/film since then (The Primal Club, Dirty Lines, The Lonely West).

Together they want to make work about social issues that they are much concerned with and that, in their opinion, should be talked about more. In a tragicomic way they want to stimulate the public to start the search for an open and honest conversation together.

Credits
* Concept and Play: Sebastian Mrkvicka and Iris Bakker
* Stage direction: Anouk Beugels
* Artistic Coaching: Derk Stenvers
* Photo: Derk Stenvers

www.instagram.com/sebaslouis

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker

Scènes voor papa en mama

za. 10 juni 2023 16:00

Een broer en zus komen met hun ouders bij elkaar in de stamkroeg van het gezin. Een plek vol herinneringen van toen ze kinderen waren. De plek waar de zus altijd opgesloten zat op de wc en de broer K3 nummers op de bar zong, maar vooral de plek waar ze samen altijd toneelstukjes speelden voor hun ouders en alle stamgasten.

Naarmate de twee ouder werden zijn ze elkaar steeds meer uit het oog verloren door ruzies en meningsverschillen. De gezonde broer-zus rivaliteit is omgeslagen tot een ongezond gevecht. Ze spreken elkaar alleen tijdens feestdagen en houden zich dan zoveel mogelijk in om het ‘gezellig te houden’.

Plotseling is de familie situatie drastisch veranderd: hun ouders hebben een week geleden aangekondigd te gaan scheiden. Ze spreken af in de stamkroeg om meer uitleg te krijgen over deze beslissing. Broer en zus hebben beiden hun eigen mening over de scheiding en terwijl ze wachten op hun ouders begint de rivaliteit weer op te borrelen.

Nu hun ouders gescheiden zijn hoeven ze zich niet meer in te houden want het gezin is toch al gebroken. Al vrij snel bereikt de ruzie een hoogtepunt en op dat moment merken ze allebei op dat alle stamgasten van het café naar ze kijken. De stamgasten veranderen in publiek, het café lijkt te transformeren naar een arena. De plek waar ze eindelijk kunnen uitvechten wie er vroeger altijd gelijk had. Wie was het slachtoffer en wie de agressor? Naar wie werd geluisterd en naar wie bleef ongehoord? Door middel van het spelen van verschillende scènes uit hun leven proberen ze het publiek aan hun zijde te krijgen. Ze willen eindelijk gehoord worden, maar zal dat lukken?

Over Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker
Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker zijn een nieuw makend spelers duo. Ze hebben elkaar leren kennen tijdens de voorstelling ‘Filter’ van Theater Oostpool en Sonnevanck. Iris Bakker is afgestudeerd van Codarts Muziektheater (2020) en is sindsdien werkzaam in theater en tv/film (Fun Home, Zodiac, Nieuw Zeer). Sebastián Mrkvicka is afgestudeerd van toneelschool ArtEZ (2020) en is sindsdien ook werkzaam in het theater en tv/film (De Oerclub, Dirty Lines, Het Eenzame Westen)

Samen willen ze werk maken omtrent sociale onderwerpen waar ze zich veel mee bezighouden en waar, naar hun mening, meer over gesproken moet worden. Ze willen op tragikomische wijze het publiek prikkelen om samen de zoektocht te starten naar een open en eerlijk gesprek.

Credits
* Concept en Spel: Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker
* Eindregie: Anouk Beugels
* Artistieke Coaching: Derk Stenvers
* Foto: Derk Stenvers

www.instagram.com/sebaslouis

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

—-

A brother and sister meet with their parents at the family's regular pub. A place full of memories from when they were kids. The place where the sister was always locked in the toilet and the brother sang K3 songs on the bar, but especially the place where they always played theater plays together for their parents and all the regulars.

As the two grew older, they increasingly lost sight of each other through arguments and disagreements. The healthy brother-sister rivalry has turned into an unhealthy fight. They speak to each other only during holidays and then hold back as much as possible to "keep it cozy.

Suddenly, the family situation has changed dramatically: their parents announced a week ago that they are divorcing. They meet at the family pub to get more explanations about this decision. Brother and sister both have their own opinions about the divorce, and while they wait for their parents, rivalry begins to bubble up again.

Now that their parents are divorced they no longer need to hold back because the family is broken anyway. Pretty soon the feud reaches a climax and at that point they both notice that all the regulars at the cafe are looking at them. The regulars turn into an audience, the café seems to transform into an arena. The place where they can finally fight out who was always right before. Who was the victim and who is the aggressor? Who was listened to and who remained unheard? By playing different scenes from their lives, they try to get the audience on their side. They finally want to be heard, but will they succeed?

About Sebastian Mrkvicka and Iris Bakker
Sebastian Mrkvicka and Iris Bakker are a new duo. They got to know each other during Theater Oostpool and Sonnevanck's performance "Filter. Iris Bakker graduated from Codarts Muziektheater (2020) and has since worked in theater and TV/film (Fun Home, Zodiac, Nieuw Zeer). Sebastián Mrkvicka graduated from theater school ArtEZ (2020) and has also been working in theater and TV/film since then (The Primal Club, Dirty Lines, The Lonely West).

Together they want to make work about social issues that they are much concerned with and that, in their opinion, should be talked about more. In a tragicomic way they want to stimulate the public to start the search for an open and honest conversation together.

Credits
* Concept and Play: Sebastian Mrkvicka and Iris Bakker
* Stage direction: Anouk Beugels
* Artistic Coaching: Derk Stenvers
* Photo: Derk Stenvers

www.instagram.com/sebaslouis

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

20:00

Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker

Scènes voor papa en mama

za. 10 juni 2023 20:00

Een broer en zus komen met hun ouders bij elkaar in de stamkroeg van het gezin. Een plek vol herinneringen van toen ze kinderen waren. De plek waar de zus altijd opgesloten zat op de wc en de broer K3 nummers op de bar zong, maar vooral de plek waar ze samen altijd toneelstukjes speelden voor hun ouders en alle stamgasten.

Naarmate de twee ouder werden zijn ze elkaar steeds meer uit het oog verloren door ruzies en meningsverschillen. De gezonde broer-zus rivaliteit is omgeslagen tot een ongezond gevecht. Ze spreken elkaar alleen tijdens feestdagen en houden zich dan zoveel mogelijk in om het ‘gezellig te houden’.

Plotseling is de familie situatie drastisch veranderd: hun ouders hebben een week geleden aangekondigd te gaan scheiden. Ze spreken af in de stamkroeg om meer uitleg te krijgen over deze beslissing. Broer en zus hebben beiden hun eigen mening over de scheiding en terwijl ze wachten op hun ouders begint de rivaliteit weer op te borrelen.

Nu hun ouders gescheiden zijn hoeven ze zich niet meer in te houden want het gezin is toch al gebroken. Al vrij snel bereikt de ruzie een hoogtepunt en op dat moment merken ze allebei op dat alle stamgasten van het café naar ze kijken. De stamgasten veranderen in publiek, het café lijkt te transformeren naar een arena. De plek waar ze eindelijk kunnen uitvechten wie er vroeger altijd gelijk had. Wie was het slachtoffer en wie de agressor? Naar wie werd geluisterd en naar wie bleef ongehoord? Door middel van het spelen van verschillende scènes uit hun leven proberen ze het publiek aan hun zijde te krijgen. Ze willen eindelijk gehoord worden, maar zal dat lukken?

Over Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker
Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker zijn een nieuw makend spelers duo. Ze hebben elkaar leren kennen tijdens de voorstelling ‘Filter’ van Theater Oostpool en Sonnevanck. Iris Bakker is afgestudeerd van Codarts Muziektheater (2020) en is sindsdien werkzaam in theater en tv/film (Fun Home, Zodiac, Nieuw Zeer). Sebastián Mrkvicka is afgestudeerd van toneelschool ArtEZ (2020) en is sindsdien ook werkzaam in het theater en tv/film (De Oerclub, Dirty Lines, Het Eenzame Westen)

Samen willen ze werk maken omtrent sociale onderwerpen waar ze zich veel mee bezighouden en waar, naar hun mening, meer over gesproken moet worden. Ze willen op tragikomische wijze het publiek prikkelen om samen de zoektocht te starten naar een open en eerlijk gesprek.

Credits
* Concept en Spel: Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker
* Eindregie: Anouk Beugels
* Artistieke Coaching: Derk Stenvers
* Foto: Derk Stenvers

www.instagram.com/sebaslouis

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

—-

A brother and sister meet with their parents at the family's regular pub. A place full of memories from when they were kids. The place where the sister was always locked in the toilet and the brother sang K3 songs on the bar, but especially the place where they always played theater plays together for their parents and all the regulars.

As the two grew older, they increasingly lost sight of each other through arguments and disagreements. The healthy brother-sister rivalry has turned into an unhealthy fight. They speak to each other only during holidays and then hold back as much as possible to "keep it cozy.

Suddenly, the family situation has changed dramatically: their parents announced a week ago that they are divorcing. They meet at the family pub to get more explanations about this decision. Brother and sister both have their own opinions about the divorce, and while they wait for their parents, rivalry begins to bubble up again.

Now that their parents are divorced they no longer need to hold back because the family is broken anyway. Pretty soon the feud reaches a climax and at that point they both notice that all the regulars at the cafe are looking at them. The regulars turn into an audience, the café seems to transform into an arena. The place where they can finally fight out who was always right before. Who was the victim and who is the aggressor? Who was listened to and who remained unheard? By playing different scenes from their lives, they try to get the audience on their side. They finally want to be heard, but will they succeed?

About Sebastian Mrkvicka and Iris Bakker
Sebastian Mrkvicka and Iris Bakker are a new duo. They got to know each other during Theater Oostpool and Sonnevanck's performance "Filter. Iris Bakker graduated from Codarts Muziektheater (2020) and has since worked in theater and TV/film (Fun Home, Zodiac, Nieuw Zeer). Sebastián Mrkvicka graduated from theater school ArtEZ (2020) and has also been working in theater and TV/film since then (The Primal Club, Dirty Lines, The Lonely West).

Together they want to make work about social issues that they are much concerned with and that, in their opinion, should be talked about more. In a tragicomic way they want to stimulate the public to start the search for an open and honest conversation together.

Credits
* Concept and Play: Sebastian Mrkvicka and Iris Bakker
* Stage direction: Anouk Beugels
* Artistic Coaching: Derk Stenvers
* Photo: Derk Stenvers

www.instagram.com/sebaslouis

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker

Scènes voor papa en mama

za. 10 juni 2023 22:00

Een broer en zus komen met hun ouders bij elkaar in de stamkroeg van het gezin. Een plek vol herinneringen van toen ze kinderen waren. De plek waar de zus altijd opgesloten zat op de wc en de broer K3 nummers op de bar zong, maar vooral de plek waar ze samen altijd toneelstukjes speelden voor hun ouders en alle stamgasten.

Naarmate de twee ouder werden zijn ze elkaar steeds meer uit het oog verloren door ruzies en meningsverschillen. De gezonde broer-zus rivaliteit is omgeslagen tot een ongezond gevecht. Ze spreken elkaar alleen tijdens feestdagen en houden zich dan zoveel mogelijk in om het ‘gezellig te houden’.

Plotseling is de familie situatie drastisch veranderd: hun ouders hebben een week geleden aangekondigd te gaan scheiden. Ze spreken af in de stamkroeg om meer uitleg te krijgen over deze beslissing. Broer en zus hebben beiden hun eigen mening over de scheiding en terwijl ze wachten op hun ouders begint de rivaliteit weer op te borrelen.

Nu hun ouders gescheiden zijn hoeven ze zich niet meer in te houden want het gezin is toch al gebroken. Al vrij snel bereikt de ruzie een hoogtepunt en op dat moment merken ze allebei op dat alle stamgasten van het café naar ze kijken. De stamgasten veranderen in publiek, het café lijkt te transformeren naar een arena. De plek waar ze eindelijk kunnen uitvechten wie er vroeger altijd gelijk had. Wie was het slachtoffer en wie de agressor? Naar wie werd geluisterd en naar wie bleef ongehoord? Door middel van het spelen van verschillende scènes uit hun leven proberen ze het publiek aan hun zijde te krijgen. Ze willen eindelijk gehoord worden, maar zal dat lukken?

Over Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker
Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker zijn een nieuw makend spelers duo. Ze hebben elkaar leren kennen tijdens de voorstelling ‘Filter’ van Theater Oostpool en Sonnevanck. Iris Bakker is afgestudeerd van Codarts Muziektheater (2020) en is sindsdien werkzaam in theater en tv/film (Fun Home, Zodiac, Nieuw Zeer). Sebastián Mrkvicka is afgestudeerd van toneelschool ArtEZ (2020) en is sindsdien ook werkzaam in het theater en tv/film (De Oerclub, Dirty Lines, Het Eenzame Westen)

Samen willen ze werk maken omtrent sociale onderwerpen waar ze zich veel mee bezighouden en waar, naar hun mening, meer over gesproken moet worden. Ze willen op tragikomische wijze het publiek prikkelen om samen de zoektocht te starten naar een open en eerlijk gesprek.

Credits
* Concept en Spel: Sebastian Mrkvicka en Iris Bakker
* Eindregie: Anouk Beugels
* Artistieke Coaching: Derk Stenvers
* Foto: Derk Stenvers

www.instagram.com/sebaslouis

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

—-

A brother and sister meet with their parents at the family's regular pub. A place full of memories from when they were kids. The place where the sister was always locked in the toilet and the brother sang K3 songs on the bar, but especially the place where they always played theater plays together for their parents and all the regulars.

As the two grew older, they increasingly lost sight of each other through arguments and disagreements. The healthy brother-sister rivalry has turned into an unhealthy fight. They speak to each other only during holidays and then hold back as much as possible to "keep it cozy.

Suddenly, the family situation has changed dramatically: their parents announced a week ago that they are divorcing. They meet at the family pub to get more explanations about this decision. Brother and sister both have their own opinions about the divorce, and while they wait for their parents, rivalry begins to bubble up again.

Now that their parents are divorced they no longer need to hold back because the family is broken anyway. Pretty soon the feud reaches a climax and at that point they both notice that all the regulars at the cafe are looking at them. The regulars turn into an audience, the café seems to transform into an arena. The place where they can finally fight out who was always right before. Who was the victim and who is the aggressor? Who was listened to and who remained unheard? By playing different scenes from their lives, they try to get the audience on their side. They finally want to be heard, but will they succeed?

About Sebastian Mrkvicka and Iris Bakker
Sebastian Mrkvicka and Iris Bakker are a new duo. They got to know each other during Theater Oostpool and Sonnevanck's performance "Filter. Iris Bakker graduated from Codarts Muziektheater (2020) and has since worked in theater and TV/film (Fun Home, Zodiac, Nieuw Zeer). Sebastián Mrkvicka graduated from theater school ArtEZ (2020) and has also been working in theater and TV/film since then (The Primal Club, Dirty Lines, The Lonely West).

Together they want to make work about social issues that they are much concerned with and that, in their opinion, should be talked about more. In a tragicomic way they want to stimulate the public to start the search for an open and honest conversation together.

Credits
* Concept and Play: Sebastian Mrkvicka and Iris Bakker
* Stage direction: Anouk Beugels
* Artistic Coaching: Derk Stenvers
* Photo: Derk Stenvers

www.instagram.com/sebaslouis

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem

Virtual Ritual

zo. 11 juni 2023 13:00

Technologie is momenteel overal. Met wifi in de trein en een app voor elk ongemak, hebben we continu beschikking tot alle ontwikkelingen die ons leven versnellen, vergemakkelijken en met name effectiever maken. Deze helpende handvaten hebben een enorm positief effect, maken ons leven makkelijker en garanderen meer succes. Door al deze ontwikkelingen zijn onze handelingen in de afgelopen jaren veranderd. We kijken vandaag de dag niet meer op van acties die voorheen slechts een idee waren.

Doordat de technische revolutie in het teken staat van effectieve versnelling, lijkt deze in al zijn goede bedoelingen ons, de mensen, te passeren en zelfs voor te zijn. De technologie lijkt voor ons te denken, zodat wij het niet meer hoeven te doen. En we lijken er niet eens bij stil te staan dat dit gebeurt, door de snelheid waarmee dit gebeurt. Maar als we deze ontwikkelingen zo makkelijk eigen maken en daarmee als gewoon aanschouwen, en we gaan op dit tempo door, wat zijn dan de mogelijke ontwikkelingen die in de toekomst gaan komen?

Als we op dit tempo door blijven ontwikkelen, welke effectiviteit heeft de technologie dan in ons dagelijks leven? Wat zijn de handelingen van de toekomst waar we nu met onze gedachten niet bij kunnen dat deze werkelijkheid worden, maar die wel degelijk onze nieuwe normaal zullen zijn? En wat is het effect daarvan op ons bestaan als mens? Vergaren we alleen maar meer kwaliteit of komt er ook een keerzijde waardoor we in de toekomst zullen inleveren op kwaliteiten?

Over Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem
Katoo & Liselotte hebben elkaar leren kennen op de Academie voor Theater in Tilburg, waar ze beide in 2020 zijn afgestudeerd. Na verschillende samenwerkingen op de academie slaan ze nu wederom de handen ineen. Ze delen een interesse voor de waarde van alledaagse menselijke thema's. Ze zoeken in hun werk als theatermakers naar een vorm, waarin ze deze, vaak onbesproken, thema’s bespreekbaar willen maken. Onderwerpen als contact en taboes zijn eerder al aan bod gekomen in het werk van de meiden en zullen de weg in hun toekomstige werk opnieuw vinden.

Credits
Concept, regie en spel: Liselotte Backx en Katoo Vanhoutteghem
Muziek: Nog onbekend (nader te bepalen)
Foto: Anneloes van den Adel

www.liselottebackx.myportfolio.com
www.instagram.com/katoovanhoutteghem

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

—--

Technology is currently everywhere. With wifi on the train and an app for every inconvenience, we have constant access to all the developments that speed up, facilitate and, most importantly, make our lives more effective. These helping hands have a huge positive effect, making our lives easier and guaranteeing greater success. All these developments have changed our actions in recent years. Today, we no longer look up from actions that were previously just an idea.

Because the tech revolution is all about effective acceleration, in all its good intentions, it seems to pass us, the people, and even get ahead of us. Technology seems to think for us, so that we no longer have to do it ourselves. And we don't even seem to realise that this is happening, because of the speed at which it is happening. But if we so easily make these developments our own, and thus view them as normal, and we continue at this pace, what are the possible developments that are to come in the future?

If we continue to develop at this pace, what effectiveness will technology have in our daily lives? What are the actions of the future that we cannot now with our minds imagine becoming a reality, but will indeed be our new normal? And how will this affect our existence as human beings? Are we just acquiring more quality or will there also be a downside whereby we will sacrifice qualities in the future?

About Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem
Katoo & Liselotte met at the Academy of Theatre in Tilburg, where they both graduated in 2020. After several collaborations at the academy, they now join forces once again. They share an interest in the value of everyday human themes. In their work as theater makers, they look for a form, in which they want to make these, often undiscussed, themes discussable. Topics such as contact and taboos have come up before in the girls' work and will find their way again in their future work.

Credits
Concept, direction and acting: Liselotte Backx and Katoo Vanhoutteghem
Music: Still unknown (to be determined)
Photo: Anneloes van den Adel

www.liselottebackx.myportfolio.com
www.instagram.com/katoovanhoutteghem

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

15:00

Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem

Virtual Ritual

zo. 11 juni 2023 15:00

Technologie is momenteel overal. Met wifi in de trein en een app voor elk ongemak, hebben we continu beschikking tot alle ontwikkelingen die ons leven versnellen, vergemakkelijken en met name effectiever maken. Deze helpende handvaten hebben een enorm positief effect, maken ons leven makkelijker en garanderen meer succes. Door al deze ontwikkelingen zijn onze handelingen in de afgelopen jaren veranderd. We kijken vandaag de dag niet meer op van acties die voorheen slechts een idee waren.

Doordat de technische revolutie in het teken staat van effectieve versnelling, lijkt deze in al zijn goede bedoelingen ons, de mensen, te passeren en zelfs voor te zijn. De technologie lijkt voor ons te denken, zodat wij het niet meer hoeven te doen. En we lijken er niet eens bij stil te staan dat dit gebeurt, door de snelheid waarmee dit gebeurt. Maar als we deze ontwikkelingen zo makkelijk eigen maken en daarmee als gewoon aanschouwen, en we gaan op dit tempo door, wat zijn dan de mogelijke ontwikkelingen die in de toekomst gaan komen?

Als we op dit tempo door blijven ontwikkelen, welke effectiviteit heeft de technologie dan in ons dagelijks leven? Wat zijn de handelingen van de toekomst waar we nu met onze gedachten niet bij kunnen dat deze werkelijkheid worden, maar die wel degelijk onze nieuwe normaal zullen zijn? En wat is het effect daarvan op ons bestaan als mens? Vergaren we alleen maar meer kwaliteit of komt er ook een keerzijde waardoor we in de toekomst zullen inleveren op kwaliteiten?

Over Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem
Katoo & Liselotte hebben elkaar leren kennen op de Academie voor Theater in Tilburg, waar ze beide in 2020 zijn afgestudeerd. Na verschillende samenwerkingen op de academie slaan ze nu wederom de handen ineen. Ze delen een interesse voor de waarde van alledaagse menselijke thema's. Ze zoeken in hun werk als theatermakers naar een vorm, waarin ze deze, vaak onbesproken, thema’s bespreekbaar willen maken. Onderwerpen als contact en taboes zijn eerder al aan bod gekomen in het werk van de meiden en zullen de weg in hun toekomstige werk opnieuw vinden.

Credits
Concept, regie en spel: Liselotte Backx en Katoo Vanhoutteghem
Muziek: Nog onbekend (nader te bepalen)
Foto: Anneloes van den Adel

www.liselottebackx.myportfolio.com
www.instagram.com/katoovanhoutteghem

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

—--

Technology is currently everywhere. With wifi on the train and an app for every inconvenience, we have constant access to all the developments that speed up, facilitate and, most importantly, make our lives more effective. These helping hands have a huge positive effect, making our lives easier and guaranteeing greater success. All these developments have changed our actions in recent years. Today, we no longer look up from actions that were previously just an idea.

Because the tech revolution is all about effective acceleration, in all its good intentions, it seems to pass us, the people, and even get ahead of us. Technology seems to think for us, so that we no longer have to do it ourselves. And we don't even seem to realise that this is happening, because of the speed at which it is happening. But if we so easily make these developments our own, and thus view them as normal, and we continue at this pace, what are the possible developments that are to come in the future?

If we continue to develop at this pace, what effectiveness will technology have in our daily lives? What are the actions of the future that we cannot now with our minds imagine becoming a reality, but will indeed be our new normal? And how will this affect our existence as human beings? Are we just acquiring more quality or will there also be a downside whereby we will sacrifice qualities in the future?

About Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem
Katoo & Liselotte met at the Academy of Theatre in Tilburg, where they both graduated in 2020. After several collaborations at the academy, they now join forces once again. They share an interest in the value of everyday human themes. In their work as theater makers, they look for a form, in which they want to make these, often undiscussed, themes discussable. Topics such as contact and taboos have come up before in the girls' work and will find their way again in their future work.

Credits
Concept, direction and acting: Liselotte Backx and Katoo Vanhoutteghem
Music: Still unknown (to be determined)
Photo: Anneloes van den Adel

www.liselottebackx.myportfolio.com
www.instagram.com/katoovanhoutteghem

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers