Programma 2023 .

Negen dagen lang theatraal binge-watchen!

Voorstellingen van het genre Muziek
19:00

Celeritas Ensemble

Collage sur le temps

do. 01 juni 2023 19:00

‘Collage sur le temps’ is een concert waarin oude en nieuwe klanken samensmelten tot een unieke muzikale wereld. Met een sonate voor traverso en viool uit 1734, geschreven door de Franse componist Joseph Bodin de Boismortier, als inspiratiebron, schreef de Spaanse componist Miguel Villanueva een aantal miniaturen die hun plaats vinden tussen de delen van de sonate. Verleden en heden raken verstrengeld in een klankwereld vol contrast, subtiliteit en verrassende klankkleuren.

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) was een van de meest succesvolle componisten van zijn tijd. Hij was een van de eerste componisten in de geschiedenis die geen mecenassen had, want hij kreeg toestemming om zijn eigen werken te publiceren en verdiende enorme sommen geld. Een van zijn commerciële strategieën was het schrijven van muziek voor ongebruikelijke combinaties van instrumenten, zoals de Op. 51 sonates voor fluit en viool "par accords". Deze aanduiding, letterlijk "door akkoorden", betekent dat de viool voornamelijk dubbelgrepen speelt, en zo de functie van een basso continuo vervult, die normaal gesproken door een luit of klavecimbel zou zijn bespeeld, een kenmerk dat deze stukken werkelijk uniek maakt.

De Spaanse componist Miguel Villanueva Hering (1964), voornamelijk autodidact, ontwikkelde een muzikale stijl die een kenmerkende verfijning vertoont in zowel zijn structurele als zijn timbrale denken. Zijn gevoeligheid voor deze muzikale parameters bracht hem ertoe advies in te winnen bij gerenommeerde componisten als Salvatore Sciarrino, Brian Ferneyhough of Francisco Guerrero. Zijn composities maken gebruik van een zeer geconcentreerde reeks muzikale elementen, die op subtiele wijze worden gevarieerd en ontwikkeld, waardoor een muzikaal discours van extreme coherentie en helderheid ontstaat.

In dit concert vloeien de muziek van Boismortier en Villanueva in elkaar over, waarbij het nieuwe materiaal soms de klanken uit het verleden introduceert, soms verbindt en soms een contrapunt vormt. De traverso en de viool gaan verschillende relaties met elkaar aan, soms versmelten ze tot een complexe klank, als één enkel instrument, en soms vervullen ze elk heel verschillende muzikale functies.

Over Celeritas Ensemble
Celeritas is een ensemble voor Oude Muziek dat in 2019 werd opgericht door de jonge musici Julia Hernández Sánchez (barokviool) en Eduardo Gaspar Polo Baader (traverso). Hun optredens werpen een frisse blik op het repertoire van de 17e en 18e eeuw voor traverso en viool en bevatten vaak arrangementen en nieuw gecomponeerde stukken, waardoor een dialoog ontstaat tussen de baroktijd en het heden. Hun concerten zijn vaak omschreven als "intiem", "verheffend" en "inspirerend", een resultaat van hun zorgvuldig opgebouwde optredens en hun actieve communicatie met hun publiek.

In 2022 ontwikkelde het ensemble de originele voorstelling "Four Bites of Autumn", waarin muziek uit de 18e eeuw, nieuwe composities van Eduardo Gaspar Polo Baader en seizoensgebonden gerechten werden gecombineerd. De voorstelling vond plaats in de Delftse Molen de Roos (Delft) in november 2022 samen met gambist Alex Baker.

Credits
* Barokviool: Julia Hernández Sánchez
* Traverso: Eduardo Gaspar Polo Baader
* Compositie: Joseph Bodin de Boismortier en Miguel Villanueva Hering
* Concept: Julia Hernández Sánchez, Eduardo Gaspar Polo Baader, Miguel Villanueva Hering
* Foto: Javier Guijarro

www.instagram.com/celeritasensemble

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-

‘Collage sur le temps’ is a concert in which old and new sounds merge into a unique musical world. Using a 1734 sonata for traverso and violin, written by French composer Joseph Bodin de Boismortier, as inspiration, Spanish composer Miguel Villanueva wrote a number of miniatures that find their place between the movements of the sonata. Past and present intertwine in a sound world full of contrast, subtlety and surprising timbres.

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) was one of the most successful composers of his time. He was one of the first composers in history to have no patrons, as he was granted permission to publish his own works and made huge sums of money. One of his commercial strategies was to write music for unusual combinations of instruments, such as the Op. 51 sonatas for flute and violin "par accords." This designation, literally "through chords," means that the violin plays mainly double chords, fulfilling the function of a basso continuo that would normally have been played by a lute or harpsichord, a feature that makes these pieces truly unique.

Spanish composer Miguel Villanueva Hering (b. 1964), essentially self-taught, developed a musical style that displays a distinctive sophistication in both his structural and timbral thinking. His sensitivity to these musical parameters led him to seek advice from renowned composers such as Salvatore Sciarrino, Brian Ferneyhough or Francisco Guerrero. His compositions use a highly concentrated set of musical elements, subtly varied and developed, creating a musical discourse of extreme coherence and clarity.

About Celeritas Ensemble
Celeritas is an Early Music ensemble founded in 2019 by young musicians Julia Hernández Sánchez (baroque violin) and Eduardo Gaspar Polo Baader (traverso). Their performances take a fresh look at the repertoire of the 17th and 18th centuries for traverso and violin and often include arrangements and newly composed pieces, creating a dialogue between the baroque era and the present. Their concerts have often been described as "intimate," "uplifting" and "inspiring," a result of their carefully constructed performances and their active communication with their audiences.

In 2022, the ensemble developed the original performance "Four Bites of Autumn", which combined music from the 18th century, new compositions by Eduardo Gaspar Polo Baader and seasonal dishes. The performance took place at the Delft Mill de Roos (Delft) in November 2022 along with gambist Alex Baker.

Credits
* Baroque violin: Julia Hernández Sánchez
* Traverso: Eduardo Gaspar Polo Baader
* Composition: Joseph Bodin de Boismortier and Miguel Villanueva Hering
* Concept: Julia Hernández Sánchez, Eduardo Gaspar Polo Baader, Miguel Villanueva Hering
* Photo: Javier Guijarro

www.instagram.com/celeritasensemble

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Celeritas Ensemble

Collage sur le temps

do. 01 juni 2023 21:00

‘Collage sur le temps’ is een concert waarin oude en nieuwe klanken samensmelten tot een unieke muzikale wereld. Met een sonate voor traverso en viool uit 1734, geschreven door de Franse componist Joseph Bodin de Boismortier, als inspiratiebron, schreef de Spaanse componist Miguel Villanueva een aantal miniaturen die hun plaats vinden tussen de delen van de sonate. Verleden en heden raken verstrengeld in een klankwereld vol contrast, subtiliteit en verrassende klankkleuren.

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) was een van de meest succesvolle componisten van zijn tijd. Hij was een van de eerste componisten in de geschiedenis die geen mecenassen had, want hij kreeg toestemming om zijn eigen werken te publiceren en verdiende enorme sommen geld. Een van zijn commerciële strategieën was het schrijven van muziek voor ongebruikelijke combinaties van instrumenten, zoals de Op. 51 sonates voor fluit en viool "par accords". Deze aanduiding, letterlijk "door akkoorden", betekent dat de viool voornamelijk dubbelgrepen speelt, en zo de functie van een basso continuo vervult, die normaal gesproken door een luit of klavecimbel zou zijn bespeeld, een kenmerk dat deze stukken werkelijk uniek maakt.

De Spaanse componist Miguel Villanueva Hering (1964), voornamelijk autodidact, ontwikkelde een muzikale stijl die een kenmerkende verfijning vertoont in zowel zijn structurele als zijn timbrale denken. Zijn gevoeligheid voor deze muzikale parameters bracht hem ertoe advies in te winnen bij gerenommeerde componisten als Salvatore Sciarrino, Brian Ferneyhough of Francisco Guerrero. Zijn composities maken gebruik van een zeer geconcentreerde reeks muzikale elementen, die op subtiele wijze worden gevarieerd en ontwikkeld, waardoor een muzikaal discours van extreme coherentie en helderheid ontstaat.

In dit concert vloeien de muziek van Boismortier en Villanueva in elkaar over, waarbij het nieuwe materiaal soms de klanken uit het verleden introduceert, soms verbindt en soms een contrapunt vormt. De traverso en de viool gaan verschillende relaties met elkaar aan, soms versmelten ze tot een complexe klank, als één enkel instrument, en soms vervullen ze elk heel verschillende muzikale functies.

Over Celeritas Ensemble
Celeritas is een ensemble voor Oude Muziek dat in 2019 werd opgericht door de jonge musici Julia Hernández Sánchez (barokviool) en Eduardo Gaspar Polo Baader (traverso). Hun optredens werpen een frisse blik op het repertoire van de 17e en 18e eeuw voor traverso en viool en bevatten vaak arrangementen en nieuw gecomponeerde stukken, waardoor een dialoog ontstaat tussen de baroktijd en het heden. Hun concerten zijn vaak omschreven als "intiem", "verheffend" en "inspirerend", een resultaat van hun zorgvuldig opgebouwde optredens en hun actieve communicatie met hun publiek.

In 2022 ontwikkelde het ensemble de originele voorstelling "Four Bites of Autumn", waarin muziek uit de 18e eeuw, nieuwe composities van Eduardo Gaspar Polo Baader en seizoensgebonden gerechten werden gecombineerd. De voorstelling vond plaats in de Delftse Molen de Roos (Delft) in november 2022 samen met gambist Alex Baker.

Credits
* Barokviool: Julia Hernández Sánchez
* Traverso: Eduardo Gaspar Polo Baader
* Compositie: Joseph Bodin de Boismortier en Miguel Villanueva Hering
* Concept: Julia Hernández Sánchez, Eduardo Gaspar Polo Baader, Miguel Villanueva Hering
* Foto: Javier Guijarro

www.instagram.com/celeritasensemble

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-

‘Collage sur le temps’ is a concert in which old and new sounds merge into a unique musical world. Using a 1734 sonata for traverso and violin, written by French composer Joseph Bodin de Boismortier, as inspiration, Spanish composer Miguel Villanueva wrote a number of miniatures that find their place between the movements of the sonata. Past and present intertwine in a sound world full of contrast, subtlety and surprising timbres.

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) was one of the most successful composers of his time. He was one of the first composers in history to have no patrons, as he was granted permission to publish his own works and made huge sums of money. One of his commercial strategies was to write music for unusual combinations of instruments, such as the Op. 51 sonatas for flute and violin "par accords." This designation, literally "through chords," means that the violin plays mainly double chords, fulfilling the function of a basso continuo that would normally have been played by a lute or harpsichord, a feature that makes these pieces truly unique.

Spanish composer Miguel Villanueva Hering (b. 1964), essentially self-taught, developed a musical style that displays a distinctive sophistication in both his structural and timbral thinking. His sensitivity to these musical parameters led him to seek advice from renowned composers such as Salvatore Sciarrino, Brian Ferneyhough or Francisco Guerrero. His compositions use a highly concentrated set of musical elements, subtly varied and developed, creating a musical discourse of extreme coherence and clarity.

About Celeritas Ensemble
Celeritas is an Early Music ensemble founded in 2019 by young musicians Julia Hernández Sánchez (baroque violin) and Eduardo Gaspar Polo Baader (traverso). Their performances take a fresh look at the repertoire of the 17th and 18th centuries for traverso and violin and often include arrangements and newly composed pieces, creating a dialogue between the baroque era and the present. Their concerts have often been described as "intimate," "uplifting" and "inspiring," a result of their carefully constructed performances and their active communication with their audiences.

In 2022, the ensemble developed the original performance "Four Bites of Autumn", which combined music from the 18th century, new compositions by Eduardo Gaspar Polo Baader and seasonal dishes. The performance took place at the Delft Mill de Roos (Delft) in November 2022 along with gambist Alex Baker.

Credits
* Baroque violin: Julia Hernández Sánchez
* Traverso: Eduardo Gaspar Polo Baader
* Composition: Joseph Bodin de Boismortier and Miguel Villanueva Hering
* Concept: Julia Hernández Sánchez, Eduardo Gaspar Polo Baader, Miguel Villanueva Hering
* Photo: Javier Guijarro

www.instagram.com/celeritasensemble

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Ear to the Earth Ensemble

A Festival of Whispers

vr. 02 juni 2023 19:00

Klimaatverandering doemt op in ons dagelijks leven, en wij mensen blijven de verzoeken van onze omgeving negeren. Ga met ons mee om te onderzoeken wat onze omgeving ons vertelt, zodat we elkaar kunnen inspireren. Met behulp van stenen, planten en andere voorwerpen die we onderweg vinden, kunnen we luisteren en de aanwezige ruimte en geluiden waarderen. Wat voor lied kan een cactus maken, en hoe kan een ander je inspireren om een ander te beïnvloeden? En hoe kan muziek een gelegenheid zijn om die voorwerpen en plaatsen te waarderen die we als vanzelfsprekend beschouwen? Elk voorwerp en levend wezen heeft een stem. Ear to the Earth Ensemble geeft ons de kans om te luisteren en jouw stem te horen.

Met een muzikale voorstelling voor de gemeenschap belicht Ear to the Earth de geluiden die onze omgeving voortbrengt, moedigt het een nieuw soort luisteren aan, en laat het de creatieve geesten in de muziek zien die willen laten zien hoe klimaatverandering onze cultuur beïnvloedt. Nog belangrijker is dat de muzikale reis blijk geeft van de wens om communicatie over deze kwesties op gang te brengen door middel van waarderend leren en discussie in de vorm van muzikale experimenten, waarbij ieder individu iets unieks kan beïnvloeden. Dit festival van geluiden culmineert in een voorstelling die het verlies van kunst in de tijd illustreert, de geluiden van onze muzikale en werkelijke stemmen die langzaam verloren gaan als oceaangolven die neerstorten in de ruimte die we zo hebben verkend.

Er is er maar één nodig: om een impact te maken, om anderen aan te moedigen en om een verschil te maken. Maak dat verschil met ons; zonder jouw oren en stem kunnen we onze omgeving verliezen. Geniet van een festival van fluisteringen, en verken de unieke muzikale stem van ons milieu.

Over Ear to the Earth Ensemble
Ear to the Earth Ensemble is een nieuw gevormde groep kunstenaars die voorstellingen ontwikkelt die gesprekken aangaan met, voor en over onze omgeving. Opgericht uit leden van de Ensemble Academie van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, heeft de groep een collectieve kennis en passie voor nieuwe muziek en een toewijding aan muzikaal experiment. Door ruimtelijk georiënteerde optredens en de opkomende wereld van eco-akoestische muziek, geven we een stem en luisteren we naar onze omgeving - levend en niet-levend - om een essentiële deugd van het mens-zijn te demonstreren: empathie.

Credits
* Earth Pulse: een geleide improvisatie (2023), door Ear to the Earth Ensemble
* Muziek: Rock Piece (1979), door Pauline Oliveros / Festival of Whispers (2017), door Matthew Burtner
* Viool: Ruth Mareen
* Cello: Antonio Dorado Salguero
* Fluit: Petra Valtellina
* Klarinet: Miguel Esperanza Pérez
* Piano: Rui Braga Simões
* Slagwerk: Porter Ellerman
* Foto: Boldizsar Szollosi

www.instagram.com/porter.ellerman

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Engels

—-

Climate change looms over our everyday lives, and we humans continue to ignore the pleas of our environment. Come with us as we examine what our environment tells us so we may inspire each other. Using stones, plants, and any objects we may find along the way, let us listen and appreciate the present space and sounds. What kind of song can a cactus make, and how might another person inspire you to influence someone else? And, how might music be an opportunity to appreciate those items and places we take for granted? Every object and living being has a voice. Ear to the Earth Ensemble provides an opportunity to listen and for us to hear your voice.

With a community-based musical performance, Ear to the Earth highlights the sounds our environments create, encourages a new kind of listening, and showcases the creative minds in music that want to show how climate change impacts our culture. More importantly, the musical journey demonstrates a wish to invoke communication about these issues through appreciative learning and discussion in the form of musical experimentation, where each individual can influence something unique. This festival of sounds culminates in a performance that illustrates the loss of art over time, the sounds of our musical and actual voices slowly being lost to ocean waves crashing into the space we explored so much.

All it takes is one: to make an impact, to encourage others, and to make a difference. Make that difference with us; without your ears and voice, we may lose our environment. Enjoy a festival of whispers, and explore our environment’s unique musical voice.

About Ear to the Earth Ensemble
Ear to the Earth Ensemble is a newly formed group of artists who develop performances that create conversations with, for, and about our environments. Formed from members of the Ensemble Academy at the Royal Conservatoire The Hague, the group has a collective knowledge and passion for new music and a devotion to musical experimentation. Through spatially-minded performances and the emerging world of ecoacoustic music, we give a voice and listen to our environments and surroundings -- living and non-living alike -- in order to demonstrate an essential virtue of being human: empathy.

Credits
* Earth Pulse: a Guided Improvisation (2023), by Ear to the Earth Ensemble
* Music: Rock Piece (1979), by Pauline Oliveros / Festival of Whispers (2017), by Matthew Burtner
* Violin: Ruth Mareen
* Cello: Antonio Dorado Salguero
* Flute: Petra Valtellina
* Clarinet: Miguel Esperanza Pérez
* Piano: Rui Braga Simões
* Percussion: Porter Ellerman
* Photo: Boldizsar Szollosi

www.instagram.com/porter.ellerman

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: English

19:00

Loksias Strijkkwartet

Rond het kleurenwiel

vr. 02 juni 2023 19:00

Kleuren worden in onze samenleving vaak met gevoelens en emoties verbonden. Zo praten we bijvoorbeeld over een “blauwe maandag” of het “zwarte schaap”. Kunnen symfonieën ook rood of groen zijn? Het Loksias Strijkkwartet presenteert ‘Rond het kleurenwiel’: een nieuwe manier om klassieke muziek te beleven.

Dit concert draait om een ‘synesthesie’ tussen twee zintuigen: het gehoor en het zicht. Bij elk muziekstuk zien we een bepaalde kleur voor ons, volgens Goethe’s Kleurenleer van 1809. Het publiek wordt zes fragmenten en zes verschillende kleuren aangeboden.

Toch ligt de focus niet bij ons maar bij jou als luisteraar! Jij zit rond het strijkkwartet en hebt het eerste en het laatste woord. Zes cijfers staan voor zes nog onbekende stukken en jij kiest in welke volgorde ze gespeeld worden. Na afloop van de fragmenten stem je samen met je medeluisteraars voor de best passende kleur. In elk concert is een uniek muzikaal kleurenpalet gegarandeerd. Laten we samen een bont moment beleven en draai het wiel!

Over Loksias Strijkkwartet
Het Loksias Strijkkwartet is in 2021 in Den Haag ontstaan door vier musici die zich verder wilden ontwikkelen op het gebied van kamermuziek. Muziek is voor hen een communicatiemiddel. Daarom zijn de hun voorstellingen opgebouwd rond een bepaald thema of concept dat de luisteraar kan volgen of zelfs onderdeel van wordt.

Onder leiding van Janet Krause hebben ze lessen van het Casals Kwartet, Henk Guittart, Peter Brunt, het Rus Kwartet gevolgd en masterclasses binnen de ECMA academie voor kamermuziek gehad. Als ensemble hebben ze opgetreden in het Kamermuziekfestival van Den Haag, het Delft Fringe Festival, Museum Prinsenhof Delft en de 2022 editie van het Orlando Festival in Kerkrade. De komende maanden is het kwartet o.a. in Delft, Rijswijk en Den Haag te zien.

Credits
* Viool 1: Phoebe Rousochatzaki
* Viool 2: Andrei Nastasa
* Altviool: Sergio Sánchez Perera
* Cello: Martín Álvarez Díaz

www.linktr.ee/loksias.quartet
www.instagram.com/loksias.quartet

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—-

Colors are often associated with feelings and emotions in our society. For example, we talk about a "blue Monday" or the "black sheep." Can symphonies also be red or green? Loksias Strijkkwartet presents ‘Rond het kleurenwiel’ (Around the Color Wheel): a new way to experience classical music.

This concert revolves around a "synesthesia" between two senses: hearing and sight. With each piece of music we see a particular color before us, according to Goethe's Color Theory of 1809. The audience is offered six fragments and six different colors.

Yet the focus is not on us but on you, the listener! You sit around the string quartet and have the first and last word. Six numbers represent six still unknown pieces and you choose in what order they will be played. After the excerpts, you and your fellow listeners vote for the best fit. A unique musical color palette is guaranteed in every concert. Let's have a colorful moment together and spin the wheel!

About Loksias Strijkkwartet
The Loksias Strijkkwartet was formed in 2021 in The Hague by four musicians who wanted to develop further in the field of chamber music. For them, music is a means of communication. Therefore, their performances are built around a certain theme or concept that the listener can follow or even become part of.

Under the direction of Janet Krause, they have taken lessons from the Casals Quartet, Henk Guittart, Peter Brunt, the Rus Quartet and had master classes within the ECMA academy of chamber music. As an ensemble they have performed in the Chamber Music Festival of The Hague, the Delft Fringe Festival, Museum Prinsenhof Delft and the 2022 edition of the Orlando Festival in Kerkrade. In the coming months, the quartet can be seen in Delft, Rijswijk and The Hague, among other places.

Credits
* Violin 1: Phoebe Rousochatzaki
* Violin 2: Andrei Nastasa
* Viola: Sergio Sánchez Perera
* Cello: Martín Álvarez Díaz

www.linktr.ee/loksias.quartet
www.instagram.com/loksias.quartet

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

Celeritas Ensemble

Collage sur le temps

vr. 02 juni 2023 20:00

‘Collage sur le temps’ is een concert waarin oude en nieuwe klanken samensmelten tot een unieke muzikale wereld. Met een sonate voor traverso en viool uit 1734, geschreven door de Franse componist Joseph Bodin de Boismortier, als inspiratiebron, schreef de Spaanse componist Miguel Villanueva een aantal miniaturen die hun plaats vinden tussen de delen van de sonate. Verleden en heden raken verstrengeld in een klankwereld vol contrast, subtiliteit en verrassende klankkleuren.

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) was een van de meest succesvolle componisten van zijn tijd. Hij was een van de eerste componisten in de geschiedenis die geen mecenassen had, want hij kreeg toestemming om zijn eigen werken te publiceren en verdiende enorme sommen geld. Een van zijn commerciële strategieën was het schrijven van muziek voor ongebruikelijke combinaties van instrumenten, zoals de Op. 51 sonates voor fluit en viool "par accords". Deze aanduiding, letterlijk "door akkoorden", betekent dat de viool voornamelijk dubbelgrepen speelt, en zo de functie van een basso continuo vervult, die normaal gesproken door een luit of klavecimbel zou zijn bespeeld, een kenmerk dat deze stukken werkelijk uniek maakt.

De Spaanse componist Miguel Villanueva Hering (1964), voornamelijk autodidact, ontwikkelde een muzikale stijl die een kenmerkende verfijning vertoont in zowel zijn structurele als zijn timbrale denken. Zijn gevoeligheid voor deze muzikale parameters bracht hem ertoe advies in te winnen bij gerenommeerde componisten als Salvatore Sciarrino, Brian Ferneyhough of Francisco Guerrero. Zijn composities maken gebruik van een zeer geconcentreerde reeks muzikale elementen, die op subtiele wijze worden gevarieerd en ontwikkeld, waardoor een muzikaal discours van extreme coherentie en helderheid ontstaat.

In dit concert vloeien de muziek van Boismortier en Villanueva in elkaar over, waarbij het nieuwe materiaal soms de klanken uit het verleden introduceert, soms verbindt en soms een contrapunt vormt. De traverso en de viool gaan verschillende relaties met elkaar aan, soms versmelten ze tot een complexe klank, als één enkel instrument, en soms vervullen ze elk heel verschillende muzikale functies.

Over Celeritas Ensemble
Celeritas is een ensemble voor Oude Muziek dat in 2019 werd opgericht door de jonge musici Julia Hernández Sánchez (barokviool) en Eduardo Gaspar Polo Baader (traverso). Hun optredens werpen een frisse blik op het repertoire van de 17e en 18e eeuw voor traverso en viool en bevatten vaak arrangementen en nieuw gecomponeerde stukken, waardoor een dialoog ontstaat tussen de baroktijd en het heden. Hun concerten zijn vaak omschreven als "intiem", "verheffend" en "inspirerend", een resultaat van hun zorgvuldig opgebouwde optredens en hun actieve communicatie met hun publiek.

In 2022 ontwikkelde het ensemble de originele voorstelling "Four Bites of Autumn", waarin muziek uit de 18e eeuw, nieuwe composities van Eduardo Gaspar Polo Baader en seizoensgebonden gerechten werden gecombineerd. De voorstelling vond plaats in de Delftse Molen de Roos (Delft) in november 2022 samen met gambist Alex Baker.

Credits
* Barokviool: Julia Hernández Sánchez
* Traverso: Eduardo Gaspar Polo Baader
* Compositie: Joseph Bodin de Boismortier en Miguel Villanueva Hering
* Concept: Julia Hernández Sánchez, Eduardo Gaspar Polo Baader, Miguel Villanueva Hering
* Foto: Javier Guijarro

www.instagram.com/celeritasensemble

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-

‘Collage sur le temps’ is a concert in which old and new sounds merge into a unique musical world. Using a 1734 sonata for traverso and violin, written by French composer Joseph Bodin de Boismortier, as inspiration, Spanish composer Miguel Villanueva wrote a number of miniatures that find their place between the movements of the sonata. Past and present intertwine in a sound world full of contrast, subtlety and surprising timbres.

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) was one of the most successful composers of his time. He was one of the first composers in history to have no patrons, as he was granted permission to publish his own works and made huge sums of money. One of his commercial strategies was to write music for unusual combinations of instruments, such as the Op. 51 sonatas for flute and violin "par accords." This designation, literally "through chords," means that the violin plays mainly double chords, fulfilling the function of a basso continuo that would normally have been played by a lute or harpsichord, a feature that makes these pieces truly unique.

Spanish composer Miguel Villanueva Hering (b. 1964), essentially self-taught, developed a musical style that displays a distinctive sophistication in both his structural and timbral thinking. His sensitivity to these musical parameters led him to seek advice from renowned composers such as Salvatore Sciarrino, Brian Ferneyhough or Francisco Guerrero. His compositions use a highly concentrated set of musical elements, subtly varied and developed, creating a musical discourse of extreme coherence and clarity.

About Celeritas Ensemble
Celeritas is an Early Music ensemble founded in 2019 by young musicians Julia Hernández Sánchez (baroque violin) and Eduardo Gaspar Polo Baader (traverso). Their performances take a fresh look at the repertoire of the 17th and 18th centuries for traverso and violin and often include arrangements and newly composed pieces, creating a dialogue between the baroque era and the present. Their concerts have often been described as "intimate," "uplifting" and "inspiring," a result of their carefully constructed performances and their active communication with their audiences.

In 2022, the ensemble developed the original performance "Four Bites of Autumn", which combined music from the 18th century, new compositions by Eduardo Gaspar Polo Baader and seasonal dishes. The performance took place at the Delft Mill de Roos (Delft) in November 2022 along with gambist Alex Baker.

Credits
* Baroque violin: Julia Hernández Sánchez
* Traverso: Eduardo Gaspar Polo Baader
* Composition: Joseph Bodin de Boismortier and Miguel Villanueva Hering
* Concept: Julia Hernández Sánchez, Eduardo Gaspar Polo Baader, Miguel Villanueva Hering
* Photo: Javier Guijarro

www.instagram.com/celeritasensemble

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Ear to the Earth Ensemble

A Festival of Whispers

vr. 02 juni 2023 21:00

Klimaatverandering doemt op in ons dagelijks leven, en wij mensen blijven de verzoeken van onze omgeving negeren. Ga met ons mee om te onderzoeken wat onze omgeving ons vertelt, zodat we elkaar kunnen inspireren. Met behulp van stenen, planten en andere voorwerpen die we onderweg vinden, kunnen we luisteren en de aanwezige ruimte en geluiden waarderen. Wat voor lied kan een cactus maken, en hoe kan een ander je inspireren om een ander te beïnvloeden? En hoe kan muziek een gelegenheid zijn om die voorwerpen en plaatsen te waarderen die we als vanzelfsprekend beschouwen? Elk voorwerp en levend wezen heeft een stem. Ear to the Earth Ensemble geeft ons de kans om te luisteren en jouw stem te horen.

Met een muzikale voorstelling voor de gemeenschap belicht Ear to the Earth de geluiden die onze omgeving voortbrengt, moedigt het een nieuw soort luisteren aan, en laat het de creatieve geesten in de muziek zien die willen laten zien hoe klimaatverandering onze cultuur beïnvloedt. Nog belangrijker is dat de muzikale reis blijk geeft van de wens om communicatie over deze kwesties op gang te brengen door middel van waarderend leren en discussie in de vorm van muzikale experimenten, waarbij ieder individu iets unieks kan beïnvloeden. Dit festival van geluiden culmineert in een voorstelling die het verlies van kunst in de tijd illustreert, de geluiden van onze muzikale en werkelijke stemmen die langzaam verloren gaan als oceaangolven die neerstorten in de ruimte die we zo hebben verkend.

Er is er maar één nodig: om een impact te maken, om anderen aan te moedigen en om een verschil te maken. Maak dat verschil met ons; zonder jouw oren en stem kunnen we onze omgeving verliezen. Geniet van een festival van fluisteringen, en verken de unieke muzikale stem van ons milieu.

Over Ear to the Earth Ensemble
Ear to the Earth Ensemble is een nieuw gevormde groep kunstenaars die voorstellingen ontwikkelt die gesprekken aangaan met, voor en over onze omgeving. Opgericht uit leden van de Ensemble Academie van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, heeft de groep een collectieve kennis en passie voor nieuwe muziek en een toewijding aan muzikaal experiment. Door ruimtelijk georiënteerde optredens en de opkomende wereld van eco-akoestische muziek, geven we een stem en luisteren we naar onze omgeving - levend en niet-levend - om een essentiële deugd van het mens-zijn te demonstreren: empathie.

Credits
* Earth Pulse: een geleide improvisatie (2023), door Ear to the Earth Ensemble
* Muziek: Rock Piece (1979), door Pauline Oliveros / Festival of Whispers (2017), door Matthew Burtner
* Viool: Ruth Mareen
* Cello: Antonio Dorado Salguero
* Fluit: Petra Valtellina
* Klarinet: Miguel Esperanza Pérez
* Piano: Rui Braga Simões
* Slagwerk: Porter Ellerman
* Foto: Boldizsar Szollosi

www.instagram.com/porter.ellerman

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Engels

—-

Climate change looms over our everyday lives, and we humans continue to ignore the pleas of our environment. Come with us as we examine what our environment tells us so we may inspire each other. Using stones, plants, and any objects we may find along the way, let us listen and appreciate the present space and sounds. What kind of song can a cactus make, and how might another person inspire you to influence someone else? And, how might music be an opportunity to appreciate those items and places we take for granted? Every object and living being has a voice. Ear to the Earth Ensemble provides an opportunity to listen and for us to hear your voice.

With a community-based musical performance, Ear to the Earth highlights the sounds our environments create, encourages a new kind of listening, and showcases the creative minds in music that want to show how climate change impacts our culture. More importantly, the musical journey demonstrates a wish to invoke communication about these issues through appreciative learning and discussion in the form of musical experimentation, where each individual can influence something unique. This festival of sounds culminates in a performance that illustrates the loss of art over time, the sounds of our musical and actual voices slowly being lost to ocean waves crashing into the space we explored so much.

All it takes is one: to make an impact, to encourage others, and to make a difference. Make that difference with us; without your ears and voice, we may lose our environment. Enjoy a festival of whispers, and explore our environment’s unique musical voice.

About Ear to the Earth Ensemble
Ear to the Earth Ensemble is a newly formed group of artists who develop performances that create conversations with, for, and about our environments. Formed from members of the Ensemble Academy at the Royal Conservatoire The Hague, the group has a collective knowledge and passion for new music and a devotion to musical experimentation. Through spatially-minded performances and the emerging world of ecoacoustic music, we give a voice and listen to our environments and surroundings -- living and non-living alike -- in order to demonstrate an essential virtue of being human: empathy.

Credits
* Earth Pulse: a Guided Improvisation (2023), by Ear to the Earth Ensemble
* Music: Rock Piece (1979), by Pauline Oliveros / Festival of Whispers (2017), by Matthew Burtner
* Violin: Ruth Mareen
* Cello: Antonio Dorado Salguero
* Flute: Petra Valtellina
* Clarinet: Miguel Esperanza Pérez
* Piano: Rui Braga Simões
* Percussion: Porter Ellerman
* Photo: Boldizsar Szollosi

www.instagram.com/porter.ellerman

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: English

21:00

Loksias Strijkkwartet

Rond het kleurenwiel

vr. 02 juni 2023 21:00

Kleuren worden in onze samenleving vaak met gevoelens en emoties verbonden. Zo praten we bijvoorbeeld over een “blauwe maandag” of het “zwarte schaap”. Kunnen symfonieën ook rood of groen zijn? Het Loksias Strijkkwartet presenteert ‘Rond het kleurenwiel’: een nieuwe manier om klassieke muziek te beleven.

Dit concert draait om een ‘synesthesie’ tussen twee zintuigen: het gehoor en het zicht. Bij elk muziekstuk zien we een bepaalde kleur voor ons, volgens Goethe’s Kleurenleer van 1809. Het publiek wordt zes fragmenten en zes verschillende kleuren aangeboden.

Toch ligt de focus niet bij ons maar bij jou als luisteraar! Jij zit rond het strijkkwartet en hebt het eerste en het laatste woord. Zes cijfers staan voor zes nog onbekende stukken en jij kiest in welke volgorde ze gespeeld worden. Na afloop van de fragmenten stem je samen met je medeluisteraars voor de best passende kleur. In elk concert is een uniek muzikaal kleurenpalet gegarandeerd. Laten we samen een bont moment beleven en draai het wiel!

Over Loksias Strijkkwartet
Het Loksias Strijkkwartet is in 2021 in Den Haag ontstaan door vier musici die zich verder wilden ontwikkelen op het gebied van kamermuziek. Muziek is voor hen een communicatiemiddel. Daarom zijn de hun voorstellingen opgebouwd rond een bepaald thema of concept dat de luisteraar kan volgen of zelfs onderdeel van wordt.

Onder leiding van Janet Krause hebben ze lessen van het Casals Kwartet, Henk Guittart, Peter Brunt, het Rus Kwartet gevolgd en masterclasses binnen de ECMA academie voor kamermuziek gehad. Als ensemble hebben ze opgetreden in het Kamermuziekfestival van Den Haag, het Delft Fringe Festival, Museum Prinsenhof Delft en de 2022 editie van het Orlando Festival in Kerkrade. De komende maanden is het kwartet o.a. in Delft, Rijswijk en Den Haag te zien.

Credits
* Viool 1: Phoebe Rousochatzaki
* Viool 2: Andrei Nastasa
* Altviool: Sergio Sánchez Perera
* Cello: Martín Álvarez Díaz

www.linktr.ee/loksias.quartet
www.instagram.com/loksias.quartet

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—-

Colors are often associated with feelings and emotions in our society. For example, we talk about a "blue Monday" or the "black sheep." Can symphonies also be red or green? Loksias Strijkkwartet presents ‘Rond het kleurenwiel’ (Around the Color Wheel): a new way to experience classical music.

This concert revolves around a "synesthesia" between two senses: hearing and sight. With each piece of music we see a particular color before us, according to Goethe's Color Theory of 1809. The audience is offered six fragments and six different colors.

Yet the focus is not on us but on you, the listener! You sit around the string quartet and have the first and last word. Six numbers represent six still unknown pieces and you choose in what order they will be played. After the excerpts, you and your fellow listeners vote for the best fit. A unique musical color palette is guaranteed in every concert. Let's have a colorful moment together and spin the wheel!

About Loksias Strijkkwartet
The Loksias Strijkkwartet was formed in 2021 in The Hague by four musicians who wanted to develop further in the field of chamber music. For them, music is a means of communication. Therefore, their performances are built around a certain theme or concept that the listener can follow or even become part of.

Under the direction of Janet Krause, they have taken lessons from the Casals Quartet, Henk Guittart, Peter Brunt, the Rus Quartet and had master classes within the ECMA academy of chamber music. As an ensemble they have performed in the Chamber Music Festival of The Hague, the Delft Fringe Festival, Museum Prinsenhof Delft and the 2022 edition of the Orlando Festival in Kerkrade. In the coming months, the quartet can be seen in Delft, Rijswijk and The Hague, among other places.

Credits
* Violin 1: Phoebe Rousochatzaki
* Violin 2: Andrei Nastasa
* Viola: Sergio Sánchez Perera
* Cello: Martín Álvarez Díaz

www.linktr.ee/loksias.quartet
www.instagram.com/loksias.quartet

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

Celeritas Ensemble

Collage sur le temps

vr. 02 juni 2023 22:00

‘Collage sur le temps’ is een concert waarin oude en nieuwe klanken samensmelten tot een unieke muzikale wereld. Met een sonate voor traverso en viool uit 1734, geschreven door de Franse componist Joseph Bodin de Boismortier, als inspiratiebron, schreef de Spaanse componist Miguel Villanueva een aantal miniaturen die hun plaats vinden tussen de delen van de sonate. Verleden en heden raken verstrengeld in een klankwereld vol contrast, subtiliteit en verrassende klankkleuren.

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) was een van de meest succesvolle componisten van zijn tijd. Hij was een van de eerste componisten in de geschiedenis die geen mecenassen had, want hij kreeg toestemming om zijn eigen werken te publiceren en verdiende enorme sommen geld. Een van zijn commerciële strategieën was het schrijven van muziek voor ongebruikelijke combinaties van instrumenten, zoals de Op. 51 sonates voor fluit en viool "par accords". Deze aanduiding, letterlijk "door akkoorden", betekent dat de viool voornamelijk dubbelgrepen speelt, en zo de functie van een basso continuo vervult, die normaal gesproken door een luit of klavecimbel zou zijn bespeeld, een kenmerk dat deze stukken werkelijk uniek maakt.

De Spaanse componist Miguel Villanueva Hering (1964), voornamelijk autodidact, ontwikkelde een muzikale stijl die een kenmerkende verfijning vertoont in zowel zijn structurele als zijn timbrale denken. Zijn gevoeligheid voor deze muzikale parameters bracht hem ertoe advies in te winnen bij gerenommeerde componisten als Salvatore Sciarrino, Brian Ferneyhough of Francisco Guerrero. Zijn composities maken gebruik van een zeer geconcentreerde reeks muzikale elementen, die op subtiele wijze worden gevarieerd en ontwikkeld, waardoor een muzikaal discours van extreme coherentie en helderheid ontstaat.

In dit concert vloeien de muziek van Boismortier en Villanueva in elkaar over, waarbij het nieuwe materiaal soms de klanken uit het verleden introduceert, soms verbindt en soms een contrapunt vormt. De traverso en de viool gaan verschillende relaties met elkaar aan, soms versmelten ze tot een complexe klank, als één enkel instrument, en soms vervullen ze elk heel verschillende muzikale functies.

Over Celeritas Ensemble
Celeritas is een ensemble voor Oude Muziek dat in 2019 werd opgericht door de jonge musici Julia Hernández Sánchez (barokviool) en Eduardo Gaspar Polo Baader (traverso). Hun optredens werpen een frisse blik op het repertoire van de 17e en 18e eeuw voor traverso en viool en bevatten vaak arrangementen en nieuw gecomponeerde stukken, waardoor een dialoog ontstaat tussen de baroktijd en het heden. Hun concerten zijn vaak omschreven als "intiem", "verheffend" en "inspirerend", een resultaat van hun zorgvuldig opgebouwde optredens en hun actieve communicatie met hun publiek.

In 2022 ontwikkelde het ensemble de originele voorstelling "Four Bites of Autumn", waarin muziek uit de 18e eeuw, nieuwe composities van Eduardo Gaspar Polo Baader en seizoensgebonden gerechten werden gecombineerd. De voorstelling vond plaats in de Delftse Molen de Roos (Delft) in november 2022 samen met gambist Alex Baker.

Credits
* Barokviool: Julia Hernández Sánchez
* Traverso: Eduardo Gaspar Polo Baader
* Compositie: Joseph Bodin de Boismortier en Miguel Villanueva Hering
* Concept: Julia Hernández Sánchez, Eduardo Gaspar Polo Baader, Miguel Villanueva Hering
* Foto: Javier Guijarro

www.instagram.com/celeritasensemble

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-

‘Collage sur le temps’ is a concert in which old and new sounds merge into a unique musical world. Using a 1734 sonata for traverso and violin, written by French composer Joseph Bodin de Boismortier, as inspiration, Spanish composer Miguel Villanueva wrote a number of miniatures that find their place between the movements of the sonata. Past and present intertwine in a sound world full of contrast, subtlety and surprising timbres.

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) was one of the most successful composers of his time. He was one of the first composers in history to have no patrons, as he was granted permission to publish his own works and made huge sums of money. One of his commercial strategies was to write music for unusual combinations of instruments, such as the Op. 51 sonatas for flute and violin "par accords." This designation, literally "through chords," means that the violin plays mainly double chords, fulfilling the function of a basso continuo that would normally have been played by a lute or harpsichord, a feature that makes these pieces truly unique.

Spanish composer Miguel Villanueva Hering (b. 1964), essentially self-taught, developed a musical style that displays a distinctive sophistication in both his structural and timbral thinking. His sensitivity to these musical parameters led him to seek advice from renowned composers such as Salvatore Sciarrino, Brian Ferneyhough or Francisco Guerrero. His compositions use a highly concentrated set of musical elements, subtly varied and developed, creating a musical discourse of extreme coherence and clarity.

About Celeritas Ensemble
Celeritas is an Early Music ensemble founded in 2019 by young musicians Julia Hernández Sánchez (baroque violin) and Eduardo Gaspar Polo Baader (traverso). Their performances take a fresh look at the repertoire of the 17th and 18th centuries for traverso and violin and often include arrangements and newly composed pieces, creating a dialogue between the baroque era and the present. Their concerts have often been described as "intimate," "uplifting" and "inspiring," a result of their carefully constructed performances and their active communication with their audiences.

In 2022, the ensemble developed the original performance "Four Bites of Autumn", which combined music from the 18th century, new compositions by Eduardo Gaspar Polo Baader and seasonal dishes. The performance took place at the Delft Mill de Roos (Delft) in November 2022 along with gambist Alex Baker.

Credits
* Baroque violin: Julia Hernández Sánchez
* Traverso: Eduardo Gaspar Polo Baader
* Composition: Joseph Bodin de Boismortier and Miguel Villanueva Hering
* Concept: Julia Hernández Sánchez, Eduardo Gaspar Polo Baader, Miguel Villanueva Hering
* Photo: Javier Guijarro

www.instagram.com/celeritasensemble

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Ear to the Earth Ensemble

A Festival of Whispers

za. 03 juni 2023 13:00

Klimaatverandering doemt op in ons dagelijks leven, en wij mensen blijven de verzoeken van onze omgeving negeren. Ga met ons mee om te onderzoeken wat onze omgeving ons vertelt, zodat we elkaar kunnen inspireren. Met behulp van stenen, planten en andere voorwerpen die we onderweg vinden, kunnen we luisteren en de aanwezige ruimte en geluiden waarderen. Wat voor lied kan een cactus maken, en hoe kan een ander je inspireren om een ander te beïnvloeden? En hoe kan muziek een gelegenheid zijn om die voorwerpen en plaatsen te waarderen die we als vanzelfsprekend beschouwen? Elk voorwerp en levend wezen heeft een stem. Ear to the Earth Ensemble geeft ons de kans om te luisteren en jouw stem te horen.

Met een muzikale voorstelling voor de gemeenschap belicht Ear to the Earth de geluiden die onze omgeving voortbrengt, moedigt het een nieuw soort luisteren aan, en laat het de creatieve geesten in de muziek zien die willen laten zien hoe klimaatverandering onze cultuur beïnvloedt. Nog belangrijker is dat de muzikale reis blijk geeft van de wens om communicatie over deze kwesties op gang te brengen door middel van waarderend leren en discussie in de vorm van muzikale experimenten, waarbij ieder individu iets unieks kan beïnvloeden. Dit festival van geluiden culmineert in een voorstelling die het verlies van kunst in de tijd illustreert, de geluiden van onze muzikale en werkelijke stemmen die langzaam verloren gaan als oceaangolven die neerstorten in de ruimte die we zo hebben verkend.

Er is er maar één nodig: om een impact te maken, om anderen aan te moedigen en om een verschil te maken. Maak dat verschil met ons; zonder jouw oren en stem kunnen we onze omgeving verliezen. Geniet van een festival van fluisteringen, en verken de unieke muzikale stem van ons milieu.

Over Ear to the Earth Ensemble
Ear to the Earth Ensemble is een nieuw gevormde groep kunstenaars die voorstellingen ontwikkelt die gesprekken aangaan met, voor en over onze omgeving. Opgericht uit leden van de Ensemble Academie van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, heeft de groep een collectieve kennis en passie voor nieuwe muziek en een toewijding aan muzikaal experiment. Door ruimtelijk georiënteerde optredens en de opkomende wereld van eco-akoestische muziek, geven we een stem en luisteren we naar onze omgeving - levend en niet-levend - om een essentiële deugd van het mens-zijn te demonstreren: empathie.

Credits
* Earth Pulse: een geleide improvisatie (2023), door Ear to the Earth Ensemble
* Muziek: Rock Piece (1979), door Pauline Oliveros / Festival of Whispers (2017), door Matthew Burtner
* Viool: Ruth Mareen
* Cello: Antonio Dorado Salguero
* Fluit: Petra Valtellina
* Klarinet: Miguel Esperanza Pérez
* Piano: Rui Braga Simões
* Slagwerk: Porter Ellerman
* Foto: Boldizsar Szollosi

www.instagram.com/porter.ellerman

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Engels

—-

Climate change looms over our everyday lives, and we humans continue to ignore the pleas of our environment. Come with us as we examine what our environment tells us so we may inspire each other. Using stones, plants, and any objects we may find along the way, let us listen and appreciate the present space and sounds. What kind of song can a cactus make, and how might another person inspire you to influence someone else? And, how might music be an opportunity to appreciate those items and places we take for granted? Every object and living being has a voice. Ear to the Earth Ensemble provides an opportunity to listen and for us to hear your voice.

With a community-based musical performance, Ear to the Earth highlights the sounds our environments create, encourages a new kind of listening, and showcases the creative minds in music that want to show how climate change impacts our culture. More importantly, the musical journey demonstrates a wish to invoke communication about these issues through appreciative learning and discussion in the form of musical experimentation, where each individual can influence something unique. This festival of sounds culminates in a performance that illustrates the loss of art over time, the sounds of our musical and actual voices slowly being lost to ocean waves crashing into the space we explored so much.

All it takes is one: to make an impact, to encourage others, and to make a difference. Make that difference with us; without your ears and voice, we may lose our environment. Enjoy a festival of whispers, and explore our environment’s unique musical voice.

About Ear to the Earth Ensemble
Ear to the Earth Ensemble is a newly formed group of artists who develop performances that create conversations with, for, and about our environments. Formed from members of the Ensemble Academy at the Royal Conservatoire The Hague, the group has a collective knowledge and passion for new music and a devotion to musical experimentation. Through spatially-minded performances and the emerging world of ecoacoustic music, we give a voice and listen to our environments and surroundings -- living and non-living alike -- in order to demonstrate an essential virtue of being human: empathy.

Credits
* Earth Pulse: a Guided Improvisation (2023), by Ear to the Earth Ensemble
* Music: Rock Piece (1979), by Pauline Oliveros / Festival of Whispers (2017), by Matthew Burtner
* Violin: Ruth Mareen
* Cello: Antonio Dorado Salguero
* Flute: Petra Valtellina
* Clarinet: Miguel Esperanza Pérez
* Piano: Rui Braga Simões
* Percussion: Porter Ellerman
* Photo: Boldizsar Szollosi

www.instagram.com/porter.ellerman

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: English

13:00

Loksias Strijkkwartet

Rond het kleurenwiel

za. 03 juni 2023 13:00

Kleuren worden in onze samenleving vaak met gevoelens en emoties verbonden. Zo praten we bijvoorbeeld over een “blauwe maandag” of het “zwarte schaap”. Kunnen symfonieën ook rood of groen zijn? Het Loksias Strijkkwartet presenteert ‘Rond het kleurenwiel’: een nieuwe manier om klassieke muziek te beleven.

Dit concert draait om een ‘synesthesie’ tussen twee zintuigen: het gehoor en het zicht. Bij elk muziekstuk zien we een bepaalde kleur voor ons, volgens Goethe’s Kleurenleer van 1809. Het publiek wordt zes fragmenten en zes verschillende kleuren aangeboden.

Toch ligt de focus niet bij ons maar bij jou als luisteraar! Jij zit rond het strijkkwartet en hebt het eerste en het laatste woord. Zes cijfers staan voor zes nog onbekende stukken en jij kiest in welke volgorde ze gespeeld worden. Na afloop van de fragmenten stem je samen met je medeluisteraars voor de best passende kleur. In elk concert is een uniek muzikaal kleurenpalet gegarandeerd. Laten we samen een bont moment beleven en draai het wiel!

Over Loksias Strijkkwartet
Het Loksias Strijkkwartet is in 2021 in Den Haag ontstaan door vier musici die zich verder wilden ontwikkelen op het gebied van kamermuziek. Muziek is voor hen een communicatiemiddel. Daarom zijn de hun voorstellingen opgebouwd rond een bepaald thema of concept dat de luisteraar kan volgen of zelfs onderdeel van wordt.

Onder leiding van Janet Krause hebben ze lessen van het Casals Kwartet, Henk Guittart, Peter Brunt, het Rus Kwartet gevolgd en masterclasses binnen de ECMA academie voor kamermuziek gehad. Als ensemble hebben ze opgetreden in het Kamermuziekfestival van Den Haag, het Delft Fringe Festival, Museum Prinsenhof Delft en de 2022 editie van het Orlando Festival in Kerkrade. De komende maanden is het kwartet o.a. in Delft, Rijswijk en Den Haag te zien.

Credits
* Viool 1: Phoebe Rousochatzaki
* Viool 2: Andrei Nastasa
* Altviool: Sergio Sánchez Perera
* Cello: Martín Álvarez Díaz

www.linktr.ee/loksias.quartet
www.instagram.com/loksias.quartet

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—-

Colors are often associated with feelings and emotions in our society. For example, we talk about a "blue Monday" or the "black sheep." Can symphonies also be red or green? Loksias Strijkkwartet presents ‘Rond het kleurenwiel’ (Around the Color Wheel): a new way to experience classical music.

This concert revolves around a "synesthesia" between two senses: hearing and sight. With each piece of music we see a particular color before us, according to Goethe's Color Theory of 1809. The audience is offered six fragments and six different colors.

Yet the focus is not on us but on you, the listener! You sit around the string quartet and have the first and last word. Six numbers represent six still unknown pieces and you choose in what order they will be played. After the excerpts, you and your fellow listeners vote for the best fit. A unique musical color palette is guaranteed in every concert. Let's have a colorful moment together and spin the wheel!

About Loksias Strijkkwartet
The Loksias Strijkkwartet was formed in 2021 in The Hague by four musicians who wanted to develop further in the field of chamber music. For them, music is a means of communication. Therefore, their performances are built around a certain theme or concept that the listener can follow or even become part of.

Under the direction of Janet Krause, they have taken lessons from the Casals Quartet, Henk Guittart, Peter Brunt, the Rus Quartet and had master classes within the ECMA academy of chamber music. As an ensemble they have performed in the Chamber Music Festival of The Hague, the Delft Fringe Festival, Museum Prinsenhof Delft and the 2022 edition of the Orlando Festival in Kerkrade. In the coming months, the quartet can be seen in Delft, Rijswijk and The Hague, among other places.

Credits
* Violin 1: Phoebe Rousochatzaki
* Violin 2: Andrei Nastasa
* Viola: Sergio Sánchez Perera
* Cello: Martín Álvarez Díaz

www.linktr.ee/loksias.quartet
www.instagram.com/loksias.quartet

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

Celeritas Ensemble

Collage sur le temps

za. 03 juni 2023 14:00

‘Collage sur le temps’ is een concert waarin oude en nieuwe klanken samensmelten tot een unieke muzikale wereld. Met een sonate voor traverso en viool uit 1734, geschreven door de Franse componist Joseph Bodin de Boismortier, als inspiratiebron, schreef de Spaanse componist Miguel Villanueva een aantal miniaturen die hun plaats vinden tussen de delen van de sonate. Verleden en heden raken verstrengeld in een klankwereld vol contrast, subtiliteit en verrassende klankkleuren.

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) was een van de meest succesvolle componisten van zijn tijd. Hij was een van de eerste componisten in de geschiedenis die geen mecenassen had, want hij kreeg toestemming om zijn eigen werken te publiceren en verdiende enorme sommen geld. Een van zijn commerciële strategieën was het schrijven van muziek voor ongebruikelijke combinaties van instrumenten, zoals de Op. 51 sonates voor fluit en viool "par accords". Deze aanduiding, letterlijk "door akkoorden", betekent dat de viool voornamelijk dubbelgrepen speelt, en zo de functie van een basso continuo vervult, die normaal gesproken door een luit of klavecimbel zou zijn bespeeld, een kenmerk dat deze stukken werkelijk uniek maakt.

De Spaanse componist Miguel Villanueva Hering (1964), voornamelijk autodidact, ontwikkelde een muzikale stijl die een kenmerkende verfijning vertoont in zowel zijn structurele als zijn timbrale denken. Zijn gevoeligheid voor deze muzikale parameters bracht hem ertoe advies in te winnen bij gerenommeerde componisten als Salvatore Sciarrino, Brian Ferneyhough of Francisco Guerrero. Zijn composities maken gebruik van een zeer geconcentreerde reeks muzikale elementen, die op subtiele wijze worden gevarieerd en ontwikkeld, waardoor een muzikaal discours van extreme coherentie en helderheid ontstaat.

In dit concert vloeien de muziek van Boismortier en Villanueva in elkaar over, waarbij het nieuwe materiaal soms de klanken uit het verleden introduceert, soms verbindt en soms een contrapunt vormt. De traverso en de viool gaan verschillende relaties met elkaar aan, soms versmelten ze tot een complexe klank, als één enkel instrument, en soms vervullen ze elk heel verschillende muzikale functies.

Over Celeritas Ensemble
Celeritas is een ensemble voor Oude Muziek dat in 2019 werd opgericht door de jonge musici Julia Hernández Sánchez (barokviool) en Eduardo Gaspar Polo Baader (traverso). Hun optredens werpen een frisse blik op het repertoire van de 17e en 18e eeuw voor traverso en viool en bevatten vaak arrangementen en nieuw gecomponeerde stukken, waardoor een dialoog ontstaat tussen de baroktijd en het heden. Hun concerten zijn vaak omschreven als "intiem", "verheffend" en "inspirerend", een resultaat van hun zorgvuldig opgebouwde optredens en hun actieve communicatie met hun publiek.

In 2022 ontwikkelde het ensemble de originele voorstelling "Four Bites of Autumn", waarin muziek uit de 18e eeuw, nieuwe composities van Eduardo Gaspar Polo Baader en seizoensgebonden gerechten werden gecombineerd. De voorstelling vond plaats in de Delftse Molen de Roos (Delft) in november 2022 samen met gambist Alex Baker.

Credits
* Barokviool: Julia Hernández Sánchez
* Traverso: Eduardo Gaspar Polo Baader
* Compositie: Joseph Bodin de Boismortier en Miguel Villanueva Hering
* Concept: Julia Hernández Sánchez, Eduardo Gaspar Polo Baader, Miguel Villanueva Hering
* Foto: Javier Guijarro

www.instagram.com/celeritasensemble

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-

‘Collage sur le temps’ is a concert in which old and new sounds merge into a unique musical world. Using a 1734 sonata for traverso and violin, written by French composer Joseph Bodin de Boismortier, as inspiration, Spanish composer Miguel Villanueva wrote a number of miniatures that find their place between the movements of the sonata. Past and present intertwine in a sound world full of contrast, subtlety and surprising timbres.

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) was one of the most successful composers of his time. He was one of the first composers in history to have no patrons, as he was granted permission to publish his own works and made huge sums of money. One of his commercial strategies was to write music for unusual combinations of instruments, such as the Op. 51 sonatas for flute and violin "par accords." This designation, literally "through chords," means that the violin plays mainly double chords, fulfilling the function of a basso continuo that would normally have been played by a lute or harpsichord, a feature that makes these pieces truly unique.

Spanish composer Miguel Villanueva Hering (b. 1964), essentially self-taught, developed a musical style that displays a distinctive sophistication in both his structural and timbral thinking. His sensitivity to these musical parameters led him to seek advice from renowned composers such as Salvatore Sciarrino, Brian Ferneyhough or Francisco Guerrero. His compositions use a highly concentrated set of musical elements, subtly varied and developed, creating a musical discourse of extreme coherence and clarity.

About Celeritas Ensemble
Celeritas is an Early Music ensemble founded in 2019 by young musicians Julia Hernández Sánchez (baroque violin) and Eduardo Gaspar Polo Baader (traverso). Their performances take a fresh look at the repertoire of the 17th and 18th centuries for traverso and violin and often include arrangements and newly composed pieces, creating a dialogue between the baroque era and the present. Their concerts have often been described as "intimate," "uplifting" and "inspiring," a result of their carefully constructed performances and their active communication with their audiences.

In 2022, the ensemble developed the original performance "Four Bites of Autumn", which combined music from the 18th century, new compositions by Eduardo Gaspar Polo Baader and seasonal dishes. The performance took place at the Delft Mill de Roos (Delft) in November 2022 along with gambist Alex Baker.

Credits
* Baroque violin: Julia Hernández Sánchez
* Traverso: Eduardo Gaspar Polo Baader
* Composition: Joseph Bodin de Boismortier and Miguel Villanueva Hering
* Concept: Julia Hernández Sánchez, Eduardo Gaspar Polo Baader, Miguel Villanueva Hering
* Photo: Javier Guijarro

www.instagram.com/celeritasensemble

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Ear to the Earth Ensemble

A Festival of Whispers

za. 03 juni 2023 15:00

Klimaatverandering doemt op in ons dagelijks leven, en wij mensen blijven de verzoeken van onze omgeving negeren. Ga met ons mee om te onderzoeken wat onze omgeving ons vertelt, zodat we elkaar kunnen inspireren. Met behulp van stenen, planten en andere voorwerpen die we onderweg vinden, kunnen we luisteren en de aanwezige ruimte en geluiden waarderen. Wat voor lied kan een cactus maken, en hoe kan een ander je inspireren om een ander te beïnvloeden? En hoe kan muziek een gelegenheid zijn om die voorwerpen en plaatsen te waarderen die we als vanzelfsprekend beschouwen? Elk voorwerp en levend wezen heeft een stem. Ear to the Earth Ensemble geeft ons de kans om te luisteren en jouw stem te horen.

Met een muzikale voorstelling voor de gemeenschap belicht Ear to the Earth de geluiden die onze omgeving voortbrengt, moedigt het een nieuw soort luisteren aan, en laat het de creatieve geesten in de muziek zien die willen laten zien hoe klimaatverandering onze cultuur beïnvloedt. Nog belangrijker is dat de muzikale reis blijk geeft van de wens om communicatie over deze kwesties op gang te brengen door middel van waarderend leren en discussie in de vorm van muzikale experimenten, waarbij ieder individu iets unieks kan beïnvloeden. Dit festival van geluiden culmineert in een voorstelling die het verlies van kunst in de tijd illustreert, de geluiden van onze muzikale en werkelijke stemmen die langzaam verloren gaan als oceaangolven die neerstorten in de ruimte die we zo hebben verkend.

Er is er maar één nodig: om een impact te maken, om anderen aan te moedigen en om een verschil te maken. Maak dat verschil met ons; zonder jouw oren en stem kunnen we onze omgeving verliezen. Geniet van een festival van fluisteringen, en verken de unieke muzikale stem van ons milieu.

Over Ear to the Earth Ensemble
Ear to the Earth Ensemble is een nieuw gevormde groep kunstenaars die voorstellingen ontwikkelt die gesprekken aangaan met, voor en over onze omgeving. Opgericht uit leden van de Ensemble Academie van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, heeft de groep een collectieve kennis en passie voor nieuwe muziek en een toewijding aan muzikaal experiment. Door ruimtelijk georiënteerde optredens en de opkomende wereld van eco-akoestische muziek, geven we een stem en luisteren we naar onze omgeving - levend en niet-levend - om een essentiële deugd van het mens-zijn te demonstreren: empathie.

Credits
* Earth Pulse: een geleide improvisatie (2023), door Ear to the Earth Ensemble
* Muziek: Rock Piece (1979), door Pauline Oliveros / Festival of Whispers (2017), door Matthew Burtner
* Viool: Ruth Mareen
* Cello: Antonio Dorado Salguero
* Fluit: Petra Valtellina
* Klarinet: Miguel Esperanza Pérez
* Piano: Rui Braga Simões
* Slagwerk: Porter Ellerman
* Foto: Boldizsar Szollosi

www.instagram.com/porter.ellerman

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Engels

—-

Climate change looms over our everyday lives, and we humans continue to ignore the pleas of our environment. Come with us as we examine what our environment tells us so we may inspire each other. Using stones, plants, and any objects we may find along the way, let us listen and appreciate the present space and sounds. What kind of song can a cactus make, and how might another person inspire you to influence someone else? And, how might music be an opportunity to appreciate those items and places we take for granted? Every object and living being has a voice. Ear to the Earth Ensemble provides an opportunity to listen and for us to hear your voice.

With a community-based musical performance, Ear to the Earth highlights the sounds our environments create, encourages a new kind of listening, and showcases the creative minds in music that want to show how climate change impacts our culture. More importantly, the musical journey demonstrates a wish to invoke communication about these issues through appreciative learning and discussion in the form of musical experimentation, where each individual can influence something unique. This festival of sounds culminates in a performance that illustrates the loss of art over time, the sounds of our musical and actual voices slowly being lost to ocean waves crashing into the space we explored so much.

All it takes is one: to make an impact, to encourage others, and to make a difference. Make that difference with us; without your ears and voice, we may lose our environment. Enjoy a festival of whispers, and explore our environment’s unique musical voice.

About Ear to the Earth Ensemble
Ear to the Earth Ensemble is a newly formed group of artists who develop performances that create conversations with, for, and about our environments. Formed from members of the Ensemble Academy at the Royal Conservatoire The Hague, the group has a collective knowledge and passion for new music and a devotion to musical experimentation. Through spatially-minded performances and the emerging world of ecoacoustic music, we give a voice and listen to our environments and surroundings -- living and non-living alike -- in order to demonstrate an essential virtue of being human: empathy.

Credits
* Earth Pulse: a Guided Improvisation (2023), by Ear to the Earth Ensemble
* Music: Rock Piece (1979), by Pauline Oliveros / Festival of Whispers (2017), by Matthew Burtner
* Violin: Ruth Mareen
* Cello: Antonio Dorado Salguero
* Flute: Petra Valtellina
* Clarinet: Miguel Esperanza Pérez
* Piano: Rui Braga Simões
* Percussion: Porter Ellerman
* Photo: Boldizsar Szollosi

www.instagram.com/porter.ellerman

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: English

15:00

Loksias Strijkkwartet

Rond het kleurenwiel

za. 03 juni 2023 15:00

Kleuren worden in onze samenleving vaak met gevoelens en emoties verbonden. Zo praten we bijvoorbeeld over een “blauwe maandag” of het “zwarte schaap”. Kunnen symfonieën ook rood of groen zijn? Het Loksias Strijkkwartet presenteert ‘Rond het kleurenwiel’: een nieuwe manier om klassieke muziek te beleven.

Dit concert draait om een ‘synesthesie’ tussen twee zintuigen: het gehoor en het zicht. Bij elk muziekstuk zien we een bepaalde kleur voor ons, volgens Goethe’s Kleurenleer van 1809. Het publiek wordt zes fragmenten en zes verschillende kleuren aangeboden.

Toch ligt de focus niet bij ons maar bij jou als luisteraar! Jij zit rond het strijkkwartet en hebt het eerste en het laatste woord. Zes cijfers staan voor zes nog onbekende stukken en jij kiest in welke volgorde ze gespeeld worden. Na afloop van de fragmenten stem je samen met je medeluisteraars voor de best passende kleur. In elk concert is een uniek muzikaal kleurenpalet gegarandeerd. Laten we samen een bont moment beleven en draai het wiel!

Over Loksias Strijkkwartet
Het Loksias Strijkkwartet is in 2021 in Den Haag ontstaan door vier musici die zich verder wilden ontwikkelen op het gebied van kamermuziek. Muziek is voor hen een communicatiemiddel. Daarom zijn de hun voorstellingen opgebouwd rond een bepaald thema of concept dat de luisteraar kan volgen of zelfs onderdeel van wordt.

Onder leiding van Janet Krause hebben ze lessen van het Casals Kwartet, Henk Guittart, Peter Brunt, het Rus Kwartet gevolgd en masterclasses binnen de ECMA academie voor kamermuziek gehad. Als ensemble hebben ze opgetreden in het Kamermuziekfestival van Den Haag, het Delft Fringe Festival, Museum Prinsenhof Delft en de 2022 editie van het Orlando Festival in Kerkrade. De komende maanden is het kwartet o.a. in Delft, Rijswijk en Den Haag te zien.

Credits
* Viool 1: Phoebe Rousochatzaki
* Viool 2: Andrei Nastasa
* Altviool: Sergio Sánchez Perera
* Cello: Martín Álvarez Díaz

www.linktr.ee/loksias.quartet
www.instagram.com/loksias.quartet

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—-

Colors are often associated with feelings and emotions in our society. For example, we talk about a "blue Monday" or the "black sheep." Can symphonies also be red or green? Loksias Strijkkwartet presents ‘Rond het kleurenwiel’ (Around the Color Wheel): a new way to experience classical music.

This concert revolves around a "synesthesia" between two senses: hearing and sight. With each piece of music we see a particular color before us, according to Goethe's Color Theory of 1809. The audience is offered six fragments and six different colors.

Yet the focus is not on us but on you, the listener! You sit around the string quartet and have the first and last word. Six numbers represent six still unknown pieces and you choose in what order they will be played. After the excerpts, you and your fellow listeners vote for the best fit. A unique musical color palette is guaranteed in every concert. Let's have a colorful moment together and spin the wheel!

About Loksias Strijkkwartet
The Loksias Strijkkwartet was formed in 2021 in The Hague by four musicians who wanted to develop further in the field of chamber music. For them, music is a means of communication. Therefore, their performances are built around a certain theme or concept that the listener can follow or even become part of.

Under the direction of Janet Krause, they have taken lessons from the Casals Quartet, Henk Guittart, Peter Brunt, the Rus Quartet and had master classes within the ECMA academy of chamber music. As an ensemble they have performed in the Chamber Music Festival of The Hague, the Delft Fringe Festival, Museum Prinsenhof Delft and the 2022 edition of the Orlando Festival in Kerkrade. In the coming months, the quartet can be seen in Delft, Rijswijk and The Hague, among other places.

Credits
* Violin 1: Phoebe Rousochatzaki
* Violin 2: Andrei Nastasa
* Viola: Sergio Sánchez Perera
* Cello: Martín Álvarez Díaz

www.linktr.ee/loksias.quartet
www.instagram.com/loksias.quartet

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

Celeritas Ensemble

Collage sur le temps

za. 03 juni 2023 16:00

‘Collage sur le temps’ is een concert waarin oude en nieuwe klanken samensmelten tot een unieke muzikale wereld. Met een sonate voor traverso en viool uit 1734, geschreven door de Franse componist Joseph Bodin de Boismortier, als inspiratiebron, schreef de Spaanse componist Miguel Villanueva een aantal miniaturen die hun plaats vinden tussen de delen van de sonate. Verleden en heden raken verstrengeld in een klankwereld vol contrast, subtiliteit en verrassende klankkleuren.

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) was een van de meest succesvolle componisten van zijn tijd. Hij was een van de eerste componisten in de geschiedenis die geen mecenassen had, want hij kreeg toestemming om zijn eigen werken te publiceren en verdiende enorme sommen geld. Een van zijn commerciële strategieën was het schrijven van muziek voor ongebruikelijke combinaties van instrumenten, zoals de Op. 51 sonates voor fluit en viool "par accords". Deze aanduiding, letterlijk "door akkoorden", betekent dat de viool voornamelijk dubbelgrepen speelt, en zo de functie van een basso continuo vervult, die normaal gesproken door een luit of klavecimbel zou zijn bespeeld, een kenmerk dat deze stukken werkelijk uniek maakt.

De Spaanse componist Miguel Villanueva Hering (1964), voornamelijk autodidact, ontwikkelde een muzikale stijl die een kenmerkende verfijning vertoont in zowel zijn structurele als zijn timbrale denken. Zijn gevoeligheid voor deze muzikale parameters bracht hem ertoe advies in te winnen bij gerenommeerde componisten als Salvatore Sciarrino, Brian Ferneyhough of Francisco Guerrero. Zijn composities maken gebruik van een zeer geconcentreerde reeks muzikale elementen, die op subtiele wijze worden gevarieerd en ontwikkeld, waardoor een muzikaal discours van extreme coherentie en helderheid ontstaat.

In dit concert vloeien de muziek van Boismortier en Villanueva in elkaar over, waarbij het nieuwe materiaal soms de klanken uit het verleden introduceert, soms verbindt en soms een contrapunt vormt. De traverso en de viool gaan verschillende relaties met elkaar aan, soms versmelten ze tot een complexe klank, als één enkel instrument, en soms vervullen ze elk heel verschillende muzikale functies.

Over Celeritas Ensemble
Celeritas is een ensemble voor Oude Muziek dat in 2019 werd opgericht door de jonge musici Julia Hernández Sánchez (barokviool) en Eduardo Gaspar Polo Baader (traverso). Hun optredens werpen een frisse blik op het repertoire van de 17e en 18e eeuw voor traverso en viool en bevatten vaak arrangementen en nieuw gecomponeerde stukken, waardoor een dialoog ontstaat tussen de baroktijd en het heden. Hun concerten zijn vaak omschreven als "intiem", "verheffend" en "inspirerend", een resultaat van hun zorgvuldig opgebouwde optredens en hun actieve communicatie met hun publiek.

In 2022 ontwikkelde het ensemble de originele voorstelling "Four Bites of Autumn", waarin muziek uit de 18e eeuw, nieuwe composities van Eduardo Gaspar Polo Baader en seizoensgebonden gerechten werden gecombineerd. De voorstelling vond plaats in de Delftse Molen de Roos (Delft) in november 2022 samen met gambist Alex Baker.

Credits
* Barokviool: Julia Hernández Sánchez
* Traverso: Eduardo Gaspar Polo Baader
* Compositie: Joseph Bodin de Boismortier en Miguel Villanueva Hering
* Concept: Julia Hernández Sánchez, Eduardo Gaspar Polo Baader, Miguel Villanueva Hering
* Foto: Javier Guijarro

www.instagram.com/celeritasensemble

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—-

‘Collage sur le temps’ is a concert in which old and new sounds merge into a unique musical world. Using a 1734 sonata for traverso and violin, written by French composer Joseph Bodin de Boismortier, as inspiration, Spanish composer Miguel Villanueva wrote a number of miniatures that find their place between the movements of the sonata. Past and present intertwine in a sound world full of contrast, subtlety and surprising timbres.

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) was one of the most successful composers of his time. He was one of the first composers in history to have no patrons, as he was granted permission to publish his own works and made huge sums of money. One of his commercial strategies was to write music for unusual combinations of instruments, such as the Op. 51 sonatas for flute and violin "par accords." This designation, literally "through chords," means that the violin plays mainly double chords, fulfilling the function of a basso continuo that would normally have been played by a lute or harpsichord, a feature that makes these pieces truly unique.

Spanish composer Miguel Villanueva Hering (b. 1964), essentially self-taught, developed a musical style that displays a distinctive sophistication in both his structural and timbral thinking. His sensitivity to these musical parameters led him to seek advice from renowned composers such as Salvatore Sciarrino, Brian Ferneyhough or Francisco Guerrero. His compositions use a highly concentrated set of musical elements, subtly varied and developed, creating a musical discourse of extreme coherence and clarity.

About Celeritas Ensemble
Celeritas is an Early Music ensemble founded in 2019 by young musicians Julia Hernández Sánchez (baroque violin) and Eduardo Gaspar Polo Baader (traverso). Their performances take a fresh look at the repertoire of the 17th and 18th centuries for traverso and violin and often include arrangements and newly composed pieces, creating a dialogue between the baroque era and the present. Their concerts have often been described as "intimate," "uplifting" and "inspiring," a result of their carefully constructed performances and their active communication with their audiences.

In 2022, the ensemble developed the original performance "Four Bites of Autumn", which combined music from the 18th century, new compositions by Eduardo Gaspar Polo Baader and seasonal dishes. The performance took place at the Delft Mill de Roos (Delft) in November 2022 along with gambist Alex Baker.

Credits
* Baroque violin: Julia Hernández Sánchez
* Traverso: Eduardo Gaspar Polo Baader
* Composition: Joseph Bodin de Boismortier and Miguel Villanueva Hering
* Concept: Julia Hernández Sánchez, Eduardo Gaspar Polo Baader, Miguel Villanueva Hering
* Photo: Javier Guijarro

www.instagram.com/celeritasensemble

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Loksias Strijkkwartet

Rond het kleurenwiel

za. 03 juni 2023 19:00

Kleuren worden in onze samenleving vaak met gevoelens en emoties verbonden. Zo praten we bijvoorbeeld over een “blauwe maandag” of het “zwarte schaap”. Kunnen symfonieën ook rood of groen zijn? Het Loksias Strijkkwartet presenteert ‘Rond het kleurenwiel’: een nieuwe manier om klassieke muziek te beleven.

Dit concert draait om een ‘synesthesie’ tussen twee zintuigen: het gehoor en het zicht. Bij elk muziekstuk zien we een bepaalde kleur voor ons, volgens Goethe’s Kleurenleer van 1809. Het publiek wordt zes fragmenten en zes verschillende kleuren aangeboden.

Toch ligt de focus niet bij ons maar bij jou als luisteraar! Jij zit rond het strijkkwartet en hebt het eerste en het laatste woord. Zes cijfers staan voor zes nog onbekende stukken en jij kiest in welke volgorde ze gespeeld worden. Na afloop van de fragmenten stem je samen met je medeluisteraars voor de best passende kleur. In elk concert is een uniek muzikaal kleurenpalet gegarandeerd. Laten we samen een bont moment beleven en draai het wiel!

Over Loksias Strijkkwartet
Het Loksias Strijkkwartet is in 2021 in Den Haag ontstaan door vier musici die zich verder wilden ontwikkelen op het gebied van kamermuziek. Muziek is voor hen een communicatiemiddel. Daarom zijn de hun voorstellingen opgebouwd rond een bepaald thema of concept dat de luisteraar kan volgen of zelfs onderdeel van wordt.

Onder leiding van Janet Krause hebben ze lessen van het Casals Kwartet, Henk Guittart, Peter Brunt, het Rus Kwartet gevolgd en masterclasses binnen de ECMA academie voor kamermuziek gehad. Als ensemble hebben ze opgetreden in het Kamermuziekfestival van Den Haag, het Delft Fringe Festival, Museum Prinsenhof Delft en de 2022 editie van het Orlando Festival in Kerkrade. De komende maanden is het kwartet o.a. in Delft, Rijswijk en Den Haag te zien.

Credits
* Viool 1: Phoebe Rousochatzaki
* Viool 2: Andrei Nastasa
* Altviool: Sergio Sánchez Perera
* Cello: Martín Álvarez Díaz

www.linktr.ee/loksias.quartet
www.instagram.com/loksias.quartet

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—-

Colors are often associated with feelings and emotions in our society. For example, we talk about a "blue Monday" or the "black sheep." Can symphonies also be red or green? Loksias Strijkkwartet presents ‘Rond het kleurenwiel’ (Around the Color Wheel): a new way to experience classical music.

This concert revolves around a "synesthesia" between two senses: hearing and sight. With each piece of music we see a particular color before us, according to Goethe's Color Theory of 1809. The audience is offered six fragments and six different colors.

Yet the focus is not on us but on you, the listener! You sit around the string quartet and have the first and last word. Six numbers represent six still unknown pieces and you choose in what order they will be played. After the excerpts, you and your fellow listeners vote for the best fit. A unique musical color palette is guaranteed in every concert. Let's have a colorful moment together and spin the wheel!

About Loksias Strijkkwartet
The Loksias Strijkkwartet was formed in 2021 in The Hague by four musicians who wanted to develop further in the field of chamber music. For them, music is a means of communication. Therefore, their performances are built around a certain theme or concept that the listener can follow or even become part of.

Under the direction of Janet Krause, they have taken lessons from the Casals Quartet, Henk Guittart, Peter Brunt, the Rus Quartet and had master classes within the ECMA academy of chamber music. As an ensemble they have performed in the Chamber Music Festival of The Hague, the Delft Fringe Festival, Museum Prinsenhof Delft and the 2022 edition of the Orlando Festival in Kerkrade. In the coming months, the quartet can be seen in Delft, Rijswijk and The Hague, among other places.

Credits
* Violin 1: Phoebe Rousochatzaki
* Violin 2: Andrei Nastasa
* Viola: Sergio Sánchez Perera
* Cello: Martín Álvarez Díaz

www.linktr.ee/loksias.quartet
www.instagram.com/loksias.quartet

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers