Niek Wagenaar's Nymphs

After All

zo. 11 juni 2023 13:00

Aan mijn favorieten toevoegen

Bosbranden, overstromingen, een ingestorte gletsjer. We duwen de aarde tot haar grens, putten haar uit in de wetenschap dat er eens een einde aan zal komen. Ondanks de duidelijke signalen dat verandering nodig is, gebeurt er maar weinig. Natuurlijk, we doen allemaal concessies: zonnepanelen sieren de daken en er ligt steeds minder vlees in onze koelkasten. Desalniettemin blijft de aarde opwarmen en de klok doortikken. De menselijke zucht naar comfort lijkt te sterk, zelfs in afwachting van het einde van de wereld.

We beelden vaak genoeg in hoe het zal verlopen: een oorverdovende knal terwijl de aarde plots onder je wegvalt of een vlammenzee die ons allen in één klap overspoelt. Een grote gebeurtenis die achter alles een punt zet. Maar wat blijft er over wanneer de storm is gaan liggen? Als het gruis is neergedaald, zal het leven dan weer opkruipen?

'After All' speelt zich af in de grimmige werkelijkheid nadat de wereld hoe wij hem kennen is opgehouden te bestaan. In deze dansvoorstelling van dertig minuten worstelen vier personages met de plotselinge omslag van overvloed naar schaarste en met gevoelens als schuld, verlies en eenzaamheid.

Over Niek Wagenaar’s Nymphs
Niek Wagenaar (23 jaar) is een jonge danser en dansmaker uit Amsterdam. In 2021 studeerde hij af van de Urban Contemporary Dansopleiding aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Gedurende de opleiding en het daaropvolgende jaar danste hij bij het internationaal gerenommeerd dansgezelschap Hofesh Shechter Company in Londen. Tijdens deze opleiding heeft Niek zich gefocust op het leggen van een fundering voor zijn stempel als maker. Nu, terug van twee jaar als uitvoerend danser in het werkveld, bouwt hij hierop door. In 2022 won hij met zijn debuut dansvoorstelling ‘Nymphs’ de juryprijs van Mittelyoung Festival (Italië) en de publieksprijs van het Delft Fringe Festival.

Credits
* Concept en choreografie: Niek Wagenaar
* Dansers: Filippo Gualandris, Keanah Simin, Nathalie Schmidt (eerste cast) of Tommaso Terribile (tweede cast), Niek Wagenaar
* Componist: Brant Peije Teunis
* Lichtontwerper: Rodrigo Ribeiro
* Dramaturgie: Lisa van den Burg
* Productie assistent: Milou Margaroli
* Marketing: Linde Wagemakers
* Coaching: Anne Suurendonk
* Speciale dank: Linde Wagemakers, Polly Mirovskaya, Theo Ammann
* Mede mogelijk gemaakt door: Amsterdams Fonds voor de Kunst, Janivo Stichting, Chassé Dance Studios, Meervaart Studio, Delft Fringe Festival, Fonds Podiumkunsten

www.instagram.com/nymphs.choreography
www.instagram.com/niekwagenaar

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-

Forest fires, floods, a collapsed glacier. We are pushing the earth to its limits, exhausting it knowing that one day it will end. Despite the clear signals that change is needed, very little happens. Sure, we are all making concessions: solar panels adorn the roofs and there is less and less meat in our refrigerators. Nevertheless, the earth keeps warming and the clock ticking. The human thirst for comfort seems too strong, even in anticipation of the end of the world.

We often enough imagine how it will play out: a deafening bang as the earth suddenly falls away beneath you, or a blaze that engulfs us all at once. A great event that puts an end to everything. But what remains when the storm has subsided? When the grit has descended, will life creep up again?

'After All' is set in the stark reality after the world as we know it has ceased to exist. In this thirty-minute dance performance, four characters struggle with the sudden turn from abundance to scarcity and with feelings of guilt, loss and loneliness.

About Niek Wagenaar's Nymphs
Niek Wagenaar (age 23) is a young dancer and dance maker from Amsterdam. In 2021, he graduated from the Urban Contemporary Dance program at the Amsterdam School of the Arts. During the course and the following year he danced with the internationally renowned dance company Hofesh Shechter Company in London. During this training, Niek focused on laying a foundation for his mark as a maker. Now, back from two years as a performing dancer in the field, he is building on this. In 2022, his debut dance performance ‘Nymphs’ won the jury prize at Mittelyoung Festival (Italy) and the audience award at the Delft Fringe Festival.

Credits
* Concept and choreography: Niek Wagenaar
* Dancers: Filippo Gualandris, Keanah Simin, Nathalie Schmidt (first cast) or Tomasso Terribile (second cast), Niek Wagenaar
* Composer: Brant Peije Teunis
* Lighting designer: Rodrigo Ribeiro
* Dramaturgy: Lisa van den Burg
* Production assistant: Milou Margaroli
* Marketing: Linde Wagemakers
* Coaching: Anne Suurendonk
* Special thanks: Linde Wagemakers, Polly Mirovskaya, Theo Ammann
* Made possible by: Amsterdam Fund for the Arts, Janivo Foundation, Chassé Dance Studios, Meervaart Studio, Delft Fringe Festival, Fonds Podiumkunsten

www.instagram.com/nymphs.choreography
www.instagram.com/niekwagenaar

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

BEKIJK ALLE EVENEMENTEN VAN Niek Wagenaar's Nymphs

Gerelateerde voorstellingen

Ontdek het Festival .

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers