31 MEI - 11 JUNI 2023

Ans Stephan nieuwe voorzitter Raad van Toezicht .

04 november 2019

Met ingang van 1 november 2019 verwelkomt Stichting Delft Fringe Festival Ans Stephan als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. De organisatie kijkt uit naar de komst van Stephan, in wie zij een ervaren, betrokken en verbindende bestuurder heeft gevonden: “Met Ans Stephan halen we een ervaren, betrokken en verbindende voorzitter in huis, waarmee we, in gezamenlijkheid met de leden van de Raad van Toezicht, de professionalisering en de verbinding met Delft verder kunnen vormgeven.” 

“Het Delft Fringe Festival vind ik werkelijk een steeds diverser, krachtig, warm en toegankelijk festival. Dit festival - dat kansen biedt aan beginner in de theater- en muziekwereld - is inmiddels niet meer weg te denken uit onze stad. Hoe mooi is het om daarbij nauw betrokken te zijn.” – Ans Stephan

Ans Stephan, opvolger van Ben Beeftink

Ans Stephan volgt Ben Beeftink op, die sinds de verzelfstandiging van het Delft Fringe Festival de rol van voorzitter binnen de Raad van Toezicht heeft vervuld. Ans Stephan was eerder als (interim) schooldirecteur werkzaam voor ROC Mondriaan. Sinds 2017 is Stephan als adviseur aan de Sesamacademie verbonden. Roel Funcken, directeur van Stichting Delft Fringe Festival is Ben Beeftink zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling en professionalisering die de organisatie onder zijn toezichthoudende voorzitterschap heeft kunnen doormaken. Naast de aanstelling van Ans Stephan is de stichting verheugd om te kunnen mededelen dat de Raad van Toezicht ook is aangevuld met een nieuw lid: Agnieszka Boersma-Michalska.

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers