31 MEI - 11 JUNI 2023

Nieuw: de Delft Fringe Festival Denktank .

09 november 2020

Eind oktober heeft de eerste sessie van de Delft Fringe Festival Denktank plaatsgevonden. De Denktank bestaat uit een groep jonge makers met elk hun eigen specialisatie en levenservaring. In de Denktank wordt er gebrainstormd over wat het Delft Fringe Festival kan betekenen voor jonge makers en hoe we dit kunnen vormgeven vanuit idee naar concept.

Van idee naar concept
Het Delft Fringe Festival is er nadrukkelijk voor een nieuwe generatie makers. Wij vinden het van groot belang dat jonge makers zich gehoord voelen in de keuzes die wij maken voor het festival. We hebben de Fringe Denktank opgericht omdat we inclusiever willen werken: praten mét in plaats van praten óver nieuwe makers. Tijdens de bijeenkomsten met de Fringe Denktank staan actuele thema’s centraal, zoals Fair Practice, vindplaatsen, nieuwe makers en nieuwe genres. Daarnaast vragen wij de makers ons te helpen een vertaalslag te maken van de actualiteit naar de realiteit voor het Delft Fringe Festival. Dit geldt zeker ook wat betreft de impact van COVID-19.

Formatie
Na elk festival zal de Denktank uitgebreid worden met twee nieuwe leden afkomstig uit de groep makers die dat jaar op het festival hebben gestaan. De Denktank bestaat uit: Fadua El Akchaoui, Juicy Dune, Ymke van Hoof, Lisa Ostermann, Dion van Rijt, Florian Slangen en Dide Vonk.

Nieuws vanuit de Denktank zal gedeeld worden via onze website, nieuwsbrief en social media kanalen. De Denktank komt vier keer per jaar bij elkaar. 

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers