Expertmeeting i.s.m. Platform Aanvang!

Expertmeeting i.s.m. Platform Aanvang!

vr. 02 juni 2023 15:00

Aan mijn favorieten toevoegen

Platform Aanvang! voert het gesprek over de toekomst van de podiumkunsten en staat voor meer solidariteit, kennisdeling en waardering voor de kunsten. Dit jaar organiseren Delft Fringe Festival en Platform Aanvang! een gesprek waarin professionals uit het werkveld elkaar beter leren kennen.

Tijdens dit gesprek leggen we lastige vragen over marketing, verkoop en publiciteit op tafel. Een kunstenaar wil autonoom en vol zeggingskracht z’n kunst aan de wereld tonen. Een podium of organisatie wil haar publiek zo enthousiast mogelijk uitnodigen, prikkelen en verleiden. Bijten die twee zaken elkaar?

Wanneer wordt een marketingstrategie opgelegd en plat? En wanneer wordt de autonomie van een kunstenaar wereldvreemd? Hoe vinden we ons publiek en hoe vinden we elkaar in die wens? We delen onze vragen en strategieën. We vertellen elkaar de waarheid, en leren van ieders best practices! Zo willen we vanuit andermans blikveld tot een meer gedeelde visie komen.

Deze middag gaan professionals uit het werkveld met elkaar om tafel: programmeurs van theaters en festivals, marketeers, publiciteitsmedewerkers, (jonge) makers en andere geïnteresseerden die werkzaam zijn in het theaterwerkveld.

Platform Aanvang! gebruikt activerende gespreksvormen om samen de onderste steen boven te krijgen rondom dit thema. Jouw aanwezigheid is daarbij welkom en gewenst. Want welke functie je ook bekleedt, iedereen is hierin op zijn eigen manier de expert.

*Reserveer een plekje op de gastenlijst door een gratis ticket te bestellen. *

Meer informatie
www.platformaanvang.nl
www.instagram.com/platform_aanvang

—--

Platform Aanvang! leads conversations about the future of the performing arts and stands for more solidarity, knowledge sharing and appreciation for the arts. This year Delft Fringe Festival and Platform Aanvang! organize a conversation in which professionals from the field get to know each other better.

During this conversation we put difficult questions about marketing, sales and publicity on the table. An artist wants to show his art to the world autonomously and with power of expression. A stage or organization wants to invite, excite and seduce its audience as enthusiastically as possible. Do these two things bite each other?

When does a marketing strategy become imposed? And when does an artist's autonomy become other-worldly? How do we find our audience and how do we find each other in that desire? We share our questions and strategies. We tell each other the truth, and learn from everyone's best practices! In this way we want to arrive at a more shared vision from someone else's point of view.

This afternoon professionals from the field will meet each other: programmers of theaters and festivals, marketeers, publicity agents, (young) artists and others interested in the theater field.

Platform Aanvang! uses activating discussion forms to get to the bottom of this theme. Your presence is welcome and desired. Because whatever position you hold, everyone is an expert in this in his or her own way.

*Reserve a spot on the guest list by ordering a free ticket. *

More information
www.platformaanvang.nl
www.instagram.com/platform_aanvang

BEKIJK ALLE EVENEMENTEN VAN Expertmeeting i.s.m. Platform Aanvang!
Gerelateerde voorstellingen

Ontdek het Festival .

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers