Ilja Geelen

RE:set

za. 10 juni 2023 22:00

Aan mijn favorieten toevoegen

RE:set is een hedendaagse danssolo over identiteit en thuisgevoel. Over aanpassen aan nieuwe realiteiten, overweldigd worden door nieuwe informatie en je weg proberen te vinden uit het doolhof. Over het combineren van verschillende werelden en het creëren van je eigen wereld.

De voorstelling is gebaseerd op geluidsonderzoek, antropologische observaties, dagboekfragmenten en improvisatievideo's die in de loop van anderhalf jaar zijn verzameld. Deze solo is een poging om zin te geven aan alle gegevens die Ilja Geelen verzamelde toen ze vanuit Nederland naar Tanger verhuisde. Tijdens de solo probeert ze patronen en logica te vinden en haar persoonlijke ervaringen te verbinden met iets universeels. Uiteindelijk blijft de solo ergens hangen tussen interpretatie en conclusie. Het laatste woord is nog niet gezegd.

Over Ilja Geelen
Ilja Geelen (v, 25) is danser, maker en antropoloog. Sinds november 2021 woont ze een groot deel van de tijd in Tanger, Marokko. Daar geeft ze dansles, maakt voorstellingen, zet sociaal-pedagogische projecten op en doet artistiek onderzoek. In haar projecten legt ze steeds de verbinding met haar wortels in Nederland (en geboortestad Tilburg). Twee vragen staan constant centraal: 1. Wat kunnen deze twee verschillende culturen elkaar brengen? en 2. Hoe kan ik daaraan bijdragen, met mijn lichaam als instrument?

Ilja speelt graag met onconventionele publieksopstellingen. Zo danste ze drie maal op Stukafest (waarvan één keer in de vorm van een dansfilm), organiseerde en choreografeerde ze in 2019 in Barcelona dansduetten in appartementen en maakte in 2022 een dansroute door opvangtehuizen voor uit huis geplaatste kinderen in Tetouan, Marokko. Nu danst ze veel op daken - daar begon ze mee in Marokko - maar inmiddels zet ze ook in Nederland die nieuwe gewoonte voort.

Ilja werkt graag interdisciplinair en heeft naast dans een achtergrond in theater(regie) en musical. De laatste jaren werkt ze steeds meer met video en geluid.

Credits
* Choreograaf en danser: Ilja Geelen
* Componisten: Nabil Dourgal en Xavier Geerman
* Gesteund door: Makershuis Tilburg en DansBrabant
* Foto: Yassine Abouhamid

www.iljageelen.com
www.instagram.com/ilmumkin

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-

RE:set is a contemporary dance solo about identity and belonging. About adapting to new realities, being overwhelmed with new information and trying to find your way out of the maze. About combining different worlds and creating your own.

The work is based on sound research, anthropological observations, diary fragments and improvisation videos collected over the course of one and a half year. The solo is an attempt to make sense of all the data that Ilja Geelen collected when she migrated to Tangier from the Netherlands. During the solo she tries to find patterns and logic and connect her personal experiences to something universal. In the end the solo lingers somewhere between interpretation and conclusion. The final word has not yet been said.

About Ilja Geelen
Ilja Geelen (f, 25) is a dancer, maker and anthropologist. Since November 2021, she has lived much of the time in Tangier, Morocco. There she teaches dance, creates performances, sets up socio-pedagogical projects and does artistic research. In her projects, she always connects with her roots in the Netherlands (hometown Tilburg). Two central questions are: 1. What can these two different cultures bring to each other? and 2. How can I contribute to this, with my body as an instrument?

Ilja likes to play with unconventional audience arrangements. For example, she danced three times at Stukafest (one of which was in the form of a dance film), organized and choreographed dance duets in apartments in Barcelona in 2019, and in 2022 she created a dance route through shelters for children placed out of home in Tetouan, Morocco. Now she dances a lot on rooftops - she started with this in Morocco - but now she is also continuing this new habit in the Netherlands.

Ilja likes to work interdisciplinary and besides dance she has a background in theater (directing) and musicals. In recent years she has been working more and more with video and sound.

Credits
Choreographer and dancer: Ilja Geelen
Composers: Nabil Dourgal and Xavier Geerman
Supported by: Makershuis Tilburg and DansBrabant
Photo: Yassine Abouhamid

www.iljageelen.com
www.instagram.com/ilmumkin

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

BEKIJK ALLE EVENEMENTEN VAN Ilja Geelen

Gerelateerde voorstellingen

Ontdek het Festival .

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers