Mirjam Ravier

Uncanny Valley

vr. 02 juni 2023 19:00

Aan mijn favorieten toevoegen

‘Uncanny Valley' is een dansvoorstelling die de complexiteit van de menselijke identiteit verkent. Door middel van hiphop dans maakt Mirjam Ravier een diepgaande solovoorstelling die de paradox van het menselijk bestaan tastbaar maakt. Met behulp van dans, stof en licht transformeert ze het lichaam op een manier die zowel boeiend als verontrustend is.

Vlakbij jou als toeschouwer, stelt ze de behoefte aan consistentie, eenheid en duidelijkheid in de manier waarop we onszelf aan de buitenwereld tonen ter discussie. Ze toont openlijk de tegenstrijdigheden en onhandige impulsen van de menselijke natuur en nodigt je misschien zelfs uit deze te vieren.

Net als zand dat door je vingers glipt, of een vervagende gedachte in je achterhoofd, krijg je misschien maar een glimp te zien van wat het werkelijk betekent om mens te zijn. Mirjam Ravier streeft ernaar om de vele lagen van gedachten, gevoelens en impulsen waaruit ons leven bestaat te laten zien.

Al met al is 'Uncanny Valley' een visueel verbluffende voorstelling die je uitdaagt om de rommeligheid van de gedeelde menselijke ervaring te overdenken en te omarmen.

Over Mirjam Ravier
Mirjam is een freestyle danseres en choreografe, voornamelijk gericht op het creëren van dansstukken die zich afspelen tussen toeschouwers of in nauw contact met toeschouwers. Nieuwsgierigheid en oprechtheid zijn sleutelbegrippen in haar kunst en leven. Met een abstracte benadering van hiphop zet ze ervaringen en gedachten om in betekenisvolle expressie.

Mirjam heeft in 2019 haar studie hiphop stijlen aan De Dansopleiding in Utrecht afgerond. Ze danste in 2020 in een productie van dancetheater AYA ('Tuimel en Bounce'), maakte zowel in 2020 als in 2022 een solo- en groepschoreografie voor het Café Theater Festival en trad onlangs op tijdens de Nederlandse Dansdagen in Maastricht.

Credits
* Choreograaf en danser: Mirjam Ravier
* Kleding: Mirjam Ravier
* Foto: Laure Ravier

www.mirjamravier.site
www.instagram.com/mirjamravier

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

*Taal: (bijna) geen gesproken taal *

—--

‘Uncanny Valley’ is a dance performance that explores the complexity of human identity. Through hiphop dance, Mirjam Ravier crafts a profound solo performance that makes the paradox of human existence tangible. Using dance, fabric, and lighting, she transforms the body in ways that are both captivating and unsettling.

Intimately close to you as a spectator, she questions the need for consistency, unity and clarity in how we show ourselves to the outside world. Instead, she openly shows the contradictions and awkward impulses of human nature and perhaps even invites you to celebrate them.

Just like sand slipping through your fingers, or a fading thought in the back of your head, you may only ever get a glimpse of what it truly means to be human. Similarly, Mirjam Ravier strives to show the many layers of thought, feeling and impulse that make up our lives.

Overall, ‘Uncanny Valley’ is a visually stunning performance that challenges you to contemplate and embrace the messiness of shared human experience.

About Mirjam Ravier
Mirjam is a freestyle dancer and choreographer, mainly focused on creating dance pieces that take place in between spectators or in close contact with spectators. Curiosity and sincerity are key concepts in her art and life. With an abstract approach to hiphop, she transforms experience and thoughts into meaningful expression.

Mirjam finished my her studies in hiphop styles at De Dansopleiding in Utrecht in 2019. She danced in a 2020 production by dancetheatre AYA (‘Tuimel en Bounce’), created a solo and group choreography for the Cafe Theatre Festival in both 2020 and 2022 and recently performed at the Nederlandse Dansdagen in Maastricht.

Credits
* Choreographer and dancer: Mirjam Ravier
* Costumes: Mirjam Ravier
* Photo: Laure Ravier

www.mirjamravier.site
www.instagram.com/mirjamravier

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

BEKIJK ALLE EVENEMENTEN VAN Mirjam Ravier
Gerelateerde voorstellingen

Ontdek het Festival .

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers