Tappin-It Collective .

JAZZCAFE

Alle uitvoeringen van

Tappin-It Collective .

Tappin-It Collective

JAZZCAFE .

za. 03 juni 2023 14:00

Nadat ze vorig jaar een voorstelling maakten over het einde der tijden in DOEMSDEE, dompelt Tappin-It Collective zichzelf in 2023 onder in de wereld van de jazzzzzzz. Op Delft Fringe Festival 2023 keren ze terug met hun voorstelling JAZZCAFE, waarvoor ze samen met Guy Salamon de muziek componeerden.

In de swingende droomwerkelijkheid van JAZZCAFE is the sky the limit en komen de muzikale gasten samen om de dagelijkse sleur van de rigide buitenwereld van zich af te schudden. Want waarom zou je elke dag hetzelfde doen als elke dag uniek kan zijn?
Soms is het beter om niet te weten wat er gaat gebeuren en het onbekende met open armen tegemoet te gaan.

Er wordt muziek gemaakt, gedanst, gegeten en gedronken. De bladmuziek wordt op het vuur gegooid en het script wordt in de blender gestopt. Ze gaan pianospelen met hun neus, drinken wijn uit een saxofoon, zingen liedjes achterstevoren en tapdansen op het plafond. Want: wie niet kan improviseren zal niet overleven. Nooit.

In een combinatie van tap, mime, live muziek, object-percussie, paaldans en rollerskating neemt Tappin-It Collective je mee in een wervelwind van fysieke muzikaliteit in een voorstelling over vrijheid, over regels en hoe ze te breken.

Over Tappin-it Collective
Tappin-It Collective is een eigenwijs en ambitieus collectief uit Amsterdam dat sinds 2018, onder leiding van Doortje Peters en Robin Lie, eigenzinnige multidisciplinaire voorstellingen maakt. De voorstellingen prikkelen, schuren en dagen de bezoeker uit om zich onder te laten dompelen in een unieke combinatie van moderne tap, mime en live muziek.

Via een samensmelting van energieke muzikaliteit, fysieke humor en een beeldende, absurdistische stijl hebben zij een eigen universele tekstloze taal ontwikkeld. Deze toegankelijke taal wordt door mensen van alle leeftijden en verschillende achtergronden begrepen, maar is tegelijkertijd ook schurend en edgy. Ze gebruiken specifiek tap op een vernieuwende manier, door dit te combineren met andere disciplines. Tap wordt intrinsiek ingezet om een verhaal te vertellen of op een thema te reflecteren.

Eerder maakten zij LOCO!, IRMA en DOEMSDEE. Met IRMA wonnen zij in 2021 de Publieksprijs tijdens Delft Fringe Festival 2021. In 2022 en 2023 zitten zij in de Nieuwe Makers regeling van Fonds Podiumkunsten waarin zij zich verder willen ontwikkelen als tap-theatermakers. Sinds 2022 werken zij samen met impresariaat Van Baasbank Productions.

Credits
Idee en choreografie: Robin Lie en Doortje Peters
Performers: Lorenzo Buffa, Collin van den Broek, Abriël Ferreira, Robin Lie, Doortje Peters & Sydney Plummer.
Eindregie: Michael Helmerhorst
Decor: Mattia Papp
Music director: Guy Salamon
Sounddesign: Jurre Thuijs
Foto: Sjoerd Derine

www.tappinitcollective.nl/
www.instagram.com/tappin.it.collective

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

After creating a performance about the end of times in DOEMSDEE last year, Tappin-It Collective is immersing themselves in the world of jazzzzzzz in 2023. At Delft Fringe Festival 2023 they return with their performance JAZZCAFE, for which they composed the music together with Guy Salamon.

In the swinging dream reality of JAZZCAFE, the sky is the limit and the musical guests come together to shake off the daily grind of the rigid outside world. After all, why do the same thing every day when every day can be unique?
Sometimes it is better not to know what is going to happen and to face the unknown with open arms.

Music is made, danced, eaten and drunk. The sheet music is thrown on the fire and the script is put in the blender. They will play the piano with their noses, drink wine from a saxophone, sing songs backwards and tap dance on the ceiling. Because: those who cannot improvise will not survive. Never.

In a combination of tap, mime, live music, object percussion, pole dancing and roller skating, Tappin-It Collective takes you into a whirlwind of physical musicality in a performance about freedom, about rules and how to break them.

About Tappin-it Collective
Tappin-It Collective is a headstrong and ambitious collective from Amsterdam that has been creating idiosyncratic multidisciplinary performances since 2018, led by Doortje Peters and Robin Lie. The performances excite, abrade and challenge visitors to immerse themselves in a unique combination of modern tap, mime and live music.

Through a fusion of energetic musicality, physical humor and a visual, absurdist style, they have developed their own universal textless language. This accessible language is understood by people of all ages and different backgrounds, while also being abrasive and edgy. They specifically use tap in an innovative way, combining it with other disciplines. Tap is intrinsically used to tell a story or reflect on a theme.

Previously they made LOCO!, IRMA and DOEMSDEE. With IRMA they won the Audience Award at Delft Fringe Festival 2021. In 2022 and 2023 they are in the Nieuwe Makers scheme of Fonds Podiumkunsten in which they want to develop further as tap-theater makers. Since 2022 they have been working with impresario Van Baasbank Productions.

Credits
Idea and choreography: Robin Lie and Doortje Peters
Performers: Lorenzo Buffa, Collin van den Broek, Abriël Ferreira, Robin Lie, Doortje Peters & Sydney Plummer.
Stage direction: Michael Helmerhorst
Set design: Mattia Papp
Music director: Guy Salamon
Sounddesign: Jurre Thuijs
Photo: Sjoerd Derine

www.tappinitcollective.nl/
www.instagram.com/tappin.it.collective

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Tappin-It Collective

JAZZCAFE .

za. 03 juni 2023 16:00

Nadat ze vorig jaar een voorstelling maakten over het einde der tijden in DOEMSDEE, dompelt Tappin-It Collective zichzelf in 2023 onder in de wereld van de jazzzzzzz. Op Delft Fringe Festival 2023 keren ze terug met hun voorstelling JAZZCAFE, waarvoor ze samen met Guy Salamon de muziek componeerden.

In de swingende droomwerkelijkheid van JAZZCAFE is the sky the limit en komen de muzikale gasten samen om de dagelijkse sleur van de rigide buitenwereld van zich af te schudden. Want waarom zou je elke dag hetzelfde doen als elke dag uniek kan zijn?
Soms is het beter om niet te weten wat er gaat gebeuren en het onbekende met open armen tegemoet te gaan.

Er wordt muziek gemaakt, gedanst, gegeten en gedronken. De bladmuziek wordt op het vuur gegooid en het script wordt in de blender gestopt. Ze gaan pianospelen met hun neus, drinken wijn uit een saxofoon, zingen liedjes achterstevoren en tapdansen op het plafond. Want: wie niet kan improviseren zal niet overleven. Nooit.

In een combinatie van tap, mime, live muziek, object-percussie, paaldans en rollerskating neemt Tappin-It Collective je mee in een wervelwind van fysieke muzikaliteit in een voorstelling over vrijheid, over regels en hoe ze te breken.

Over Tappin-it Collective
Tappin-It Collective is een eigenwijs en ambitieus collectief uit Amsterdam dat sinds 2018, onder leiding van Doortje Peters en Robin Lie, eigenzinnige multidisciplinaire voorstellingen maakt. De voorstellingen prikkelen, schuren en dagen de bezoeker uit om zich onder te laten dompelen in een unieke combinatie van moderne tap, mime en live muziek.

Via een samensmelting van energieke muzikaliteit, fysieke humor en een beeldende, absurdistische stijl hebben zij een eigen universele tekstloze taal ontwikkeld. Deze toegankelijke taal wordt door mensen van alle leeftijden en verschillende achtergronden begrepen, maar is tegelijkertijd ook schurend en edgy. Ze gebruiken specifiek tap op een vernieuwende manier, door dit te combineren met andere disciplines. Tap wordt intrinsiek ingezet om een verhaal te vertellen of op een thema te reflecteren.

Eerder maakten zij LOCO!, IRMA en DOEMSDEE. Met IRMA wonnen zij in 2021 de Publieksprijs tijdens Delft Fringe Festival 2021. In 2022 en 2023 zitten zij in de Nieuwe Makers regeling van Fonds Podiumkunsten waarin zij zich verder willen ontwikkelen als tap-theatermakers. Sinds 2022 werken zij samen met impresariaat Van Baasbank Productions.

Credits
Idee en choreografie: Robin Lie en Doortje Peters
Performers: Lorenzo Buffa, Collin van den Broek, Abriël Ferreira, Robin Lie, Doortje Peters & Sydney Plummer.
Eindregie: Michael Helmerhorst
Decor: Mattia Papp
Music director: Guy Salamon
Sounddesign: Jurre Thuijs
Foto: Sjoerd Derine

www.tappinitcollective.nl/
www.instagram.com/tappin.it.collective

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

After creating a performance about the end of times in DOEMSDEE last year, Tappin-It Collective is immersing themselves in the world of jazzzzzzz in 2023. At Delft Fringe Festival 2023 they return with their performance JAZZCAFE, for which they composed the music together with Guy Salamon.

In the swinging dream reality of JAZZCAFE, the sky is the limit and the musical guests come together to shake off the daily grind of the rigid outside world. After all, why do the same thing every day when every day can be unique?
Sometimes it is better not to know what is going to happen and to face the unknown with open arms.

Music is made, danced, eaten and drunk. The sheet music is thrown on the fire and the script is put in the blender. They will play the piano with their noses, drink wine from a saxophone, sing songs backwards and tap dance on the ceiling. Because: those who cannot improvise will not survive. Never.

In a combination of tap, mime, live music, object percussion, pole dancing and roller skating, Tappin-It Collective takes you into a whirlwind of physical musicality in a performance about freedom, about rules and how to break them.

About Tappin-it Collective
Tappin-It Collective is a headstrong and ambitious collective from Amsterdam that has been creating idiosyncratic multidisciplinary performances since 2018, led by Doortje Peters and Robin Lie. The performances excite, abrade and challenge visitors to immerse themselves in a unique combination of modern tap, mime and live music.

Through a fusion of energetic musicality, physical humor and a visual, absurdist style, they have developed their own universal textless language. This accessible language is understood by people of all ages and different backgrounds, while also being abrasive and edgy. They specifically use tap in an innovative way, combining it with other disciplines. Tap is intrinsically used to tell a story or reflect on a theme.

Previously they made LOCO!, IRMA and DOEMSDEE. With IRMA they won the Audience Award at Delft Fringe Festival 2021. In 2022 and 2023 they are in the Nieuwe Makers scheme of Fonds Podiumkunsten in which they want to develop further as tap-theater makers. Since 2022 they have been working with impresario Van Baasbank Productions.

Credits
Idea and choreography: Robin Lie and Doortje Peters
Performers: Lorenzo Buffa, Collin van den Broek, Abriël Ferreira, Robin Lie, Doortje Peters & Sydney Plummer.
Stage direction: Michael Helmerhorst
Set design: Mattia Papp
Music director: Guy Salamon
Sounddesign: Jurre Thuijs
Photo: Sjoerd Derine

www.tappinitcollective.nl/
www.instagram.com/tappin.it.collective

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Tappin-It Collective

JAZZCAFE .

za. 03 juni 2023 19:00

Nadat ze vorig jaar een voorstelling maakten over het einde der tijden in DOEMSDEE, dompelt Tappin-It Collective zichzelf in 2023 onder in de wereld van de jazzzzzzz. Op Delft Fringe Festival 2023 keren ze terug met hun voorstelling JAZZCAFE, waarvoor ze samen met Guy Salamon de muziek componeerden.

In de swingende droomwerkelijkheid van JAZZCAFE is the sky the limit en komen de muzikale gasten samen om de dagelijkse sleur van de rigide buitenwereld van zich af te schudden. Want waarom zou je elke dag hetzelfde doen als elke dag uniek kan zijn?
Soms is het beter om niet te weten wat er gaat gebeuren en het onbekende met open armen tegemoet te gaan.

Er wordt muziek gemaakt, gedanst, gegeten en gedronken. De bladmuziek wordt op het vuur gegooid en het script wordt in de blender gestopt. Ze gaan pianospelen met hun neus, drinken wijn uit een saxofoon, zingen liedjes achterstevoren en tapdansen op het plafond. Want: wie niet kan improviseren zal niet overleven. Nooit.

In een combinatie van tap, mime, live muziek, object-percussie, paaldans en rollerskating neemt Tappin-It Collective je mee in een wervelwind van fysieke muzikaliteit in een voorstelling over vrijheid, over regels en hoe ze te breken.

Over Tappin-it Collective
Tappin-It Collective is een eigenwijs en ambitieus collectief uit Amsterdam dat sinds 2018, onder leiding van Doortje Peters en Robin Lie, eigenzinnige multidisciplinaire voorstellingen maakt. De voorstellingen prikkelen, schuren en dagen de bezoeker uit om zich onder te laten dompelen in een unieke combinatie van moderne tap, mime en live muziek.

Via een samensmelting van energieke muzikaliteit, fysieke humor en een beeldende, absurdistische stijl hebben zij een eigen universele tekstloze taal ontwikkeld. Deze toegankelijke taal wordt door mensen van alle leeftijden en verschillende achtergronden begrepen, maar is tegelijkertijd ook schurend en edgy. Ze gebruiken specifiek tap op een vernieuwende manier, door dit te combineren met andere disciplines. Tap wordt intrinsiek ingezet om een verhaal te vertellen of op een thema te reflecteren.

Eerder maakten zij LOCO!, IRMA en DOEMSDEE. Met IRMA wonnen zij in 2021 de Publieksprijs tijdens Delft Fringe Festival 2021. In 2022 en 2023 zitten zij in de Nieuwe Makers regeling van Fonds Podiumkunsten waarin zij zich verder willen ontwikkelen als tap-theatermakers. Sinds 2022 werken zij samen met impresariaat Van Baasbank Productions.

Credits
Idee en choreografie: Robin Lie en Doortje Peters
Performers: Lorenzo Buffa, Collin van den Broek, Abriël Ferreira, Robin Lie, Doortje Peters & Sydney Plummer.
Eindregie: Michael Helmerhorst
Decor: Mattia Papp
Music director: Guy Salamon
Sounddesign: Jurre Thuijs
Foto: Sjoerd Derine

www.tappinitcollective.nl/
www.instagram.com/tappin.it.collective

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

After creating a performance about the end of times in DOEMSDEE last year, Tappin-It Collective is immersing themselves in the world of jazzzzzzz in 2023. At Delft Fringe Festival 2023 they return with their performance JAZZCAFE, for which they composed the music together with Guy Salamon.

In the swinging dream reality of JAZZCAFE, the sky is the limit and the musical guests come together to shake off the daily grind of the rigid outside world. After all, why do the same thing every day when every day can be unique?
Sometimes it is better not to know what is going to happen and to face the unknown with open arms.

Music is made, danced, eaten and drunk. The sheet music is thrown on the fire and the script is put in the blender. They will play the piano with their noses, drink wine from a saxophone, sing songs backwards and tap dance on the ceiling. Because: those who cannot improvise will not survive. Never.

In a combination of tap, mime, live music, object percussion, pole dancing and roller skating, Tappin-It Collective takes you into a whirlwind of physical musicality in a performance about freedom, about rules and how to break them.

About Tappin-it Collective
Tappin-It Collective is a headstrong and ambitious collective from Amsterdam that has been creating idiosyncratic multidisciplinary performances since 2018, led by Doortje Peters and Robin Lie. The performances excite, abrade and challenge visitors to immerse themselves in a unique combination of modern tap, mime and live music.

Through a fusion of energetic musicality, physical humor and a visual, absurdist style, they have developed their own universal textless language. This accessible language is understood by people of all ages and different backgrounds, while also being abrasive and edgy. They specifically use tap in an innovative way, combining it with other disciplines. Tap is intrinsically used to tell a story or reflect on a theme.

Previously they made LOCO!, IRMA and DOEMSDEE. With IRMA they won the Audience Award at Delft Fringe Festival 2021. In 2022 and 2023 they are in the Nieuwe Makers scheme of Fonds Podiumkunsten in which they want to develop further as tap-theater makers. Since 2022 they have been working with impresario Van Baasbank Productions.

Credits
Idea and choreography: Robin Lie and Doortje Peters
Performers: Lorenzo Buffa, Collin van den Broek, Abriël Ferreira, Robin Lie, Doortje Peters & Sydney Plummer.
Stage direction: Michael Helmerhorst
Set design: Mattia Papp
Music director: Guy Salamon
Sounddesign: Jurre Thuijs
Photo: Sjoerd Derine

www.tappinitcollective.nl/
www.instagram.com/tappin.it.collective

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Tappin-It Collective

JAZZCAFE .

za. 03 juni 2023 21:00

Nadat ze vorig jaar een voorstelling maakten over het einde der tijden in DOEMSDEE, dompelt Tappin-It Collective zichzelf in 2023 onder in de wereld van de jazzzzzzz. Op Delft Fringe Festival 2023 keren ze terug met hun voorstelling JAZZCAFE, waarvoor ze samen met Guy Salamon de muziek componeerden.

In de swingende droomwerkelijkheid van JAZZCAFE is the sky the limit en komen de muzikale gasten samen om de dagelijkse sleur van de rigide buitenwereld van zich af te schudden. Want waarom zou je elke dag hetzelfde doen als elke dag uniek kan zijn?
Soms is het beter om niet te weten wat er gaat gebeuren en het onbekende met open armen tegemoet te gaan.

Er wordt muziek gemaakt, gedanst, gegeten en gedronken. De bladmuziek wordt op het vuur gegooid en het script wordt in de blender gestopt. Ze gaan pianospelen met hun neus, drinken wijn uit een saxofoon, zingen liedjes achterstevoren en tapdansen op het plafond. Want: wie niet kan improviseren zal niet overleven. Nooit.

In een combinatie van tap, mime, live muziek, object-percussie, paaldans en rollerskating neemt Tappin-It Collective je mee in een wervelwind van fysieke muzikaliteit in een voorstelling over vrijheid, over regels en hoe ze te breken.

Over Tappin-it Collective
Tappin-It Collective is een eigenwijs en ambitieus collectief uit Amsterdam dat sinds 2018, onder leiding van Doortje Peters en Robin Lie, eigenzinnige multidisciplinaire voorstellingen maakt. De voorstellingen prikkelen, schuren en dagen de bezoeker uit om zich onder te laten dompelen in een unieke combinatie van moderne tap, mime en live muziek.

Via een samensmelting van energieke muzikaliteit, fysieke humor en een beeldende, absurdistische stijl hebben zij een eigen universele tekstloze taal ontwikkeld. Deze toegankelijke taal wordt door mensen van alle leeftijden en verschillende achtergronden begrepen, maar is tegelijkertijd ook schurend en edgy. Ze gebruiken specifiek tap op een vernieuwende manier, door dit te combineren met andere disciplines. Tap wordt intrinsiek ingezet om een verhaal te vertellen of op een thema te reflecteren.

Eerder maakten zij LOCO!, IRMA en DOEMSDEE. Met IRMA wonnen zij in 2021 de Publieksprijs tijdens Delft Fringe Festival 2021. In 2022 en 2023 zitten zij in de Nieuwe Makers regeling van Fonds Podiumkunsten waarin zij zich verder willen ontwikkelen als tap-theatermakers. Sinds 2022 werken zij samen met impresariaat Van Baasbank Productions.

Credits
Idee en choreografie: Robin Lie en Doortje Peters
Performers: Lorenzo Buffa, Collin van den Broek, Abriël Ferreira, Robin Lie, Doortje Peters & Sydney Plummer.
Eindregie: Michael Helmerhorst
Decor: Mattia Papp
Music director: Guy Salamon
Sounddesign: Jurre Thuijs
Foto: Sjoerd Derine

www.tappinitcollective.nl/
www.instagram.com/tappin.it.collective

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

After creating a performance about the end of times in DOEMSDEE last year, Tappin-It Collective is immersing themselves in the world of jazzzzzzz in 2023. At Delft Fringe Festival 2023 they return with their performance JAZZCAFE, for which they composed the music together with Guy Salamon.

In the swinging dream reality of JAZZCAFE, the sky is the limit and the musical guests come together to shake off the daily grind of the rigid outside world. After all, why do the same thing every day when every day can be unique?
Sometimes it is better not to know what is going to happen and to face the unknown with open arms.

Music is made, danced, eaten and drunk. The sheet music is thrown on the fire and the script is put in the blender. They will play the piano with their noses, drink wine from a saxophone, sing songs backwards and tap dance on the ceiling. Because: those who cannot improvise will not survive. Never.

In a combination of tap, mime, live music, object percussion, pole dancing and roller skating, Tappin-It Collective takes you into a whirlwind of physical musicality in a performance about freedom, about rules and how to break them.

About Tappin-it Collective
Tappin-It Collective is a headstrong and ambitious collective from Amsterdam that has been creating idiosyncratic multidisciplinary performances since 2018, led by Doortje Peters and Robin Lie. The performances excite, abrade and challenge visitors to immerse themselves in a unique combination of modern tap, mime and live music.

Through a fusion of energetic musicality, physical humor and a visual, absurdist style, they have developed their own universal textless language. This accessible language is understood by people of all ages and different backgrounds, while also being abrasive and edgy. They specifically use tap in an innovative way, combining it with other disciplines. Tap is intrinsically used to tell a story or reflect on a theme.

Previously they made LOCO!, IRMA and DOEMSDEE. With IRMA they won the Audience Award at Delft Fringe Festival 2021. In 2022 and 2023 they are in the Nieuwe Makers scheme of Fonds Podiumkunsten in which they want to develop further as tap-theater makers. Since 2022 they have been working with impresario Van Baasbank Productions.

Credits
Idea and choreography: Robin Lie and Doortje Peters
Performers: Lorenzo Buffa, Collin van den Broek, Abriël Ferreira, Robin Lie, Doortje Peters & Sydney Plummer.
Stage direction: Michael Helmerhorst
Set design: Mattia Papp
Music director: Guy Salamon
Sounddesign: Jurre Thuijs
Photo: Sjoerd Derine

www.tappinitcollective.nl/
www.instagram.com/tappin.it.collective

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Tappin-It Collective

JAZZCAFE .

do. 08 juni 2023 19:00

Nadat ze vorig jaar een voorstelling maakten over het einde der tijden in DOEMSDEE, dompelt Tappin-It Collective zichzelf in 2023 onder in de wereld van de jazzzzzzz. Op Delft Fringe Festival 2023 keren ze terug met hun voorstelling JAZZCAFE, waarvoor ze samen met Guy Salamon de muziek componeerden.

In de swingende droomwerkelijkheid van JAZZCAFE is the sky the limit en komen de muzikale gasten samen om de dagelijkse sleur van de rigide buitenwereld van zich af te schudden. Want waarom zou je elke dag hetzelfde doen als elke dag uniek kan zijn?
Soms is het beter om niet te weten wat er gaat gebeuren en het onbekende met open armen tegemoet te gaan.

Er wordt muziek gemaakt, gedanst, gegeten en gedronken. De bladmuziek wordt op het vuur gegooid en het script wordt in de blender gestopt. Ze gaan pianospelen met hun neus, drinken wijn uit een saxofoon, zingen liedjes achterstevoren en tapdansen op het plafond. Want: wie niet kan improviseren zal niet overleven. Nooit.

In een combinatie van tap, mime, live muziek, object-percussie, paaldans en rollerskating neemt Tappin-It Collective je mee in een wervelwind van fysieke muzikaliteit in een voorstelling over vrijheid, over regels en hoe ze te breken.

Over Tappin-it Collective
Tappin-It Collective is een eigenwijs en ambitieus collectief uit Amsterdam dat sinds 2018, onder leiding van Doortje Peters en Robin Lie, eigenzinnige multidisciplinaire voorstellingen maakt. De voorstellingen prikkelen, schuren en dagen de bezoeker uit om zich onder te laten dompelen in een unieke combinatie van moderne tap, mime en live muziek.

Via een samensmelting van energieke muzikaliteit, fysieke humor en een beeldende, absurdistische stijl hebben zij een eigen universele tekstloze taal ontwikkeld. Deze toegankelijke taal wordt door mensen van alle leeftijden en verschillende achtergronden begrepen, maar is tegelijkertijd ook schurend en edgy. Ze gebruiken specifiek tap op een vernieuwende manier, door dit te combineren met andere disciplines. Tap wordt intrinsiek ingezet om een verhaal te vertellen of op een thema te reflecteren.

Eerder maakten zij LOCO!, IRMA en DOEMSDEE. Met IRMA wonnen zij in 2021 de Publieksprijs tijdens Delft Fringe Festival 2021. In 2022 en 2023 zitten zij in de Nieuwe Makers regeling van Fonds Podiumkunsten waarin zij zich verder willen ontwikkelen als tap-theatermakers. Sinds 2022 werken zij samen met impresariaat Van Baasbank Productions.

Credits
Idee en choreografie: Robin Lie en Doortje Peters
Performers: Lorenzo Buffa, Collin van den Broek, Abriël Ferreira, Robin Lie, Doortje Peters & Sydney Plummer.
Eindregie: Michael Helmerhorst
Decor: Mattia Papp
Music director: Guy Salamon
Sounddesign: Jurre Thuijs
Foto: Sjoerd Derine

www.tappinitcollective.nl/
www.instagram.com/tappin.it.collective

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

After creating a performance about the end of times in DOEMSDEE last year, Tappin-It Collective is immersing themselves in the world of jazzzzzzz in 2023. At Delft Fringe Festival 2023 they return with their performance JAZZCAFE, for which they composed the music together with Guy Salamon.

In the swinging dream reality of JAZZCAFE, the sky is the limit and the musical guests come together to shake off the daily grind of the rigid outside world. After all, why do the same thing every day when every day can be unique?
Sometimes it is better not to know what is going to happen and to face the unknown with open arms.

Music is made, danced, eaten and drunk. The sheet music is thrown on the fire and the script is put in the blender. They will play the piano with their noses, drink wine from a saxophone, sing songs backwards and tap dance on the ceiling. Because: those who cannot improvise will not survive. Never.

In a combination of tap, mime, live music, object percussion, pole dancing and roller skating, Tappin-It Collective takes you into a whirlwind of physical musicality in a performance about freedom, about rules and how to break them.

About Tappin-it Collective
Tappin-It Collective is a headstrong and ambitious collective from Amsterdam that has been creating idiosyncratic multidisciplinary performances since 2018, led by Doortje Peters and Robin Lie. The performances excite, abrade and challenge visitors to immerse themselves in a unique combination of modern tap, mime and live music.

Through a fusion of energetic musicality, physical humor and a visual, absurdist style, they have developed their own universal textless language. This accessible language is understood by people of all ages and different backgrounds, while also being abrasive and edgy. They specifically use tap in an innovative way, combining it with other disciplines. Tap is intrinsically used to tell a story or reflect on a theme.

Previously they made LOCO!, IRMA and DOEMSDEE. With IRMA they won the Audience Award at Delft Fringe Festival 2021. In 2022 and 2023 they are in the Nieuwe Makers scheme of Fonds Podiumkunsten in which they want to develop further as tap-theater makers. Since 2022 they have been working with impresario Van Baasbank Productions.

Credits
Idea and choreography: Robin Lie and Doortje Peters
Performers: Lorenzo Buffa, Collin van den Broek, Abriël Ferreira, Robin Lie, Doortje Peters & Sydney Plummer.
Stage direction: Michael Helmerhorst
Set design: Mattia Papp
Music director: Guy Salamon
Sounddesign: Jurre Thuijs
Photo: Sjoerd Derine

www.tappinitcollective.nl/
www.instagram.com/tappin.it.collective

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Tappin-It Collective

JAZZCAFE .

do. 08 juni 2023 21:00

Nadat ze vorig jaar een voorstelling maakten over het einde der tijden in DOEMSDEE, dompelt Tappin-It Collective zichzelf in 2023 onder in de wereld van de jazzzzzzz. Op Delft Fringe Festival 2023 keren ze terug met hun voorstelling JAZZCAFE, waarvoor ze samen met Guy Salamon de muziek componeerden.

In de swingende droomwerkelijkheid van JAZZCAFE is the sky the limit en komen de muzikale gasten samen om de dagelijkse sleur van de rigide buitenwereld van zich af te schudden. Want waarom zou je elke dag hetzelfde doen als elke dag uniek kan zijn?
Soms is het beter om niet te weten wat er gaat gebeuren en het onbekende met open armen tegemoet te gaan.

Er wordt muziek gemaakt, gedanst, gegeten en gedronken. De bladmuziek wordt op het vuur gegooid en het script wordt in de blender gestopt. Ze gaan pianospelen met hun neus, drinken wijn uit een saxofoon, zingen liedjes achterstevoren en tapdansen op het plafond. Want: wie niet kan improviseren zal niet overleven. Nooit.

In een combinatie van tap, mime, live muziek, object-percussie, paaldans en rollerskating neemt Tappin-It Collective je mee in een wervelwind van fysieke muzikaliteit in een voorstelling over vrijheid, over regels en hoe ze te breken.

Over Tappin-it Collective
Tappin-It Collective is een eigenwijs en ambitieus collectief uit Amsterdam dat sinds 2018, onder leiding van Doortje Peters en Robin Lie, eigenzinnige multidisciplinaire voorstellingen maakt. De voorstellingen prikkelen, schuren en dagen de bezoeker uit om zich onder te laten dompelen in een unieke combinatie van moderne tap, mime en live muziek.

Via een samensmelting van energieke muzikaliteit, fysieke humor en een beeldende, absurdistische stijl hebben zij een eigen universele tekstloze taal ontwikkeld. Deze toegankelijke taal wordt door mensen van alle leeftijden en verschillende achtergronden begrepen, maar is tegelijkertijd ook schurend en edgy. Ze gebruiken specifiek tap op een vernieuwende manier, door dit te combineren met andere disciplines. Tap wordt intrinsiek ingezet om een verhaal te vertellen of op een thema te reflecteren.

Eerder maakten zij LOCO!, IRMA en DOEMSDEE. Met IRMA wonnen zij in 2021 de Publieksprijs tijdens Delft Fringe Festival 2021. In 2022 en 2023 zitten zij in de Nieuwe Makers regeling van Fonds Podiumkunsten waarin zij zich verder willen ontwikkelen als tap-theatermakers. Sinds 2022 werken zij samen met impresariaat Van Baasbank Productions.

Credits
Idee en choreografie: Robin Lie en Doortje Peters
Performers: Lorenzo Buffa, Collin van den Broek, Abriël Ferreira, Robin Lie, Doortje Peters & Sydney Plummer.
Eindregie: Michael Helmerhorst
Decor: Mattia Papp
Music director: Guy Salamon
Sounddesign: Jurre Thuijs
Foto: Sjoerd Derine

www.tappinitcollective.nl/
www.instagram.com/tappin.it.collective

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

After creating a performance about the end of times in DOEMSDEE last year, Tappin-It Collective is immersing themselves in the world of jazzzzzzz in 2023. At Delft Fringe Festival 2023 they return with their performance JAZZCAFE, for which they composed the music together with Guy Salamon.

In the swinging dream reality of JAZZCAFE, the sky is the limit and the musical guests come together to shake off the daily grind of the rigid outside world. After all, why do the same thing every day when every day can be unique?
Sometimes it is better not to know what is going to happen and to face the unknown with open arms.

Music is made, danced, eaten and drunk. The sheet music is thrown on the fire and the script is put in the blender. They will play the piano with their noses, drink wine from a saxophone, sing songs backwards and tap dance on the ceiling. Because: those who cannot improvise will not survive. Never.

In a combination of tap, mime, live music, object percussion, pole dancing and roller skating, Tappin-It Collective takes you into a whirlwind of physical musicality in a performance about freedom, about rules and how to break them.

About Tappin-it Collective
Tappin-It Collective is a headstrong and ambitious collective from Amsterdam that has been creating idiosyncratic multidisciplinary performances since 2018, led by Doortje Peters and Robin Lie. The performances excite, abrade and challenge visitors to immerse themselves in a unique combination of modern tap, mime and live music.

Through a fusion of energetic musicality, physical humor and a visual, absurdist style, they have developed their own universal textless language. This accessible language is understood by people of all ages and different backgrounds, while also being abrasive and edgy. They specifically use tap in an innovative way, combining it with other disciplines. Tap is intrinsically used to tell a story or reflect on a theme.

Previously they made LOCO!, IRMA and DOEMSDEE. With IRMA they won the Audience Award at Delft Fringe Festival 2021. In 2022 and 2023 they are in the Nieuwe Makers scheme of Fonds Podiumkunsten in which they want to develop further as tap-theater makers. Since 2022 they have been working with impresario Van Baasbank Productions.

Credits
Idea and choreography: Robin Lie and Doortje Peters
Performers: Lorenzo Buffa, Collin van den Broek, Abriël Ferreira, Robin Lie, Doortje Peters & Sydney Plummer.
Stage direction: Michael Helmerhorst
Set design: Mattia Papp
Music director: Guy Salamon
Sounddesign: Jurre Thuijs
Photo: Sjoerd Derine

www.tappinitcollective.nl/
www.instagram.com/tappin.it.collective

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Tappin-It Collective

JAZZCAFE .

vr. 09 juni 2023 19:00

Nadat ze vorig jaar een voorstelling maakten over het einde der tijden in DOEMSDEE, dompelt Tappin-It Collective zichzelf in 2023 onder in de wereld van de jazzzzzzz. Op Delft Fringe Festival 2023 keren ze terug met hun voorstelling JAZZCAFE, waarvoor ze samen met Guy Salamon de muziek componeerden.

In de swingende droomwerkelijkheid van JAZZCAFE is the sky the limit en komen de muzikale gasten samen om de dagelijkse sleur van de rigide buitenwereld van zich af te schudden. Want waarom zou je elke dag hetzelfde doen als elke dag uniek kan zijn?
Soms is het beter om niet te weten wat er gaat gebeuren en het onbekende met open armen tegemoet te gaan.

Er wordt muziek gemaakt, gedanst, gegeten en gedronken. De bladmuziek wordt op het vuur gegooid en het script wordt in de blender gestopt. Ze gaan pianospelen met hun neus, drinken wijn uit een saxofoon, zingen liedjes achterstevoren en tapdansen op het plafond. Want: wie niet kan improviseren zal niet overleven. Nooit.

In een combinatie van tap, mime, live muziek, object-percussie, paaldans en rollerskating neemt Tappin-It Collective je mee in een wervelwind van fysieke muzikaliteit in een voorstelling over vrijheid, over regels en hoe ze te breken.

Over Tappin-it Collective
Tappin-It Collective is een eigenwijs en ambitieus collectief uit Amsterdam dat sinds 2018, onder leiding van Doortje Peters en Robin Lie, eigenzinnige multidisciplinaire voorstellingen maakt. De voorstellingen prikkelen, schuren en dagen de bezoeker uit om zich onder te laten dompelen in een unieke combinatie van moderne tap, mime en live muziek.

Via een samensmelting van energieke muzikaliteit, fysieke humor en een beeldende, absurdistische stijl hebben zij een eigen universele tekstloze taal ontwikkeld. Deze toegankelijke taal wordt door mensen van alle leeftijden en verschillende achtergronden begrepen, maar is tegelijkertijd ook schurend en edgy. Ze gebruiken specifiek tap op een vernieuwende manier, door dit te combineren met andere disciplines. Tap wordt intrinsiek ingezet om een verhaal te vertellen of op een thema te reflecteren.

Eerder maakten zij LOCO!, IRMA en DOEMSDEE. Met IRMA wonnen zij in 2021 de Publieksprijs tijdens Delft Fringe Festival 2021. In 2022 en 2023 zitten zij in de Nieuwe Makers regeling van Fonds Podiumkunsten waarin zij zich verder willen ontwikkelen als tap-theatermakers. Sinds 2022 werken zij samen met impresariaat Van Baasbank Productions.

Credits
Idee en choreografie: Robin Lie en Doortje Peters
Performers: Lorenzo Buffa, Collin van den Broek, Abriël Ferreira, Robin Lie, Doortje Peters & Sydney Plummer.
Eindregie: Michael Helmerhorst
Decor: Mattia Papp
Music director: Guy Salamon
Sounddesign: Jurre Thuijs
Foto: Sjoerd Derine

www.tappinitcollective.nl/
www.instagram.com/tappin.it.collective

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

After creating a performance about the end of times in DOEMSDEE last year, Tappin-It Collective is immersing themselves in the world of jazzzzzzz in 2023. At Delft Fringe Festival 2023 they return with their performance JAZZCAFE, for which they composed the music together with Guy Salamon.

In the swinging dream reality of JAZZCAFE, the sky is the limit and the musical guests come together to shake off the daily grind of the rigid outside world. After all, why do the same thing every day when every day can be unique?
Sometimes it is better not to know what is going to happen and to face the unknown with open arms.

Music is made, danced, eaten and drunk. The sheet music is thrown on the fire and the script is put in the blender. They will play the piano with their noses, drink wine from a saxophone, sing songs backwards and tap dance on the ceiling. Because: those who cannot improvise will not survive. Never.

In a combination of tap, mime, live music, object percussion, pole dancing and roller skating, Tappin-It Collective takes you into a whirlwind of physical musicality in a performance about freedom, about rules and how to break them.

About Tappin-it Collective
Tappin-It Collective is a headstrong and ambitious collective from Amsterdam that has been creating idiosyncratic multidisciplinary performances since 2018, led by Doortje Peters and Robin Lie. The performances excite, abrade and challenge visitors to immerse themselves in a unique combination of modern tap, mime and live music.

Through a fusion of energetic musicality, physical humor and a visual, absurdist style, they have developed their own universal textless language. This accessible language is understood by people of all ages and different backgrounds, while also being abrasive and edgy. They specifically use tap in an innovative way, combining it with other disciplines. Tap is intrinsically used to tell a story or reflect on a theme.

Previously they made LOCO!, IRMA and DOEMSDEE. With IRMA they won the Audience Award at Delft Fringe Festival 2021. In 2022 and 2023 they are in the Nieuwe Makers scheme of Fonds Podiumkunsten in which they want to develop further as tap-theater makers. Since 2022 they have been working with impresario Van Baasbank Productions.

Credits
Idea and choreography: Robin Lie and Doortje Peters
Performers: Lorenzo Buffa, Collin van den Broek, Abriël Ferreira, Robin Lie, Doortje Peters & Sydney Plummer.
Stage direction: Michael Helmerhorst
Set design: Mattia Papp
Music director: Guy Salamon
Sounddesign: Jurre Thuijs
Photo: Sjoerd Derine

www.tappinitcollective.nl/
www.instagram.com/tappin.it.collective

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Tappin-It Collective

JAZZCAFE .

vr. 09 juni 2023 21:00

Nadat ze vorig jaar een voorstelling maakten over het einde der tijden in DOEMSDEE, dompelt Tappin-It Collective zichzelf in 2023 onder in de wereld van de jazzzzzzz. Op Delft Fringe Festival 2023 keren ze terug met hun voorstelling JAZZCAFE, waarvoor ze samen met Guy Salamon de muziek componeerden.

In de swingende droomwerkelijkheid van JAZZCAFE is the sky the limit en komen de muzikale gasten samen om de dagelijkse sleur van de rigide buitenwereld van zich af te schudden. Want waarom zou je elke dag hetzelfde doen als elke dag uniek kan zijn?
Soms is het beter om niet te weten wat er gaat gebeuren en het onbekende met open armen tegemoet te gaan.

Er wordt muziek gemaakt, gedanst, gegeten en gedronken. De bladmuziek wordt op het vuur gegooid en het script wordt in de blender gestopt. Ze gaan pianospelen met hun neus, drinken wijn uit een saxofoon, zingen liedjes achterstevoren en tapdansen op het plafond. Want: wie niet kan improviseren zal niet overleven. Nooit.

In een combinatie van tap, mime, live muziek, object-percussie, paaldans en rollerskating neemt Tappin-It Collective je mee in een wervelwind van fysieke muzikaliteit in een voorstelling over vrijheid, over regels en hoe ze te breken.

Over Tappin-it Collective
Tappin-It Collective is een eigenwijs en ambitieus collectief uit Amsterdam dat sinds 2018, onder leiding van Doortje Peters en Robin Lie, eigenzinnige multidisciplinaire voorstellingen maakt. De voorstellingen prikkelen, schuren en dagen de bezoeker uit om zich onder te laten dompelen in een unieke combinatie van moderne tap, mime en live muziek.

Via een samensmelting van energieke muzikaliteit, fysieke humor en een beeldende, absurdistische stijl hebben zij een eigen universele tekstloze taal ontwikkeld. Deze toegankelijke taal wordt door mensen van alle leeftijden en verschillende achtergronden begrepen, maar is tegelijkertijd ook schurend en edgy. Ze gebruiken specifiek tap op een vernieuwende manier, door dit te combineren met andere disciplines. Tap wordt intrinsiek ingezet om een verhaal te vertellen of op een thema te reflecteren.

Eerder maakten zij LOCO!, IRMA en DOEMSDEE. Met IRMA wonnen zij in 2021 de Publieksprijs tijdens Delft Fringe Festival 2021. In 2022 en 2023 zitten zij in de Nieuwe Makers regeling van Fonds Podiumkunsten waarin zij zich verder willen ontwikkelen als tap-theatermakers. Sinds 2022 werken zij samen met impresariaat Van Baasbank Productions.

Credits
Idee en choreografie: Robin Lie en Doortje Peters
Performers: Lorenzo Buffa, Collin van den Broek, Abriël Ferreira, Robin Lie, Doortje Peters & Sydney Plummer.
Eindregie: Michael Helmerhorst
Decor: Mattia Papp
Music director: Guy Salamon
Sounddesign: Jurre Thuijs
Foto: Sjoerd Derine

www.tappinitcollective.nl/
www.instagram.com/tappin.it.collective

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

After creating a performance about the end of times in DOEMSDEE last year, Tappin-It Collective is immersing themselves in the world of jazzzzzzz in 2023. At Delft Fringe Festival 2023 they return with their performance JAZZCAFE, for which they composed the music together with Guy Salamon.

In the swinging dream reality of JAZZCAFE, the sky is the limit and the musical guests come together to shake off the daily grind of the rigid outside world. After all, why do the same thing every day when every day can be unique?
Sometimes it is better not to know what is going to happen and to face the unknown with open arms.

Music is made, danced, eaten and drunk. The sheet music is thrown on the fire and the script is put in the blender. They will play the piano with their noses, drink wine from a saxophone, sing songs backwards and tap dance on the ceiling. Because: those who cannot improvise will not survive. Never.

In a combination of tap, mime, live music, object percussion, pole dancing and roller skating, Tappin-It Collective takes you into a whirlwind of physical musicality in a performance about freedom, about rules and how to break them.

About Tappin-it Collective
Tappin-It Collective is a headstrong and ambitious collective from Amsterdam that has been creating idiosyncratic multidisciplinary performances since 2018, led by Doortje Peters and Robin Lie. The performances excite, abrade and challenge visitors to immerse themselves in a unique combination of modern tap, mime and live music.

Through a fusion of energetic musicality, physical humor and a visual, absurdist style, they have developed their own universal textless language. This accessible language is understood by people of all ages and different backgrounds, while also being abrasive and edgy. They specifically use tap in an innovative way, combining it with other disciplines. Tap is intrinsically used to tell a story or reflect on a theme.

Previously they made LOCO!, IRMA and DOEMSDEE. With IRMA they won the Audience Award at Delft Fringe Festival 2021. In 2022 and 2023 they are in the Nieuwe Makers scheme of Fonds Podiumkunsten in which they want to develop further as tap-theater makers. Since 2022 they have been working with impresario Van Baasbank Productions.

Credits
Idea and choreography: Robin Lie and Doortje Peters
Performers: Lorenzo Buffa, Collin van den Broek, Abriël Ferreira, Robin Lie, Doortje Peters & Sydney Plummer.
Stage direction: Michael Helmerhorst
Set design: Mattia Papp
Music director: Guy Salamon
Sounddesign: Jurre Thuijs
Photo: Sjoerd Derine

www.tappinitcollective.nl/
www.instagram.com/tappin.it.collective

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Gerelateerde voorstellingen

Ontdek het Festival .

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers