Omid Kheirabadi

alive & unborn

za. 03 juni 2023 19:00

Aan mijn favorieten toevoegen

"Ik ben echt slecht in het bespelen van de hornet bass drum. Misschien, vooral, waarschijnlijk omdat ik nog nooit in mijn leven een echte hornet bass drum heb gezien! Hetzelfde geldt voor democratie. Heb je er ooit een gezien die voor iedereen functioneert? Waarom zou ik zelfs maar denken aan de perverse kapitalistische verhoudingen als mijn chocolade voor 40% slaafvrij is? Wees eerlijk, werk hard, en doe gewoon normaal, het komt goed."

'alive & unborn' is een donkere satirische voorstelling die reflecteert op het onrecht dat is ontstaan door het jarenlange racistische kapitalistische systeem, kolonialisme en slavernij, en de demonen van krediet en schuld. Wat is hoop en hoeveel rest ons nog? In deze performance zal Omid Kheirabadi het publiek betrekken bij zijn kritische kijk op het late kapitalisme door middel van een locatie-specifieke voorstelling (op elke locatie tijdens het festival is het een beetje anders).

Van schizofrene elektronische muziek tot ochtend deuntjes van de Iraanse traditionele Setar en een Heavy Rock nummer over Necrofilie, het werk neemt je mee op een sonische reis dankzij briljante stukken van Daphnis Monastirioti (een Rotterdamse kunstenaar, en performer) en Simak Misheni (een Akense muzikant).

Over Omid Kheirabadi
Omid Kheirabadi is een kunstenaar, architect en theatermaker gevestigd in Rotterdam (1992, Teheran, Iran). Opgegroeid onder een fundamentalistische patriarchale dictatuur en werkzaam als architect, ziet hij maatschappelijke verhoudingen altijd vanuit een structureel denken en hoe deze individuen kunnen beperken/uitbuiten. Hij heeft de drang om het ongehoorde en ongeziene naar voren te brengen omdat zijn onderzoeksgebied geworteld is in zijn eigen ervaringen uit de eerste hand van wereldwijde ongelijkheid in economie en rechtspositie. Zijn werk gaat over systematische onderdrukking, discriminatie, ongelijkheid en bevrijdingsstrijd. Omid voltooide zijn MFA aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag in 2022, en zijn MA in interieurarchitectuur aan de Architectuur Academie Maastricht in 2019. Hij verliet Iran na het beëindigen van zijn dienstplicht in 2017.

De voorstelling alive & unborn staat centraal in de bijeenkomst van Studium Generale op vrijdag 2 juni om 20.30 uur in Royal Delft. Hier kun je gratis bij aanwezig zijn, maar je moet wel een plek reserveren. Dit kan hier.

Simak Misheni (Iran) is een opkomende muzikant uit Aken die zijn eigen partituren schrijft en zijn allereerste album voorbereidt.

Daphnis Monastirioti (Griekenland) studeerde beeldhouwkunst aan de Universiteit van Ioannina, en heeft recentelijk geluid als medium verkend. Ze hebben onder andere opgetreden in Art week Rotterdam 2023.

Credits
* Schrijver, regisseur en performer: Omid Kheirabadi
* Muziek, geluid: Simak Misheni, Daphnis Monastirioti
* Allround assistente: Katerina Malamt
* Cinematografie: Joao Henrique Viegas
* Choreografie: Omid Kheirabadi, Serene Hui
* Acteersupervisor: Chak Leung
* Script adviseur: Davide Ghelli
* Decorontwerp: nomadenhuis
* Foto: Will Boase

www.omidkheirabadi.com
www.instagram.com/omid.kheirabadi

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Engels

—-

“I’m really bad at playing the hornet bass drum. Maybe, mostly, probably because I’ve never seen a real hornet bass drum in my life! The same applies to democracy. Have you ever seen one that is functioning for everyone? Why would I even think about the pervert capitalist relationships when my chocolate is 40% slave free? Be eerlijk, work hard, and gewoon doe normaal, het komt goed.”

‘alive & unborn’ is a dark satirical performance reflecting on the injustices created by years of the racist capitalist system, colonialism and slavery, and the demons of credit and debt. What’s hope and how much of it is left for us? In this performance, Omid Kheirabadi will engage the audience with his critical understanding of late capitalism through a site-specific performance (a bit different in each location during the festival).

From schizophrenic electronic music to morning tunes of Iranian traditional Setar and a Heavy Rock song about Necrophilia, the work takes you to a sonic journey thanks to brilliant pieces by Daphnis Monastirioti (a Rotterdam-based artist, and performer) and Simak Misheni (an Aachen-based Musician).

About Omid Kheirabadi
Omid Kheirabadi is an artist, architect, and theatermaker based in Rotterdam (1992, Tehran, Iran). Growing up under a fundamentalist patriarchal dictatorship and having worked as an architect, he always sees societal relationships through structural thinking and how they can limit/exploit individuals. He has the urge to voice out the unheard and unseen because his area of research is rooted in his own first-hand experiences of global disparity in economics and legal status. His works draw on questions of systematic oppression, discrimination, inequality, and struggles for liberation. Omid completed his MFA at the Royal Academy of Art, The Hague in 2022, and his MA in interior architecture at Maastricht Architecture Academy in 2019. He left Iran after finishing his compulsory military service in 2017.

The performance alive & unborn is discussed during the Studium Generale's meeting on Friday, June 2, at 8:30 p.m. at Royal Delft. You can attend this for free, but you must reserve a place. You can do this [here].

Simak Misheni (Iran) is an up-and-coming Aachen-based Musician who has been writing his own scores and preparing his very first album.

Daphnis Monastirioti (Greece) studied sculpture at the University of Ioannina, and recently have been exploring sound as a medium. They have performed in Art week Rotterdam 2023 among other occasions.

Credits
* Writer, director, and performer: Omid Kheirabadi
* Music, sound: Simak Misheni, Daphnis Monastirioti
* All-round assistant: Katerina Malamt
* Cinematography: Joao Henrique Viegas
* Choreography: Omid Kheirabadi, Serene Hui
* Acting supervisor: Chak Leung
* Script advisor: Davide Ghelli
* Stage design: nomad house
* Photo: Will Boase

www.omidkheirabadi.com
www.instagram.com/omid.kheirabadi

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: English

BEKIJK ALLE EVENEMENTEN VAN Omid Kheirabadi
Gerelateerde voorstellingen

Ontdek het Festival .

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers