Delft Fringe MakersLab .

Dé plek voor nieuwe makers om hun eigen signatuur te ontwikkelen.

Artistiek, zakelijk en marketing

Delft Fringe Festival wil nieuwe makers niet alleen tijdens het jaarlijkse festival begeleiden bij hun ontwikkelingen op artistiek, zakelijk en marketing gebied, maar ook gedurende de rest van het jaar. Deze weg is het festival in 2016 al ingeslagen door middel van de Delft Fringe Nights en in 2019 met de Delft Fringe Productie. In 2022 tilden we deze ambitie naar een nieuw niveau met het Delft Fringe MakersLab.

Met het Delft Fringe MakersLab bieden nieuwe makers nog meer kansen hun werk te laten zien, ervaring op te doen en hun talent te ontwikkelen. Dit doen we door middel van drie verschillende trajecten:

1u18NVU9SCmCH3GQEw6vLFLOxcVXxGC8dQSeVmyT

1. Meerjarig traject

Makers verbinden zich langdurig aan Delft Fringe Festival om zich verder te ontwikkelen en de stap naar landelijke bekendheid te maken. Delft Fringe Festival biedt organisatorische en artistieke begeleiding tijdens dit proces. Dit traject is alleen mogelijk in combinatie met subsidies en een duidelijk uitgewerkt leerplan van de maker(s) zodat er ruimte en middelen zijn om te werken aan een eigen signatuur en de ontwikkeling van meerdere voorstellingen.

2. Traject op project basis

Eens in de twee jaar geeft Delft Fringe Festival een maker de kans om een nieuwe voorstelling te ontwikkelen. Dit kan een traject zijn waarin een maker vrij spel krijgt. Het kan ook gaan om een maker die het interessanter vindt om juist met kaders en unieke samenwerkingspartners te werken.

3. Makerstraject publiekswinnaar

Delft Fringe Festival voorziet de publiekswinnaar van het Delft Fringe Festival een bepaalde periode van een repetitieruimte en artistieke begeleiding. Zo kan de maker de winnende voorstelling tot een nog hoger niveau tillen en daarmee een brug slaan naar het meer professionele werkveld. De maker kan zelf bepalen of hij of zij gaat voor het uitdiepen of verlengen van de voorstelling.

Tappin-it Collective

Het Fonds Podiumkunsten heeft in december 2021 subsidie uit de Nieuwe Makersregeling toegekend aan Tappin-it Collective en Delft Fringe Festival. Door deze toekenning heeft Delft Fringe Festival de mogelijkheid om Tappin-it Collective langdurig organisatorische en artistiek te begeleiden. Twee jaar lang zullen Doortje en Robin onder de vleugels van Delft Fringe Festival avondvullende voorstellingen gaan creëren, werken aan hun eigen signatuur en stappen maken in het theatermaken. 

zB6dB1J8mnhH7yndFW5tIGlj4CHuV1F31dHMVuMN

Alienated

Vanaf 2023 gaat Kelly Vanneste binnen het Makerslab aan de slag met het verder ontwikkelen van de artistieke signatuur van haar interdisciplinair dansgezelschap Alienated. Dit doet ze vanuit onderzoek op het snijvlak tussen mens en niet-mens.

Op basis van de uitkomsten op deze vraag maakt Kelly een voorstelling over leunen-en-steunen op elkaar. De voorstelling wordt een spel tussen het helpen en meetrekken van de ander. Kelly gaat op zoek naar de grens waarin je autonomie behoudt en wanneer de controle verloren raakt.

AlfN7RFVne3uqeNjGWY98BrZ6FaKCByB9Hb3Xmri

Wil je meer weten of samenwerken met het Delft Fringe MakersLab? Stuur dan een mail naar Tamara Griffioen via tamara@delftfringefestival.nl

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers