Gemeente Delft kent meerjarensubsidie toe .

01 februari 2021

De komende vier jaar kan Delft Fringe Festival rekenen op een structurele ondersteuning vanuit de Gemeente Delft. Deze bijdrage is noodzakelijk om onze culturele ambities voor jonge makers, het publiek én de stad Delft te realiseren.

We zijn er enorm trots op dat de Gemeente hun vertrouwen heeft uitgesproken door het festival voor minstens de komende vier jaar te ondersteunen. Een mooie start van het tweede decennium van Delft Fringe Festival. Maar met alleen deze subsidie zijn we er nog lang niet! Ook jouw steun is nog steeds dringend nodig. Je kunt het festival ondersteunen door Vriend te worden. Vanaf € 25,- per jaar draag je al bij aan een succesvolle toekomst van het festival én de makers! 

Word Vriend! 

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers