Daniëlle Deddens

NORA - een POPconcert

Thu 30 May 2024 20:00

Add to my favorites

145 jaar geleden trok Nora de deur voorgoed achter zich dicht. Vanavond trapt ze ‘m weer keihard in. Het klassieke personage Nora (1879) uit ‘Een Poppenhuis’ reclaimt in 2024 the narrative in haar theatrale, eigentijdse en feministische popconcert.

Wat als het personage Nora uit 1879 in 2024 een popconcert geeft? Het levert een feministisch popconcert op, over het losbreken uit het Poppenhuiscomplex en het op zoek gaan naar je eigen stem. “Mijn pop is zo groot gegroeid dat ze alle ruimte heeft ingenomen. En nu is er geen ruimte meer voor de vrouw in mij. Dus mijn vrouw vertrekt, en ik blijf alleen achter met mijn pop.”

Met Henrik Ibsen en Kurt Weill als inspiratiebron bezingt Nora haar verhaal en herschrijft ze twee mannelijke bronnen naar een vrouwelijk perspectief. Het repertoire gaat van zachte pop tot een clubhit waar je op wilt dansen. Nora is voor Daniëlle Deddens een alterego. Via Nora kan ze haar eigen verhaal vertellen.

145 years ago, Nora pulled the door shut behind her for good. Tonight, she kicks it down hard again. The classic character Nora (1879) from "A Doll's House" reclaims the narrative in her theatrical, contemporary and feminist pop concert in 2024.

What if the 1879 character Nora gives a pop concert in 2024? It produces a feminist pop concert, about breaking free from the Dollhouse Complex and searching for your own voice. "My doll has grown so big that it has taken up all the space. And now there is no more room for the woman in me. So my wife leaves, and I am left alone with my doll."

Using Henrik Ibsen and Kurt Weill as inspiration, Nora sings her story and rewrites two male sources to a female perspective. The repertoire ranges from soft pop to a club hit that makes you want to dance to it. Nora is an alter-ego for Daniëlle Deddens. Through Nora, she can tell her own story.

Credits

  • Speler, concept, tekst, lyrics, zakelijk en productie: Danielle Deddens
  • Comonist, lyrics, producer: Wijnand Gomes
  • Artistiek advies, eindregie: Loulou Hameleers
  • Coproducent: Karavaan en Makershuis
  • Fotograaf: Peggy de Haan
  • Advies bij conceptontwikkeling: Timo Tembuyser

Luister voor meer informatie over de makers die op het Delft Fringe Festival 2024 staan naar onze podcast De Roze Hoed en volg ons op Instagram.

BEKIJK ALLE EVENEMENTEN VAN Daniëlle Deddens
Related shows

Discover the Festival .

We thank our

Subsidizers and beneficiaries