Archief .

Kijk terug op al onze hoogtepunten.

20:15

Opening Delft Fringe Festival

Feestelijke opening Delft Fringe Festival

wo. 31 mei 2023 20:15

Het Delft Fringe Festival wordt woensdag 31 mei om 20.15 uur feestelijk geopend in Theater de Veste. Laat je deze avond verrassen en inspireren door een gevarieerd programma van drie spraakmakende voorstellingen, van Alienated, Tara Reijerkerk en Niek Wagenaar. En in de verlengde pauze geven een aantal jonge makers op onverwachte locaties in het theater een korte preview van hun festivalvoorstelling. Sluit de avond dansend af op de lekkerste muziek van DJ JAWGEM op de afterparty.

Alienated • Carry my segment

In de dansvoorstelling ‘Carry my segment’, waarin ook circuselementen gebruikt worden, staat het lichaam centraal. Door het lichaam zelf als object te gebruiken ontstaat een dynamisch en spannend spel van steunen en ondersteunen. Ons brein kan daarin op het verkeerde been gezet worden: is het lichaam een mens, een object of een deel van iemand anders?

Tara Reijerkerk • PUSSYBOYS

Een macho man. Staat dat gelijk aan mannelijkheid? In de muziektheatervoorstelling ‘PUSSYBOYS’ zoeken zes jonge mannen vanuit humor, compassie, muzikaliteit en serious business naar hun eigen mannelijkheid. Over de dualiteiten, verwachtingen en de keuzes van het man zijn.

Niek Wagenaar's Nymphs • After All • winnaar Delft Fringe Festival Publieksprijs 2022

We beelden vaak genoeg in hoe het zal verlopen: een oorverdovende knal terwijl de aarde plots onder je wegvalt of een vlammenzee die ons allen in één klap overspoelt. Een grote gebeurtenis die achter alles een punt zet. Maar wat blijft er over wanneer de storm is gaan liggen? Als het gruis is neergedaald, zal het leven dan weer opkruipen?

De dansvoorstelling 'After All' speelt zich af in de grimmige werkelijkheid nadat de wereld hoe wij hem kennen is opgehouden te bestaan. In deze dansvoorstelling van dertig minuten worstelen vier personages met de plotselinge omslag van overvloed naar schaarste en met gevoelens als schuld, verlies en eenzaamheid.

Niek Wagenaar won in 2022 de Publieksprijs op het Delft Fringe Festival

Inclusief theatrale verrassing!

In de verlengde pauze geven een aantal jonge makers op onverwachte locaties in het theater een korte preview van hun voorstelling, die later op het festival te zien is.

Presentatie

De presentatie van vanavond is in handen van Hasan Gök. Naast presentator is hij spoken word artiest. Hij laat zich als maker inspireren door de metaforische aard van de Turkse taal. Hasan is een opkomend talent dat in korte tijd veel indruk maakte in de spoken work scene. In december 2022 was hij te zien bij het Fringe Event op Lichtjesavond in Museum Prinsenhof.

Programma

  • Inloop vanaf 19.15 uur
  • 20.15 uur - programma (deel 1)
  • 21.15 uur - pauze
  • 21.45 uur - programma (deel 2)
  • 22.30 uur - afterparty
  • Datum: woensdag 31 mei
  • Locatie: Theater de Veste aan het Vesteplein 1.
  • Entree: Tickets kosten € 27,50 en zijn inclusief garderobe en pauzedrankje.

 

Eerste hulp bij jouw keuze

Gratis hulp en advies voor jouw festivalprogramma

do. 01 juni 2023 17:00

Onze programmeurs staan elke festivaldag een uurtje op de Markt voor je klaar, in hun magenta-roze outfit, om je te voorzien van goed advies en informatie over de makers, voorstellingen en locaties. Je kunt bij hen ook meteen één van de Fringe Tours boeken. Je hebt geen ticket nodig, loop langs wanneer het jou uitkomt.

Our festival programmers will be waiting for you at the Markt, in their magenta-pink outfits, to provide you with good advice and information about the artists, performances and locations. You can also book one of the Fringe tours with them right away. You don't need a ticket, just drop by at your convenience. The main language of this event is Dutch or English.

Networking

TU Delft Campus Community Drinks

do. 01 juni 2023 17:00

Delft Fringe Festival, hét festival voor jonge, innovatieve podiumkunstenaars, is niet meer weg te denken uit de historische binnenstad van Delft. Sinds vorig jaar begeeft het festival zich ook buiten de binnenstad en presenteert het festival ook voorstellingen in de TU-wijk, zoals de Hortus Botanicus, Royal Delft, het Vakwerkhuis en de TU Delft Faculteit Bouwkunde. We maken graag kennis met de wijk tijdens de TU Delft Campus Community Drinks op donderdag 1 juni.

TU Delft Campus Community Drinks

De Campus Community drinks brengt maandelijks startups, scale ups, fieldlabs en de grotere bedrijven op de campus met elkaar in contact. Maar iedereen is welkom! Een mooie manier om elkaar te leren kennen, inspireren en nieuwe contacten op te doen. Tijdens de TU Delft Campus Community Drinks van donderdag 1 juni trakteren wij je op twee korte, verrassende Fringe voorstellingen. En we maken graag kennis met je. Proost! Aanmelden is niet nodig! Kom gezellig langs. 

Deze editie wordt mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Delft en specifiek Gebiedsfonds Delft Technology Park. 

19:00

Sebastiaan de Bie

Als zeesterren aan land komen

do. 01 juni 2023 19:00

Soms is het leven als de stroming van de zee.
Word je erdoor meegesleurd en heen en weer geslingerd van hoge verwachting naar diepe teleurstelling.
Je hapt naar lucht, maar je longen vullen zich met water.
En je weet niet of je ooit nog veilig boven zult komen.
Je probeert je ergens aan vast te houden, maar de bodem bestaat uit los zand.
Er is geen houvast. Zelfs weten dat er geen houvast is, is geen houvast.
Want je weet niet, nooit niet wat er gaat gebeuren.
Alles stroomt en niets blijft.
Maar wat als je de illusie van controle loslaat?
Jezelf bevrijdt van alle beelden en verwachtingen?
Wat gebeurt er dan?
Sla je kapot tegen de rotsen? Spoel je aan bij een teleurstellend einde?
Of neemt het water je mee naar een plek die je nooit had kunnen verwachten
en zul je misschien heel misschien daar vinden wat je al die tijd al zocht?

In de tragikomische onemanshow 'Als zeesterren aan land komen' gaat cabaretier en acteur Sebastiaan de Bie op zoek naar een antwoord op de vraag ‘hoe in godsnaam met het leven om te gaan?’. In de hoop dat dat dan iets oplost. Waarschijnlijk niet, maar je moet wat als mens.

Zijn zoektocht is grof en gevoelig. Cynisch en romantisch. Poëtisch en platvloers. Arrogant en onzeker. Een tere ziel die met humor van zich af slaat. Want het wordt in elk geval heel grappig. (Vindt hij zelf tenminste. Is er sowieso altijd één iemand die een leuke tijd heeft.)

Over Sebastiaan de Bie
Sebastiaan de Bie werd in 1999 geboren. Het was blijkbaar zijn beurt. Ooit had hij een hond, maar die is nu dood. Dat was verdrietig, maar niet traumatisch. Hij heeft blauwe ogen die hij hemzelf goed vindt staan en hij eet elke ochtend een bakje cruesli met yoghurt en banaan. Hij vertrouwt zichzelf niet meer in boekwinkels, want hij koopt meer boeken dan hij leest. Ooit was hij bang voor seks, maar dat is nu minder. Hij weet eigenlijk niet écht wie hij is. Maar wie weet dat wel van zichzelf? Diegene moet een steen gooien ofzo…

Sebastiaan de Bie is acteur, cabaretier en schrijver. In 2021 studeerde hij af aan de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie. Hij maakt komische theatermonologen die zich begeven op het snijvlak van cabaret, toneel en stand-up comedy.

Credits
* Concept, tekst en spel: Sebastiaan de Bie
* Tekstadviezen en regie: Roel Pronk
* Foto: Sammy Huijts
* Fotobewerking: Lotte Schuengel

www.instagram.com/sebastiaandebie

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—--

Sometimes life is like the current of the sea.
You are swept by it and tossed back and forth from high expectation to deep disappointment.
You gasp for air, but your lungs fill with water.
And you don't know if you will ever reach the surface safely.
You try to hold on to something, but the ground is made of loose sand.
There is no handhold. Even knowing that there is no holding is no holding.
Because you don't know, never know what is going to happen.
Everything flows and nothing stays.
But what if you let go of the illusion of control?
Free yourself from all images and expectations?
What happens then?
Do you smash against the rocks? Do you wash up at a disappointing end?
Or does the water take you to a place you could never have expected
and maybe just maybe you'll find there what you've been looking for all along?

In the tragicomic one-man show ‘Als zeesterren aan land komen’ (When starfish come ashore) comedian and actor Sebastiaan de Bie goes in search of an answer to the question "how on earth to deal with life”. Hoping that will then solve something. Probably not, but you have to do something as a human being.

His quest is crude and sensitive. Cynical and romantic. Poetic and vulgar. Arrogant and insecure. A delicate soul who lashes out with humor. Because at least it will be very funny (at least he thinks so himself. At least there is always one person having a good time anyway).

About Sebastiaan de Bie
Sebastiaan de Bie was born in 1999. Apparently it was his turn. He once had a dog, but it is now dead. That was sad, but not traumatic. He has blue eyes that he likes himself and he eats a bowl of cruesli with yogurt and banana every morning. He no longer trusts himself in bookstores because he buys more books than he reads. Once he was afraid of sex, but that is less now. He doesn't really know who he is. But who does know that about himself? That person should throw a stone or something...

Sebastiaan de Bie is an actor, comedian and writer. He graduated from Amsterdam's Toneelschool & Kleinkunstacademie in 2021. He creates comedic theater monologues that straddle the intersection of cabaret, drama and stand-up comedy.

Credits
* Concept, text and acting: Sebastiaan de Bie
* Text advice and direction: Roel Pronk
* Photo: Sammy Huijts
* Photo adaptation: Lotte Schuengel

www.instagram.com/sebastiaandebie/

Language: Dutch

Celeritas Ensemble

Collage sur le temps

do. 01 juni 2023 19:00

‘Collage sur le temps’ is een concert waarin oude en nieuwe klanken samensmelten tot een unieke muzikale wereld. Met een sonate voor traverso en viool uit 1734, geschreven door de Franse componist Joseph Bodin de Boismortier, als inspiratiebron, schreef de Spaanse componist Miguel Villanueva een aantal miniaturen die hun plaats vinden tussen de delen van de sonate. Verleden en heden raken verstrengeld in een klankwereld vol contrast, subtiliteit en verrassende klankkleuren.

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) was een van de meest succesvolle componisten van zijn tijd. Hij was een van de eerste componisten in de geschiedenis die geen mecenassen had, want hij kreeg toestemming om zijn eigen werken te publiceren en verdiende enorme sommen geld. Een van zijn commerciële strategieën was het schrijven van muziek voor ongebruikelijke combinaties van instrumenten, zoals de Op. 51 sonates voor fluit en viool "par accords". Deze aanduiding, letterlijk "door akkoorden", betekent dat de viool voornamelijk dubbelgrepen speelt, en zo de functie van een basso continuo vervult, die normaal gesproken door een luit of klavecimbel zou zijn bespeeld, een kenmerk dat deze stukken werkelijk uniek maakt.

De Spaanse componist Miguel Villanueva Hering (1964), voornamelijk autodidact, ontwikkelde een muzikale stijl die een kenmerkende verfijning vertoont in zowel zijn structurele als zijn timbrale denken. Zijn gevoeligheid voor deze muzikale parameters bracht hem ertoe advies in te winnen bij gerenommeerde componisten als Salvatore Sciarrino, Brian Ferneyhough of Francisco Guerrero. Zijn composities maken gebruik van een zeer geconcentreerde reeks muzikale elementen, die op subtiele wijze worden gevarieerd en ontwikkeld, waardoor een muzikaal discours van extreme coherentie en helderheid ontstaat.

In dit concert vloeien de muziek van Boismortier en Villanueva in elkaar over, waarbij het nieuwe materiaal soms de klanken uit het verleden introduceert, soms verbindt en soms een contrapunt vormt. De traverso en de viool gaan verschillende relaties met elkaar aan, soms versmelten ze tot een complexe klank, als één enkel instrument, en soms vervullen ze elk heel verschillende muzikale functies.

Over Celeritas Ensemble
Celeritas is een ensemble voor Oude Muziek dat in 2019 werd opgericht door de jonge musici Julia Hernández Sánchez (barokviool) en Eduardo Gaspar Polo Baader (traverso). Hun optredens werpen een frisse blik op het repertoire van de 17e en 18e eeuw voor traverso en viool en bevatten vaak arrangementen en nieuw gecomponeerde stukken, waardoor een dialoog ontstaat tussen de baroktijd en het heden. Hun concerten zijn vaak omschreven als "intiem", "verheffend" en "inspirerend", een resultaat van hun zorgvuldig opgebouwde optredens en hun actieve communicatie met hun publiek.

In 2022 ontwikkelde het ensemble de originele voorstelling "Four Bites of Autumn", waarin muziek uit de 18e eeuw, nieuwe composities van Eduardo Gaspar Polo Baader en seizoensgebonden gerechten werden gecombineerd. De voorstelling vond plaats in de Delftse Molen de Roos (Delft) in november 2022 samen met gambist Alex Baker.

Credits
* Barokviool: Julia Hernández Sánchez
* Traverso: Eduardo Gaspar Polo Baader
* Compositie: Joseph Bodin de Boismortier en Miguel Villanueva Hering
* Concept: Julia Hernández Sánchez, Eduardo Gaspar Polo Baader, Miguel Villanueva Hering
* Foto: Javier Guijarro

www.instagram.com/celeritasensemble

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-

‘Collage sur le temps’ is a concert in which old and new sounds merge into a unique musical world. Using a 1734 sonata for traverso and violin, written by French composer Joseph Bodin de Boismortier, as inspiration, Spanish composer Miguel Villanueva wrote a number of miniatures that find their place between the movements of the sonata. Past and present intertwine in a sound world full of contrast, subtlety and surprising timbres.

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) was one of the most successful composers of his time. He was one of the first composers in history to have no patrons, as he was granted permission to publish his own works and made huge sums of money. One of his commercial strategies was to write music for unusual combinations of instruments, such as the Op. 51 sonatas for flute and violin "par accords." This designation, literally "through chords," means that the violin plays mainly double chords, fulfilling the function of a basso continuo that would normally have been played by a lute or harpsichord, a feature that makes these pieces truly unique.

Spanish composer Miguel Villanueva Hering (b. 1964), essentially self-taught, developed a musical style that displays a distinctive sophistication in both his structural and timbral thinking. His sensitivity to these musical parameters led him to seek advice from renowned composers such as Salvatore Sciarrino, Brian Ferneyhough or Francisco Guerrero. His compositions use a highly concentrated set of musical elements, subtly varied and developed, creating a musical discourse of extreme coherence and clarity.

About Celeritas Ensemble
Celeritas is an Early Music ensemble founded in 2019 by young musicians Julia Hernández Sánchez (baroque violin) and Eduardo Gaspar Polo Baader (traverso). Their performances take a fresh look at the repertoire of the 17th and 18th centuries for traverso and violin and often include arrangements and newly composed pieces, creating a dialogue between the baroque era and the present. Their concerts have often been described as "intimate," "uplifting" and "inspiring," a result of their carefully constructed performances and their active communication with their audiences.

In 2022, the ensemble developed the original performance "Four Bites of Autumn", which combined music from the 18th century, new compositions by Eduardo Gaspar Polo Baader and seasonal dishes. The performance took place at the Delft Mill de Roos (Delft) in November 2022 along with gambist Alex Baker.

Credits
* Baroque violin: Julia Hernández Sánchez
* Traverso: Eduardo Gaspar Polo Baader
* Composition: Joseph Bodin de Boismortier and Miguel Villanueva Hering
* Concept: Julia Hernández Sánchez, Eduardo Gaspar Polo Baader, Miguel Villanueva Hering
* Photo: Javier Guijarro

www.instagram.com/celeritasensemble

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Simon Granit Ossoinak

Odd One Out

do. 01 juni 2023 19:00

Odd One Out, gespeeld door Simon Granit Ossoinak, is een voorstelling rond het thema vreemdheid / anders zijn, en hoe dat verband houdt met erbij horen. Met een mix van acrobatiek, dans, theater en gesproken tekst neemt Simon ons mee in de reis van een introspectieve en excentrieke denker. Hij is moe geworden van zijn constante strijd met het zich anders voelen, met het niet vinden van zijn plaats in de wereld, en heeft besloten om voor onbepaalde tijd alleen te zijn. Door zijn emotionele reis, die tegelijkertijd grappig, eerlijk en confronterend is, zien we - ondanks zijn eigenaardigheden - hoe hij net zo menselijk is als ieder ander.

Over Simon Granit Ossoinak
Simon Granit Ossoinak is een podiumkunstenaar uit Stockholm, Zweden met zijn primaire achtergrond in het hedendaagse circus via de hoofddiscipline dansacrobatiek. Hij studeerde af aan Cirkus Cirkörs driejarig voorbereidingsprogramma in 2016 en aan Codarts Circus Arts vierjarig Bachelor programma in 2022.

Simon werkt graag multi- en interdisciplinair. Hij begon met optreden op 12-jarige leeftijd als muzikant en heeft gedurende zijn carrière gewerkt met circus, dans, theater, parkour, spreken in het openbaar en verschillende dramaturgische methoden. Simons werk is typisch gebaseerd op maatschappelijke concepten en ideeën binnen de psychologie en filosofie. Simon is gevestigd in Rotterdam.

Credits
* Creatie en uitvoering: Simon Granit Ossoinak
* Muziek: Branko Valchev, Antono Raimondo, Daniel Veesey
* Dramaturgische inbreng: Aurelia Brailowsky, Margot Jansens, Mary Szydłowska
* Extern oog: Melody Nolan
* Coproductie: PERPLX
* Residenties: PERPLX, P.A.R.T.S., Dansateliers, Gemeente Pargas
* Foto: Heroen Bollaert

www.simongranit.com
www.instagram.com/granitsimon

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Engels

—--

Odd One Out, performed by Simon Granit Ossoinak, is a show centered around the theme of oddness, and how it relates to belonging. With a mixture of acrobatics, dance, theatre and spoken text Simon draws us into the journey of an introspective and eccentric thinker. He has grown tired of his constant struggles with feeling odd, with not finding his place in the world, and has decided to be alone, indefinitely. Through his emotional journey, that is funny, honest and confronting at the same time, we see - in spite of his oddities - how he is just as human as anyone else.

About Simon Granit Ossoinak
Simon Granit Ossoinak is a performing artist from Stockholm, Sweden with his primary background in contemporary circus through the main discipline dance acrobatics. He graduated from Cirkus Cirkörs three year preparatory program in 2016 and from Codarts Circus Arts four year Bachelor program in 2022.

Simon likes to work multi- and interdisciplinary. He started performing at 12 years of age as a musician and has throughout his career worked with circus, dance, theatre, parkour, public speaking and various dramaturgical methods. Simon's work is typically based around societal concepts and ideas within psychology and philosophy. Simon is based in Rotterdam.

Credits
* Creation & performance: Simon Granit Ossoinak
* Music: Branko Valchev, Antono Raimondo, Daniel Veesey
* Dramaturgical input: Aurelia Brailowsky, Margot Jansens, Mary Szydłowska
* Outside eye: Melody Nolan
* Co-production: PERPLX
* Residencies: PERPLX, P.A.R.T.S., Dansateliers, Pargas Municipality
* Foto: Heroen Bollaert

www.simongranit.com
www.instagram.com/granitsimon

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: English

19:00

De Vriendelijke Stiefvaders

Odes

do. 01 juni 2023 19:00

Het begon met een liefdesverklaring aan Carry Slee. Al snel bleek dat er veel BN’ers bestaan die nog geen ode hebben gehad, maar er wel één verdienen. Waarom nemen we onze vaderlandse kinderboekenschrijvers voor lief? Wie is Matthijs van Nieuwkerk? Met welke BN’er zou je het liefst Mario Kart spelen? Deze vragen brachten Bart Jakobs en Teun Beurskens bij elkaar. In hun zoektocht naar de perfecte hommages voor iedere BN’er vonden ze liefde, dood, vriendschap en alle dvd’s van Carry Slee-verfilmingen.

De BN’er-cultuur is grillig, het ene moment ben je dé belofte, het andere moment sta je op Dumpert als het lachertje van de samenleving. Voor je het weet kent niemand je naam meer. Maar we spiegelen ons aan BN’ers, we kijken tegen ze op, of we willen ons tegen hen afzetten, kortom: we hebben ze nodig. Daarom verdient deze groep het om in het zonnetje gezet te worden. In ‘Odes’ gebeurt dat aan de hand van licht gestoorde perspectieven op BN’ers die je zelf niet had kunnen bedenken.

Voor deze eerste voorstelling maakten Bart en Teun van twee bezems hun instrumenten. Zeker in hun bandformatie, die ze tijdens Delft Fringe Festival op een aantal van hun speeldagen uitproberen, is dat een opvallende uitstraling die ze graag voor stief nemen.

Over De Vriendelijke Stiefvaders
De Vriendelijke Stiefvaders is een muzikaal cabaretduo dat bestaat uit Bart Jakobs en Teun Beurskens. Twee vrienden voor het leven die elkaar hebben leren kennen tijdens hun studie op de Koningstheateracademie. Samen speelden ze vaak als begeleiding in bands tijdens cabaretvoorstellingen, dit bracht hen onder andere naar een reeks voorstellingen in Zuid-Afrika, de halve finale van Cameretten en ze schreven/speelden allebei mee met de wekelijkse radiocolumn van Ramon Chatrer bij Giel Beelen op NPO Radio 2.

Toch hoorden ze de artiesten die ze begeleiden nooit zingen over dat waar ze zelf gefascineerd door waren: vergane vaderlandse glorie. Ze kwamen erachter dat liedjes schrijven met z'n tweeën leuk is en daarom werd in 2020 het duo De Vriendelijke Stiefvaders geboren.

Credits
* Muziek & tekst: Bart Jakobs & Teun Beurskens
* Dramaturgie: Sem Anne van Dijk
* Foto: Josje van Stekelenburg
* Poster: Fleur Jakobs

www.stief.party
www.instagram.com/vriendelijke.stiefvaders

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—--

It began with a declaration of love to Carry Slee. It soon became apparent that there are many BNs who have not yet had an ode, but deserve one. Why do we take our children's book authors for granted? Who is Matthijs van Nieuwkerk? Which BN'er would you most like to play Mario Kart with? These questions brought Bart Jakobs and Teun Beurskens together. In their search for the perfect tributes for each BN'er, they found love, death, friendship and all the DVDs of Carry Slee movies.

BN'er culture is fickle, one moment you are the promise, the next moment you are on Dumpert as the laughing stock of society. Before you know it, no one knows your name anymore. But we emulate BN'ers, we look up to them, or we want to look up to them, in short: we need them. That's why this group deserves to be put in the spotlight. In "Odes," that happens through slightly deranged perspectives on BN'ers that you couldn't have imagined yourself.

For this first performance, Bart and Teun turned two brooms into their instruments. Especially in their band setting, which they are trying out during Delft Fringe Festival on some of their performance days, this is a striking appearance that they are happy to take for a step.

About De Vriendelijke Stiefvaders
‘De Vriendelijke Stiefvaders’ is a musical cabaret duo consisting of Bart Jakobs and Teun Beurskens. Two friends for life who met while studying at the Koningstheateracademie. Together they often played as accompaniment in bands during cabaret performances, this brought them to a series of performances in South Africa, the semi-finals of Cameretten and they both wrote/played along with Ramon Chatrer's weekly radio column with Giel Beelen on NPO Radio 2.

Yet they never heard the artists they accompany sing about that which they themselves were fascinated by: bygone patriotic glory. They found out that writing songs with the two of them is fun and so, in 2020, De Vriendelijke Stiefvaders was born.

Credits
* Music & lyrics: Bart Jakobs & Teun Beurskens
* Dramaturgy: Sem Anne van Dijk
* Photo: Josje van Stekelenburg
* Poster: Fleur Jakobs

www.stief.party
www.instagram.com/vriendelijke.stiefvaders

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

Dystopia

Retropia

do. 01 juni 2023 19:00

Het is tijd om te vertrekken.
Laten we nog één keer jumpen op Jeckyll & Hyde. Laten we nog één keer doen alsof we mee kunnen zingen met Que si que no. Laten we nog één keer reageren met een quote uit Friends. Daarna zeggen we gedag tegen te hoge huurprijzen, belasting, dierproeven en het gat in de ozonlaag. De problemen op Aarde blijven zich maar herhalen en opstapelen. Tijd om op een andere planeet opnieuw te beginnen.

In Retropia proberen Fleur en Mathijs het publiek voor te bereiden op de oversteek naar een nieuwe thuisplaneet. Interplanetair emigreren is niet niks. Om een nieuwe start te maken, zullen we alles wat ons bekend is hier moeten achterlaten. Maar waarvan kunnen we geen afscheid nemen?

Over Dystopia
Wij, Dystopia, zijn een jong collectief bestaande uit theatermakers Fleur Mennega en Mathijs Demper en productieleider Myrthe Ligtenberg. Onze voorstellingen zijn een mix tussen ‘soft’ sciencefiction-theater en interactief zapcabaret. We streven naar razendsnelle dialogen, duistere humor en herkenbare pijnpunten.

Zoals onze naam doet vermoeden, maken we dystopisch theater. Voor ons houdt ‘dystopie’ in dat we in een maatschappij leven waarin we elkaar constant bangmaken voor de toekomst. We zijn het er bijna allemaal over eens dat het de verkeerde kant op gaat met de wereld – of dit nu te maken heeft met klimaat, technologie, oorlog of ongelijkheid.

Credits
* Makers/spelers: Fleur Mennega en Mathijs Demper
* Productieleider: Myrthe Ligtenberg
* Kostuum en decor: Annika Leeuwenkuijl
* Muziek: Bart Jakobs
* Fotografie: Anne van der Perk
* Photo art direction/styling: Danique de Groot
* Met dank aan: Derk Stenvers, Jorn Laponder, Rianne Kolenbrander en Voordekunst

www.tgdystopia.com
www.instagram.com/tgdystopia

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—-

It's time to leave. Let's jump to Jeckyll & Hyde one more time. Let's pretend one last time we can sing along with Que si que no. Let's respond one more time with a quote from Friends. Then let's say hello to excessive rents, taxes, animal testing and the hole in the ozone layer. Earth's problems keep repeating and piling up. Time to start over on another planet.

In Retropia, Fleur and Mathijs host a farewell party and prepare the audience for a one way trip to a new home planet. Interplanetary emigration, that is quite something. To make a new start, we’ll have to leave behind everything we are familiar with. But some things are hard to say goodbye to.

About Dystopia
We, Dystopia, are a young collective consisting of theatre makers Fleur Mennega and Mathijs Demper and production leader Myrthe Ligtenberg. Our performances are a mix between 'soft' science fiction theatre and interactive zap cabaret. We strive for fast dialogues, dark humor and everyday soreness.

As our name suggests, we make dystopian theatre. For us, "dystopia" means living in a society where we are constantly scaring each other about the future. Most of us agree things are heading towards the wrong direction with the world – be it concerning climate, technology, war or inequality.

Credits
* Creators/Players: Fleur Mennega and Mathijs Demper
* Production manager: Myrthe Ligtenberg
* Costume and scenery: Annika Leeuwenkuijl
* Music: Bart Jakobs
* Photography: Anne van der Perk
* Photo art direction/styling: Danique de Groot
* With thanks to: Derk Stenvers, Jorn Laponder and Rianne Kolenbrander

www.tgdystopia.com
www.instagram.com/tgdystopia

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

Linde Lente Wagemakers

Time of my life

do. 01 juni 2023 19:00

Constant nieuwe prikkels, deadlines en verwachtingen. Al onze taken overlappen elkaar continu, waardoor het punt van afronding alsmaar verder weg lijkt te zijn. Het gevoel van oneindige mogelijkheden drijft ons naar paniekstoornissen en burn-outs toe. Aangespoord ongeduld, tegenover extreem perfectionisme. Kwantiteit én kwaliteit. ‘Time of my life’, een dansvoorstelling door Linde Wagemakers, biedt een spiegel. Bevind ik mij in deze snelkookpan? En kan het ook anders?

Gedurende deze hedendaagse dansvoorstelling van dertig minuten nemen de dansers Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker en Emelie Obernosterer je mee in een zoektocht naar een uitweg van dit patroon. Ze bevinden zich in een spiraal, waarbij ze vast komen te zitten in een beknellend momentum: de dood. Niet de dood als het einde van het fysieke lichaam, zoals deze meestal wordt benaderd, maar de dood van kleinere facetten van ons mentale zelf. In de wereld van 'Time of my life' voert het gevoel van onbehagen, ondanks façadegedrag, de ondertoon.

Laat je onderdompelen in een therapeutische reis, begeleid door de muzikale compositie van Clara Cozzolino, waar je niet enkel wordt meegenomen in de binnenwereld van de dansers maar ook in die van jouzelf.

Over Linde Lente Wagemakers
Linde Lente Wagemakers (24 jaar) is danseres, choreografe en dansdocente. Na het afronden van de opleiding Docent Dans aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is ze actief geweest als uitvoerend danseres. Onder andere bij de Poetic Disasters Club (jong ensemble van Club Guy & Roni en het Noord Nederlands Toneel), Nymphs door Niek Wagenaar, Twentysomething door het jonge makers collectief MAMM en als onderdeel van een researchproject begeleid door Anne Suurendonk bij Danstheater AYA. Daarnaast geeft ze les aan MBO- en HBO-opleidingen en aan de studio voor professionele dansers van de Henny Jurriëns Foundation.

Tijdens de opleiding ontdekte Linde een grote passie voor het makerschap, door het werken met klasgenoten en non-professionals. Kenmerkend in haar bewegingstaal is een organische flow waar de bewegingen menselijke beelden passeren. Ze maakt gebruik van herkenbare referentiekaders uit het dagelijks leven. Daarbij is muzikaliteit een belangrijk uitgangspunt in haar maakstijl. ‘Time of my life is Linde’s eerste productie met dansprofessionals.

Credits
* Dansers: Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker, Emelie Obernosterer en Linde Wagemakers (understudy Maxime Abbenheus)
* Componist: Clara Cozzolino, met live opnames door Luca Cozzolino, Pier Sante Falconi & Tim Vervenne
* Choreografie en productie: Linde Wagemakers
* Dramaturgie: Lisa van den Burg
* Licht ontwerp: Rodrigo Ribeiro
* Met dank aan: Niek Wagenaar en Manouk Roberts
* Mede mogelijk gemaakt door: Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Janivo Stichting en Olland Buisman Stichting
* Foto: Melissa Schriek

www.lindewagemakers.com
www.instagram.com/_lwdc

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-

Constantly new stimuli, deadlines and expectations. All our tasks constantly overlap, making the point of completion seem further and further away. The feeling of infinite possibilities drives us toward panic disorders and burnouts. Spurred impatience, versus extreme perfectionism. Quantity and quality. 'Time of my life', a dance performance by Linde Wagemakers, offers a mirror. Am I in this pressure cooker? And is there another way?

During this thirty-minute contemporary dance performance, dancers Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker and Emelie Obernosterer take you on a quest for a way out of this pattern. They find themselves in a spiral, getting stuck in an oppressive momentum: death. Not death as the end of the physical body, as it is usually approached, but the death of smaller facets of our mental selves. In the world of ‘Time of my life’, the sense of unease, despite façade behavior, is the overtones.

Immerse yourself in a therapeutic journey, accompanied by the musical composition of Clara Cozzolino, where you are taken not only into the inner world of the dancers but also into your own.

About Linde Lente Wagemakers
Linde Lente Wagemakers (24 years old) is a dancer, choreographer and dance teacher. After completing her dance teacher training at the Amsterdam School of the Arts, she has been active as a performing dancer. Among others with the Poetic Disasters Club (young ensemble of Club Guy & Roni and the Noord Nederlands Toneel), Nymphs by Niek Wagenaar, Twentysomething by the young makers collective MAMM and as part of a research project supervised by Anne Suurendonk at Danstheater AYA. She also teaches at MBO and HBO schools and at the studio for professional dancers of the Henny Jurriëns Foundation.

During her training, Linde discovered a great passion for being a maker, working with classmates and non-professionals. Characteristic in her movement language is an organic flow where the movements pass human images. She uses recognizable frames of reference from everyday life. Thereby, musicality is an important starting point in her creative style. Time of my life is Linde's first production with dance professionals.

Credits
* Dancers: Maxime Abbenhues, Cristel de Frankrijker, Emelie Obernosterer en Linde Wagemakers (understudy Maxime Abbenheus)
* Composer: Clara Cozzolino, met live opnames door Luca Cozzolino, Pier Sante Falconi & Tim Vervenne
* Choreography and production: Linde Wagemakers
* Dramaturgy: Lisa van den Burg
* Lighting design: Rodrigo Ribeiro
* With thanks to: Niek Wagenaar and Manouk Roberts
* Made possible by: Amsterdams Fonds voor de Kunsten, Janivo Stichting en Olland Buisman Stichting
* Photo: Melissa Schriek

www.lindewagemakers.com
www.instagram.com/_lwdc

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

19:30

Fringe Tour met Nathalie van der Hak

Fringe Tour

do. 01 juni 2023 19:30

Laat je verrassen en dompel jezelf onder in een complete festivalbelevenis met de Fringe Tour van de Delftse culturele duizendpoot Nathalie van der Hak! Vandaag is zij jouw gids. Ze neemt je samen met een groep mee naar drie verschillende voorstellingen op drie locaties. Hoe tof is dat!

Over Nathalie van der Hak
Nathalie heeft als Delftse een groot hart voor cultuur, en theater in het bijzonder. Ooit studeerde ze Theater- Film- en Televisiewetenschap in Utrecht, nadat ze haar hart in Delft aan het theater had verpand. Het vlammetje ontstond toen ze als 20-jarige bij de Delftse Komedie op de planken stond. Hier heeft ze daarna nog jaren de programmering gedaan als bestuurslid.

Nadat de Delftse Komedie werd opgeheven is er volgens Nathalie nooit meer iets in Delft opgestaan voor jonge makers. Behalve het Delft Fringe Festival. Jonge makers verdienen een podium en daarom is ze heel blij dat het festival inmiddels de bakermat is van vele jonge en nieuwe talenten.

Je kunt Nathalie van der Hak kennen van Stichting DelftsPeil, de initiatiefnemer achter o.a. Cultuurhuis Delft, Open Studio Delft en het stadsproject Woord & Draad. Maar ook van onverwachte cross-overs zoals de expositie Royal Blue Tattoo vanuit de Schiffmacher Tattoo Heritage en verschillende beeldende kunst en streetart projecten in de openbare ruimte. Nog een leuk weetje: de groot- en overgrootouders van Nathalie zaten in de muziek en in de revue!

www.instagram.com/nathalievanderhak
www.linkedin.com/in/nathalie-van-der-hak-429821a/
www.delftspeil.nl

Over de Fringe Tour
Nathalie van der Hak heeft drie verschillende voorstellingen uitgekozen voor deze tour, die je samen met haar en de groep bezoekt. Welke dit zijn, is een verrassing! Elke voorstelling vindt ergens anders plaats. Tussen de voorstellingen loop je als groep van de ene locatie naar de andere. Alles ligt op loopafstand van elkaar. De Fringe Tour duurt 3 uur. Zorg dat je op tijd bij de verzamelplek bent!

Starttijd tour: 19.30 uur
Verzamelplek: Het festivalpaviljoen, roze Fringe Konijn, op de Markt

Bekijk hier alle Fringe Tour gidsen van dit jaar!

Alienated

Carry my segment

do. 01 juni 2023 20:00

In de dansvoorstelling ‘Carry my segment’, waarin ook circuselementen gebruikt worden, staat het lichaam centraal. De verschillende relaties tussen de lichamen komen in deze voorstellingen naar voren. Dit resulteert in een dynamisch en spannend spel van steunen en ondersteunen. Waarin er altijd een verbinding is tussen de twee lichamen, die ontstaat vanuit het principe waarbij de één niet zonder de ander kan.

Ons brein kan ons misleiden in hoe we de lichamen waarnemen: als mens, object, ding of deel van de ander. Dit is afhankelijk van onze persoonlijke belevingen en omstandigheden. Iedereen kijkt met een persoonlijke bril naar de wereld, hierdoor neemt iedereen dingen op een andere manier waar.

Normaal werkt Alienated met een danspartner die statisch en onbeweeglijk is, maar in ‘Carry my segment’ is de danspartner een mens, wat nieuwe en andere mogelijkheden meebrengt.

Over Alienated
De naam ‘Alienated’ is afgeleid van het woord ‘alien’, wat staat voor vervreemding. Vervreemding is kenmerkend voor het werk van Alienated waarin zij het lichaam in een andere context plaatsen, door te werken met objecten. Zij doen dit door dans met de techniek ‘objectmanipulatie’ te combineren. Objectmanipulatie is een techniek waarbij de performer een object gebruikt en omvormt om beelden en vormen te creëren. De samensmelting van deze twee kunstvormen, in combinatie met muziek en beeldende elementen maakt hun voorstellingen bijzonder intrigerend en interessant. Alienated ziet het object niet als een stilstaand decor, maar als een entiteit en danspartner. De connectie en relatie tussen het object en de performer is een van de belangrijke elementen in hun werk.

MakersLab
‘Carry my segment’ is onderdeel van het huidige onderzoek van Alienated, waarin ze het concept van objectmanipulatie op een andere manier benaderen. Dit keer door het object te vervangen door een levend, menselijk lichaam en de mogelijkheden hiermee te onderzoeken. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door: Delft Fringe Festival en Fonds Podiumkunsten. Vanuit het Delft Fringe MakersLab zijn we een ontwikkelingstraject gestart waarin Alienated zich verder wil ontwikkelen op zakelijk en artistiek vlak.

Credits
* Choreograaf: Kelly Vanneste
* Productieleider en zakelijk leider: Martijn Schipper
* Dansers: Gádor Lago Benito en Maria Fagundez Baides
* Foto: Kelly Vanneste

www.alienated-performanceart.com
www.instagram.com/alienated_performanceart

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-
In the dance performance 'Carry my segment', which also incorporates circus elements, the body takes center stage. The various relationships between the bodies are highlighted in this performance, resulting in a dynamic and exciting game of support and collaboration. There is always a connection between the two bodies, which arises from the principle that one cannot exist without the other.

Our brains can deceive us in how we perceive bodies; as humans, objects, things or parts of others. This depends on our personal experiences and circumstances. Everyone looks at the world through a personal lens, which is why everyone perceives things in a different way.

Normally, Alienated works with a dance partner which is static and immobile, but in 'Carry my segment', the dance partner is a human, which brings new and different possibilities.

'Carry my segment' is part of Alienated's current research, in which they approach the concept of object manipulation in a different way. This time, by replacing the object with a living, human body and exploring the possibilities that come with it. This research is made possible in part by: Delft fringe festival and Fonds Podiumkunsten. With their support Alienated started a development trajectory for their business and artistic development.

About Alienated
The name ‘Alienated’ is derived from the word ‘alien’, which means estrangement. Estrangement is a characteristic of Alienated's work, where they place the body in a different context by working with objects. They do this by combining dance with the technique of object manipulation. Object manipulation is a technique in which the performer uses and transforms an object to create images and shapes. The merging of these two art forms, along with music and visual elements, makes their performances particularly intriguing and interesting. Alienated does not see the object as a static set piece, but as an entity and dance partner. The connection and relationship between the object and the performer is one of the important elements in their work.

MakersLab
'Carry my segment' is part of Alienated's current research in which they approach the concept of object manipulation in a different way. This time by replacing the object with a living, human body and exploring the possibilities with it. This research was made possible by: Delft Fringe Festival and Fonds Podiumkunsten. In the Delft Fringe MakersLab we started a development trajectory in which Alienated wants to develop further on a business and artistic level.

Credits
* Choreographer: Kelly Vanneste
* Production manager and business director: Martijn Schipper
* Dancers: Gádor Lago Benito en Maria Fagundez Baides
* Photo: Kelly Vanneste

www.alienated-performanceart.com
www.instagram.com/alienated_performanceart

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Luuk Weggemans

Mijn naam is Luuk Weggemans

do. 01 juni 2023 20:00

“Je hoeft niet bang te zijn, dat is nergens voor nodig.” Dat geruststellende advies hebben we allemaal wel eens gekregen én gegeven. Maar is dat wel zo’n goed advies? Is het niet beter om te leren omgaan met je angsten in plaats van ze weg te drukken?

Want zijn we niet allemaal bang? Bang voor oorlog. Bang voor de dood. Bang dat je verliefd wordt op de dochter van Angela de Jong en dat die dochter je dan zielsgelukkig maakt, maar dat je dan dus wel elke zondagmiddag koffie moet drinken met Angela de Jong.

Luuk is ook voor veel dingen bang. Maar zijn publiek schaamteloos vertellen over al z’n mislukte dates, vind hij dan weer helemaal niet eng. Of toegeven dat hij zich geen jongen, maar ook nog geen man voelt. Of uitleggen waarom niemand zich zorgen hoeft te maken over figuren als Marc Overmars.

In deze muzikale cabaretvoorstelling neemt Luuk je mee in hoe hij naar de wereld kijkt.
Is hij de zoveelste heteroseksuele mannelijke comedian die het publiek gaat uitleggen hoe de wereld werkt? Of móét hij grappen maken over de ongrijpbare wereld om hem heen omdat hij anders in totale paniek raakt? Zeg jij het maar.

Over Luuk Weggemans
Luuk Weggemans (10 mei, 1997) studeerde in 2022 af aan de Academie voor Cabaret & Kleinkunst met zijn voorstelling ‘Ertussenuit’. Sindsdien is hij actief als acteur, schrijver, zanger, regisseur en comedian.

Luuk bedacht en speelde de, door Roel Pronk geschreven, toneelmonoloog ‘De Zon Brandt Op Ons’. Ook stond hij in 2022 in het theater met zijn eigen muzikale cabaretvoorstelling ‘Het Komt Weer Terug’. Als regisseur werkt hij onder andere met cabaretiers Ramon Chatrer en Fimme Bakker. Daarnaast is Luuk een vast gezicht bij verschillende stand-up en kleinkunst podia in Amsterdam en omstreken.'

Credits
* Regie en tekstadviezen: Nico van der Knaap
* Foto: Vanessa Scheer

www.instagram.com/luuk_weggemans

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—-

"No need to be afraid, there's nothing to be afraid of." We've all received and given that reassuring advice at one time or another. But is it really such good advice? Isn't it better to learn to deal with your fears instead of pushing them away?

After all, aren't we all afraid? Afraid of war. Afraid of death. Afraid that you will fall in love with Angela de Jong's daughter and that she will make you very happy, but then you will have to drink coffee with Angela de Jong every Sunday afternoon.

Luuk is also afraid of many things. But shamelessly telling his audience about all his failed dates doesn't scare him at all. Or admitting that he doesn't feel like a boy, but not yet a man either. Or explaining why nobody needs to worry about figures like Marc Overmars.

In this musical cabaret performance Luuk takes you along in how he looks at the world.
Is he the umpteenth heterosexual male comedian who will explain to the audience how the world works? Or does he have to make jokes about the elusive world around him because otherwise he will panic completely? You tell me.

About Luuk Weggemans
Luuk Weggemans (May 10, 1997) graduated from the Academy for Cabaret & Cabaret Art with his performance 'Ertussenuit'. Since then he has been active as an actor, writer, singer, director and comedian.

Luuk conceived and performed the stage monologue 'De Zon Brandt Op Ons', written by Roel Pronk. He also appeared in the theater in 2022 with his own musical cabaret show 'Het Komt Weer Terug'. As a director, he works with comedians Ramon Chatrer and Fimme Bakker, among others. Luuk is also a regular face at various stand-up and kleinkunst podia in Amsterdam and surroundings.'

Credits
* Direction and text advice: Nico van der Knaap
* Photo: Vanessa Scheer

www.instagram.com/luuk_weggemans

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

20:00

Rashid Dijks

Onder Constructie

do. 01 juni 2023 20:00

Aan het begin heb je zoveel ideeën, zoveel dromen. De hele wereld ligt voor je open.
Maar dan komen langzaam de vragen.
Wat voor mens wil ik worden,
Wat is mijn plek in de wereld?
Ben ik wie ik wil zijn of ben ik een aangepaste versie van mezelf?

In deze voorstelling gaat Rashid op zoek naar antwoorden.
Hij geeft het publiek een rondleiding op de chaotische bouwplaats van zijn leven.

Waarom onderdrukken we onze inner gangster en kunnen Nederlanders ook lekker roti maken? Word je uiteindelijk de persoon die je wilt zijn of blijf je je hele leven Onder Constructie?

Over Rashid Dijks
Rashid Dijks is een beginnend cabaretier, acteur en stand-up comedian. Hij is afgestudeerd aan de HBO cabaret opleiding en op dit moment vooral bezig met het spelen op zoveel mogelijk verschillende plekken. De vorm van zijn materiaal is vooral stand-up comedy, inhoudelijke verhalen en hiphop/rap muziek.

Credits
* Tekstcoach: Nico van der Knaap,
* Regisseur: Pieter Bouwman
* Foto: Laura Bakker

www.instagram.com/rjdijks/

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—-
At the beginning, you have so many ideas, so many dreams. The whole world is open to you.
But then slowly the questions come.
What kind of person do I want to become,
What is my place in the world?
Am I who I want to be or am I a modified version of myself?

In this performance Rashid goes in search of answers.
He gives the audience a tour of the chaotic construction site of his life.

Why do we suppress our inner gangster and can Dutch people also make delicious roti? Will you eventually become the person you want to be or will you remain Under Construction all your life?

About Rashid Dijks
Rashid Dijks is a starting comedian, actor and stand-up comedian. He is a graduate of the HBO cabaret program and at the moment mainly busy playing in as many different places as possible. The form of his material is mainly stand-up comedy, content stories and hip-hop/rap music.

Credits
* Text coach: Nico van der Knaap,
* Director: Pieter Bouwman
* Photo: Laura Bakker

www.instagram.com/rjdijks/

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem

Virtual Ritual

do. 01 juni 2023 20:00

Technologie is momenteel overal. Met wifi in de trein en een app voor elk ongemak, hebben we continu beschikking tot alle ontwikkelingen die ons leven versnellen, vergemakkelijken en met name effectiever maken. Deze helpende handvaten hebben een enorm positief effect, maken ons leven makkelijker en garanderen meer succes. Door al deze ontwikkelingen zijn onze handelingen in de afgelopen jaren veranderd. We kijken vandaag de dag niet meer op van acties die voorheen slechts een idee waren.

Doordat de technische revolutie in het teken staat van effectieve versnelling, lijkt deze in al zijn goede bedoelingen ons, de mensen, te passeren en zelfs voor te zijn. De technologie lijkt voor ons te denken, zodat wij het niet meer hoeven te doen. En we lijken er niet eens bij stil te staan dat dit gebeurt, door de snelheid waarmee dit gebeurt. Maar als we deze ontwikkelingen zo makkelijk eigen maken en daarmee als gewoon aanschouwen, en we gaan op dit tempo door, wat zijn dan de mogelijke ontwikkelingen die in de toekomst gaan komen?

Als we op dit tempo door blijven ontwikkelen, welke effectiviteit heeft de technologie dan in ons dagelijks leven? Wat zijn de handelingen van de toekomst waar we nu met onze gedachten niet bij kunnen dat deze werkelijkheid worden, maar die wel degelijk onze nieuwe normaal zullen zijn? En wat is het effect daarvan op ons bestaan als mens? Vergaren we alleen maar meer kwaliteit of komt er ook een keerzijde waardoor we in de toekomst zullen inleveren op kwaliteiten?

Over Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem
Katoo & Liselotte hebben elkaar leren kennen op de Academie voor Theater in Tilburg, waar ze beide in 2020 zijn afgestudeerd. Na verschillende samenwerkingen op de academie slaan ze nu wederom de handen ineen. Ze delen een interesse voor de waarde van alledaagse menselijke thema's. Ze zoeken in hun werk als theatermakers naar een vorm, waarin ze deze, vaak onbesproken, thema’s bespreekbaar willen maken. Onderwerpen als contact en taboes zijn eerder al aan bod gekomen in het werk van de meiden en zullen de weg in hun toekomstige werk opnieuw vinden.

Credits
* Concept, regie en spel: Liselotte Backx en Katoo Vanhoutteghem
* Muziek: Nog onbekend (nader te bepalen)
* Foto: Anneloes van den Adel

www.liselottebackx.myportfolio.com
www.instagram.com/katoovanhoutteghem
www.instagram.com/liselottebackx/

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

*Taal: (bijna) geen gesproken taal *

—--

Technology is currently everywhere. With wifi on the train and an app for every inconvenience, we have constant access to all the developments that speed up, facilitate and, most importantly, make our lives more effective. These helping hands have a huge positive effect, making our lives easier and guaranteeing greater success. All these developments have changed our actions in recent years. Today, we no longer look up from actions that were previously just an idea.

Because the tech revolution is all about effective acceleration, in all its good intentions, it seems to pass us, the people, and even get ahead of us. Technology seems to think for us, so that we no longer have to do it ourselves. And we don't even seem to realise that this is happening, because of the speed at which it is happening. But if we so easily make these developments our own, and thus view them as normal, and we continue at this pace, what are the possible developments that are to come in the future?

If we continue to develop at this pace, what effectiveness will technology have in our daily lives? What are the actions of the future that we cannot now with our minds imagine becoming a reality, but will indeed be our new normal? And how will this affect our existence as human beings? Are we just acquiring more quality or will there also be a downside whereby we will sacrifice qualities in the future?

About Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem
Katoo & Liselotte met at the Academy of Theatre in Tilburg, where they both graduated in 2020. After several collaborations at the academy, they now join forces once again. They share an interest in the value of everyday human themes. In their work as theater makers, they look for a form, in which they want to make these, often undiscussed, themes discussable. Topics such as contact and taboos have come up before in the girls' work and will find their way again in their future work.

Credits
* Concept, direction and acting: Liselotte Backx and Katoo Vanhoutteghem
* Music: Still unknown (to be determined)
* Photo: Anneloes van den Adel

www.liselottebackx.myportfolio.com
www.instagram.com/katoovanhoutteghem
www.instagram.com/liselottebackx/

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Bas van der Kruk

Wat Nu?

do. 01 juni 2023 20:00

‘Wat Nu?’ is een voorstelling waarin vrijheid met kaders schuurt. Ik neem je als performende facilitator mee in de voorstelling en het maakproces. Tegen het einde hebben we samen iets gemaakt. Hiervoor hebben we 25 minuten de tijd. Het is een uitnodigende, sprankelende voorstelling waarin je zelf ook een rol hebt. Wat betekent vrijheid voor jou?

Over Bas van der Kruk
Bas heeft ballet en moderne dans gestudeerd in Londen en heeft vervolgens een master in filosofie afgerond. Zijn werk balanceert tussen performance art, theater en dans. Bas was te zien als acteur in Sexual Perversity, geeft les in dans en filosofie aan studenten van Fontys, maakt eigen werk en is performer.

Credits
* Mogelijk gemaakt door: Stichting IMPACT IJsselmonde
* Muziek: Bas (Faia), Esquerita (Sinner Man 2) en Kool & the Gang (Celebration)
* Kostuum: Ruben Monfrooy
* Foto: Brandon Gravenberch

www.basvanderkruk.com
www.instagram.com/basvanderkruk

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—-

‘Wat Nu?’ is a performance in which freedom rubs shoulders with frames. As a performing facilitator, I take you through the performance and the making process. By the end, we have made something together. For this we have 25 minutes. It is an inviting, sparkling performance in which you yourself have a role. What does freedom mean to you?

About Bas van der Kruk
Bas studied ballet and modern dance in London and then completed a master's degree in philosophy. His work balances between performance art, theater and dance. Bas was seen as an actor in Sexual Perversity, teaches dance and philosophy to students at Fontys, makes his own work and is a performer.

Credits
* Made possible by: IMPACT IJsselmonde Foundation
* Music: Bas (Faia), Esquerita (Sinner Man 2) and Kool & the Gang (Celebration)
* Costume: Ruben Monfrooy
* Photo: Brandon Gravenberch

www.basvanderkruk.com
www.instagram.com/basvanderkruk

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers