31 MEI - 11 JUNI 2023

Delft Fringe MakersLab .

21 januari 2022

Delft Fringe Festival wil nieuwe makers niet alleen tijdens het jaarlijkse festival begeleiden bij hun ontwikkelingen op artistiek, zakelijk en marketing gebied, maar ook gedurende de rest van het jaar. Deze weg is het festival in 2016 al ingeslagen door middel van de Delft Fringe Nights en in 2019 met de Delft Fringe Productie. In 2022 tillen we deze ambitie naar een nieuw niveau met het Delft Fringe MakersLab.

Missie Delft Fringe Festival

Delft Fringe Festival heeft sinds het ontstaan in 2010 als doel om een springplank richting het werkveld te zijn voor nieuwe makers. Daarom verwelkomt Delft Fringe Festival ook van harte makers die nog volop bezig zijn om een eigen signatuur te ontwikkelen en nog een plek moeten veroveren binnen het werkveld van de podiumkunsten. Dit doen we op verschillende manieren:

  • feedback tijdens het festival van publiek en medewerkers
  • voorbereidende workshops in aanloop naar het festival

Delft Fringe Productie en Delft Fringe Night

Omdat het festival zelf maar één keer per jaar plaatsvindt, biedt Delft Fringe Festival in de tussentijd een podium aan nieuwe makers in de vorm van Delft Fringe Nights en het eens in de twee jaar produceren van een voorstelling gemaakt door nieuw talent.

  • Delft Fringe Night: sinds 2016 organiseren we drie keer per jaar een Delft Fringe Night. Een initiatief dat keer op keer tot de laatste stoel is uitverkocht. Toeschouwers worden getrakteerd op een programma bestaande uit meerdere nieuwe makers van verschillende podiumkunstengenres, samengesteld uit een aantal hitproducties en publieksfavorieten van eerdere festivaledities. De deelnemende makers kunnen extra uren maken, hebben direct contact met het publiek en krijgen direct feedback op hun voorstelling.
  • Delft Fringe Productie: in 2019 vond de eerste Delft Fringe Productie plaats. Onder professionele vleugels van onze festivalorganisatie schrijft, ontwikkelt en presenteert één maker of gezelschap voor het eerst een avondvullend programma. Het is onze bedoeling om elke twee jaar een nieuwe Delft Fringe Festival Productie uit te brengen.

Nieuwe stappen 2022: Delft Fringe MakersLab

Met het Delft Fringe MakersLab bieden nieuwe makers nog meer kansen hun werk te laten zien, ervaring op te doen en hun talent te ontwikkelen. Dit doen we door middel van drie verschillende trajecten:

  1. Meerjarig traject: Makers verbinden zich langdurig aan Delft Fringe Festival om zich verder te ontwikkelen en de stap naar landelijke bekendheid te maken. Delft Fringe Festival biedt organisatorische en artistieke begeleiding tijdens dit proces. Dit traject is alleen mogelijk in combinatie met subsidies en een duidelijk uitgewerkt leerplan van de maker(s) zodat er ruimte en middelen zijn om te werken aan een eigen signatuur en de ontwikkeling van meerdere voorstellingen.
  2. Traject op project basis: Eens in de twee jaar geeft Delft Fringe Festival een maker de kans om een nieuwe voorstelling te ontwikkelen. Dit kan een traject zijn waarin een maker vrij spel krijgt. Het kan ook gaan om een maker die het interessanter vindt om juist met kaders en unieke samenwerkingspartners te werken.
  3. Makerstraject publiekswinnaar: Delft Fringe Festival voorziet de publiekswinnaar van het Delft Fringe Festival een bepaalde periode van een repetitieruimte en artistieke begeleiding. Zo kan de maker de winnende voorstelling tot een nog hoger niveau tillen en daarmee een brug slaan naar het meer professionele werkveld. De maker kan zelf bepalen of hij of zij gaat voor het uitdiepen of verlengen van de voorstelling.

Start Delft Fringe MakersLab 

In de ontwikkeling van het Delft Fringe MakersLab hebben we niet stil gezeten. Achter de schermen hebben we al grote stappen genomen. We zijn dan ook trots dat we twee prachtige MakersLab trajecten kunnen aankondigen:

  • Het meerjarige traject zijn we ingegaan met Tappin-It Collective. Zij kregen deze maand te horen dat Fonds Podiumkunsten hen de Nieuwe Makersregeling heeft toegewezen. De komende twee jaar zullen zij onder de vleugels van Delft Fringe Festival avondvullende voorstellingen gaan creëren, werken aan hun eigen signatuur en stappen maken in het theatermaken.
  • Daarnaast zijn we eind 2021 een traject op project basis gestart met danser en choreograaf Kelly Vanneste. Samen met haar verzorgden we twee weken onderwijs aan studenten bouwkunde van de TU Delft over objectmanipulatie in de podiumkunsten. De studenten kregen de opdracht om een object te ontwerpen die Kelly kan gebruiken in haar volgende voorstelling. 
  • We kijken er tot slot naar uit om met de aankomende publiekswinnaar van Delft Fringe Festival 2022 (2-12 juni) een MakersLab makerstraject in te gaan! 

Wil je meer weten of samenwerken met het Delft Fringe MakersLab? Stuur dan een mail naar Tamara Griffioen via tamara@delftfringefestival.nl

 

Lees ook:

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers