Programma 2023 .

Negen dagen lang theatraal binge-watchen!

Voorstellingen
Voorstellingen op locatie Huis Van Meerten
13:00

Ear to the Earth Ensemble

A Festival of Whispers

za. 03 juni 2023 13:00

Klimaatverandering doemt op in ons dagelijks leven, en wij mensen blijven de verzoeken van onze omgeving negeren. Ga met ons mee om te onderzoeken wat onze omgeving ons vertelt, zodat we elkaar kunnen inspireren. Met behulp van stenen, planten en andere voorwerpen die we onderweg vinden, kunnen we luisteren en de aanwezige ruimte en geluiden waarderen. Wat voor lied kan een cactus maken, en hoe kan een ander je inspireren om een ander te beïnvloeden? En hoe kan muziek een gelegenheid zijn om die voorwerpen en plaatsen te waarderen die we als vanzelfsprekend beschouwen? Elk voorwerp en levend wezen heeft een stem. Ear to the Earth Ensemble geeft ons de kans om te luisteren en jouw stem te horen.

Met een muzikale voorstelling voor de gemeenschap belicht Ear to the Earth de geluiden die onze omgeving voortbrengt, moedigt het een nieuw soort luisteren aan, en laat het de creatieve geesten in de muziek zien die willen laten zien hoe klimaatverandering onze cultuur beïnvloedt. Nog belangrijker is dat de muzikale reis blijk geeft van de wens om communicatie over deze kwesties op gang te brengen door middel van waarderend leren en discussie in de vorm van muzikale experimenten, waarbij ieder individu iets unieks kan beïnvloeden. Dit festival van geluiden culmineert in een voorstelling die het verlies van kunst in de tijd illustreert, de geluiden van onze muzikale en werkelijke stemmen die langzaam verloren gaan als oceaangolven die neerstorten in de ruimte die we zo hebben verkend.

Er is er maar één nodig: om een impact te maken, om anderen aan te moedigen en om een verschil te maken. Maak dat verschil met ons; zonder jouw oren en stem kunnen we onze omgeving verliezen. Geniet van een festival van fluisteringen, en verken de unieke muzikale stem van ons milieu.

Over Ear to the Earth Ensemble
Ear to the Earth Ensemble is een nieuw gevormde groep kunstenaars die voorstellingen ontwikkelt die gesprekken aangaan met, voor en over onze omgeving. Opgericht uit leden van de Ensemble Academie van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, heeft de groep een collectieve kennis en passie voor nieuwe muziek en een toewijding aan muzikaal experiment. Door ruimtelijk georiënteerde optredens en de opkomende wereld van eco-akoestische muziek, geven we een stem en luisteren we naar onze omgeving - levend en niet-levend - om een essentiële deugd van het mens-zijn te demonstreren: empathie.

Credits
* Earth Pulse: een geleide improvisatie (2023), door Ear to the Earth Ensemble
* Muziek: Rock Piece (1979), door Pauline Oliveros / Festival of Whispers (2017), door Matthew Burtner
* Viool: Ruth Mareen
* Cello: Antonio Dorado Salguero
* Fluit: Petra Valtellina
* Klarinet: Miguel Esperanza Pérez
* Piano: Rui Braga Simões
* Slagwerk: Porter Ellerman
* Foto: Boldizsar Szollosi

www.instagram.com/porter.ellerman

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Engels

—-

Climate change looms over our everyday lives, and we humans continue to ignore the pleas of our environment. Come with us as we examine what our environment tells us so we may inspire each other. Using stones, plants, and any objects we may find along the way, let us listen and appreciate the present space and sounds. What kind of song can a cactus make, and how might another person inspire you to influence someone else? And, how might music be an opportunity to appreciate those items and places we take for granted? Every object and living being has a voice. Ear to the Earth Ensemble provides an opportunity to listen and for us to hear your voice.

With a community-based musical performance, Ear to the Earth highlights the sounds our environments create, encourages a new kind of listening, and showcases the creative minds in music that want to show how climate change impacts our culture. More importantly, the musical journey demonstrates a wish to invoke communication about these issues through appreciative learning and discussion in the form of musical experimentation, where each individual can influence something unique. This festival of sounds culminates in a performance that illustrates the loss of art over time, the sounds of our musical and actual voices slowly being lost to ocean waves crashing into the space we explored so much.

All it takes is one: to make an impact, to encourage others, and to make a difference. Make that difference with us; without your ears and voice, we may lose our environment. Enjoy a festival of whispers, and explore our environment’s unique musical voice.

About Ear to the Earth Ensemble
Ear to the Earth Ensemble is a newly formed group of artists who develop performances that create conversations with, for, and about our environments. Formed from members of the Ensemble Academy at the Royal Conservatoire The Hague, the group has a collective knowledge and passion for new music and a devotion to musical experimentation. Through spatially-minded performances and the emerging world of ecoacoustic music, we give a voice and listen to our environments and surroundings -- living and non-living alike -- in order to demonstrate an essential virtue of being human: empathy.

Credits
* Earth Pulse: a Guided Improvisation (2023), by Ear to the Earth Ensemble
* Music: Rock Piece (1979), by Pauline Oliveros / Festival of Whispers (2017), by Matthew Burtner
* Violin: Ruth Mareen
* Cello: Antonio Dorado Salguero
* Flute: Petra Valtellina
* Clarinet: Miguel Esperanza Pérez
* Piano: Rui Braga Simões
* Percussion: Porter Ellerman
* Photo: Boldizsar Szollosi

www.instagram.com/porter.ellerman

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: English

Ear to the Earth Ensemble

A Festival of Whispers

za. 03 juni 2023 15:00

Klimaatverandering doemt op in ons dagelijks leven, en wij mensen blijven de verzoeken van onze omgeving negeren. Ga met ons mee om te onderzoeken wat onze omgeving ons vertelt, zodat we elkaar kunnen inspireren. Met behulp van stenen, planten en andere voorwerpen die we onderweg vinden, kunnen we luisteren en de aanwezige ruimte en geluiden waarderen. Wat voor lied kan een cactus maken, en hoe kan een ander je inspireren om een ander te beïnvloeden? En hoe kan muziek een gelegenheid zijn om die voorwerpen en plaatsen te waarderen die we als vanzelfsprekend beschouwen? Elk voorwerp en levend wezen heeft een stem. Ear to the Earth Ensemble geeft ons de kans om te luisteren en jouw stem te horen.

Met een muzikale voorstelling voor de gemeenschap belicht Ear to the Earth de geluiden die onze omgeving voortbrengt, moedigt het een nieuw soort luisteren aan, en laat het de creatieve geesten in de muziek zien die willen laten zien hoe klimaatverandering onze cultuur beïnvloedt. Nog belangrijker is dat de muzikale reis blijk geeft van de wens om communicatie over deze kwesties op gang te brengen door middel van waarderend leren en discussie in de vorm van muzikale experimenten, waarbij ieder individu iets unieks kan beïnvloeden. Dit festival van geluiden culmineert in een voorstelling die het verlies van kunst in de tijd illustreert, de geluiden van onze muzikale en werkelijke stemmen die langzaam verloren gaan als oceaangolven die neerstorten in de ruimte die we zo hebben verkend.

Er is er maar één nodig: om een impact te maken, om anderen aan te moedigen en om een verschil te maken. Maak dat verschil met ons; zonder jouw oren en stem kunnen we onze omgeving verliezen. Geniet van een festival van fluisteringen, en verken de unieke muzikale stem van ons milieu.

Over Ear to the Earth Ensemble
Ear to the Earth Ensemble is een nieuw gevormde groep kunstenaars die voorstellingen ontwikkelt die gesprekken aangaan met, voor en over onze omgeving. Opgericht uit leden van de Ensemble Academie van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, heeft de groep een collectieve kennis en passie voor nieuwe muziek en een toewijding aan muzikaal experiment. Door ruimtelijk georiënteerde optredens en de opkomende wereld van eco-akoestische muziek, geven we een stem en luisteren we naar onze omgeving - levend en niet-levend - om een essentiële deugd van het mens-zijn te demonstreren: empathie.

Credits
* Earth Pulse: een geleide improvisatie (2023), door Ear to the Earth Ensemble
* Muziek: Rock Piece (1979), door Pauline Oliveros / Festival of Whispers (2017), door Matthew Burtner
* Viool: Ruth Mareen
* Cello: Antonio Dorado Salguero
* Fluit: Petra Valtellina
* Klarinet: Miguel Esperanza Pérez
* Piano: Rui Braga Simões
* Slagwerk: Porter Ellerman
* Foto: Boldizsar Szollosi

www.instagram.com/porter.ellerman

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Engels

—-

Climate change looms over our everyday lives, and we humans continue to ignore the pleas of our environment. Come with us as we examine what our environment tells us so we may inspire each other. Using stones, plants, and any objects we may find along the way, let us listen and appreciate the present space and sounds. What kind of song can a cactus make, and how might another person inspire you to influence someone else? And, how might music be an opportunity to appreciate those items and places we take for granted? Every object and living being has a voice. Ear to the Earth Ensemble provides an opportunity to listen and for us to hear your voice.

With a community-based musical performance, Ear to the Earth highlights the sounds our environments create, encourages a new kind of listening, and showcases the creative minds in music that want to show how climate change impacts our culture. More importantly, the musical journey demonstrates a wish to invoke communication about these issues through appreciative learning and discussion in the form of musical experimentation, where each individual can influence something unique. This festival of sounds culminates in a performance that illustrates the loss of art over time, the sounds of our musical and actual voices slowly being lost to ocean waves crashing into the space we explored so much.

All it takes is one: to make an impact, to encourage others, and to make a difference. Make that difference with us; without your ears and voice, we may lose our environment. Enjoy a festival of whispers, and explore our environment’s unique musical voice.

About Ear to the Earth Ensemble
Ear to the Earth Ensemble is a newly formed group of artists who develop performances that create conversations with, for, and about our environments. Formed from members of the Ensemble Academy at the Royal Conservatoire The Hague, the group has a collective knowledge and passion for new music and a devotion to musical experimentation. Through spatially-minded performances and the emerging world of ecoacoustic music, we give a voice and listen to our environments and surroundings -- living and non-living alike -- in order to demonstrate an essential virtue of being human: empathy.

Credits
* Earth Pulse: a Guided Improvisation (2023), by Ear to the Earth Ensemble
* Music: Rock Piece (1979), by Pauline Oliveros / Festival of Whispers (2017), by Matthew Burtner
* Violin: Ruth Mareen
* Cello: Antonio Dorado Salguero
* Flute: Petra Valtellina
* Clarinet: Miguel Esperanza Pérez
* Piano: Rui Braga Simões
* Percussion: Porter Ellerman
* Photo: Boldizsar Szollosi

www.instagram.com/porter.ellerman

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: English

De Beladen Parade

Wanneer je hart begint te bonken

zo. 04 juni 2023 13:00

Jip zit op zwemles en vandaag moet ze door het gat
Er is één probleem: ze durft niet.
Wat als het gat een grote draaikolk is? Wat als ze door het gat zwemt en voor altijd verdwijnt? Haar ouders en broertje nooit meer terugziet?
Het publiek duikt in Jips hoofd.
Ze ontmoet allemaal zwembadfiguren die haar dingen leren.
Kunnen de kinderen in het publiek helpen?
En durft Jip uiteindelijk wel door het gat?

In de voorstelling ‘Wanneer je hart begint te bonken’ gaat het over bang zijn en omgaan met grote emoties. Kinderen ervaren hun emoties vaak heel groots en er wordt snel naar een oplossing voor die gevoelens gezocht. Vanuit dat interessant gegeven heeft De Beladen Parade de voorstelling ‘Wanneer je hart begint te bonken’ gemaakt. Ze zijn in de belevingswereld van kinderen gedoken en ontdekten door hun ogen wat er gebeurt als je angst, spanning of zenuwen voelt. En vooral hoe kinderen hiermee omgaan.

Over De Beladen Parade
De Beladen Parade maakt theatervoorstellingen voor het eerlijkste publiek dat er is: kinderen. Ze werken vaak met muziek, beweging en sferische beelden. Altijd vanuit een thema dat in het leven van kinderen speelt en waar ze op school meestal niks over leren. We hopen zo een toevoeging te zijn om het huidige curriculum van basisscholen.

Met theater kun je thema’s aansnijden en kinderen uitdagen zich tot die thema’s te verhouden. De Beladen Parade doet dat op een eerlijke en humoristische manier en er is altijd interactie tijdens de voorstelling. De voorstellingen bieden een opening voor een gesprek tussen kinderen onderling en tussen kinderen en volwassenen. Tijdens het maakproces gaat De Beladen Parade in gesprek met kinderen en verzamelen ze door middel van workshops materiaal voor hun voorstelling. Zo sluiten de voorstellingen aan bij de belevingswereld van de doelgroep.

Credits
* Spel en makers: Gijs van Eck, Tony Aloekoejana, Daan Tönis, Jesper van der Meer, Linde van Dorp en Isalinde Glerum
* Naar een idee van: De Beladen Parade
* Muziek: Gijs van Eck en Jesper van der Meer
* Vormgeving: Annika Leeuwenkuijl & Caya Emmelkamp
* Dramaturgie: Laura van Gurp
* Begeleiding: Vincent van Woerkom
* Eindregie: Marijn van der Jagt
* Foto: Caya Emmelkamp

www.instagram.com/debeladenparade

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—--

Jip is learning how to swim and today he has to go through the hole.
There's one problem: Jip is too scared.
What if the hole is a big whirlpool? What if she swims through the hole and disappears forever? Never see her parents and little brother again?
The audience dives into Jip's head.
She meets pool characters who teach her things.
Can the children in the audience help?
And does Jip eventually dare to go through the hole?

The performance ‘Wanneer je hart hard begint te bonken’ (When your heart starts pounding) is about being afraid and dealing with big emotions. Children often experience their emotions in a very big way and a solution to those feelings is quickly sought. From that interesting fact, De Beladen Parade created the performance ‘Wanneer je hart hard begint te bonken’. They delved into the experiences of children and discovered through their eyes what happens when you feel fear, tension or nerves. And especially how children deal with this.

About De Beladen Parade
De Beladen Parade creates theater performances for the fairest audience there is: children. They often work with music, movement and spherical images. Always from a theme that plays in children's lives and that they usually don't learn anything about at school. We hope to be an addition to the current curriculum of elementary school.

With theater you can broach themes and challenge children to relate to them. De Beladen Parade does that in an honest and humorous way and there is always interaction during the performance. The performances provide an opening for conversation among children and between children and adults. During the creative process, De Beladen Parade enters into conversation with children and collects material for their performances through workshops. In this way the performances connect with the experiential world of the target group.

Credits
* Players and producers: Gijs van Eck, Tony Aloekoejana, Daan Tönis, Jesper van der Meer, Linde van Dorp and Isalinde Glerum.
* Based on an idea of: De Beladen Parade
* Music: Gijs van Eck and Jesper van der Meer
* Design: Annika Leeuwenkuijl & Caya Emmelkamp
* Dramaturgy: Laura van Gurp
* Supervision: Vincent van Woerkom
* Stage direction: Marijn van der Jagt
* Photo: Caya Emmelkamp

www.instagram.com/debeladenparade

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

15:00

De Beladen Parade

Wanneer je hart begint te bonken

zo. 04 juni 2023 15:00

Jip zit op zwemles en vandaag moet ze door het gat
Er is één probleem: ze durft niet.
Wat als het gat een grote draaikolk is? Wat als ze door het gat zwemt en voor altijd verdwijnt? Haar ouders en broertje nooit meer terugziet?
Het publiek duikt in Jips hoofd.
Ze ontmoet allemaal zwembadfiguren die haar dingen leren.
Kunnen de kinderen in het publiek helpen?
En durft Jip uiteindelijk wel door het gat?

In de voorstelling ‘Wanneer je hart begint te bonken’ gaat het over bang zijn en omgaan met grote emoties. Kinderen ervaren hun emoties vaak heel groots en er wordt snel naar een oplossing voor die gevoelens gezocht. Vanuit dat interessant gegeven heeft De Beladen Parade de voorstelling ‘Wanneer je hart begint te bonken’ gemaakt. Ze zijn in de belevingswereld van kinderen gedoken en ontdekten door hun ogen wat er gebeurt als je angst, spanning of zenuwen voelt. En vooral hoe kinderen hiermee omgaan.

Over De Beladen Parade
De Beladen Parade maakt theatervoorstellingen voor het eerlijkste publiek dat er is: kinderen. Ze werken vaak met muziek, beweging en sferische beelden. Altijd vanuit een thema dat in het leven van kinderen speelt en waar ze op school meestal niks over leren. We hopen zo een toevoeging te zijn om het huidige curriculum van basisscholen.

Met theater kun je thema’s aansnijden en kinderen uitdagen zich tot die thema’s te verhouden. De Beladen Parade doet dat op een eerlijke en humoristische manier en er is altijd interactie tijdens de voorstelling. De voorstellingen bieden een opening voor een gesprek tussen kinderen onderling en tussen kinderen en volwassenen. Tijdens het maakproces gaat De Beladen Parade in gesprek met kinderen en verzamelen ze door middel van workshops materiaal voor hun voorstelling. Zo sluiten de voorstellingen aan bij de belevingswereld van de doelgroep.

Credits
* Spel en makers: Gijs van Eck, Tony Aloekoejana, Daan Tönis, Jesper van der Meer, Linde van Dorp en Isalinde Glerum
* Naar een idee van: De Beladen Parade
* Muziek: Gijs van Eck en Jesper van der Meer
* Vormgeving: Annika Leeuwenkuijl & Caya Emmelkamp
* Dramaturgie: Laura van Gurp
* Begeleiding: Vincent van Woerkom
* Eindregie: Marijn van der Jagt
* Foto: Caya Emmelkamp

www.instagram.com/debeladenparade

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: (bijna) geen gesproken taal

—--

Jip is learning how to swim and today he has to go through the hole.
There's one problem: Jip is too scared.
What if the hole is a big whirlpool? What if she swims through the hole and disappears forever? Never see her parents and little brother again?
The audience dives into Jip's head.
She meets pool characters who teach her things.
Can the children in the audience help?
And does Jip eventually dare to go through the hole?

The performance ‘Wanneer je hart hard begint te bonken’ (When your heart starts pounding) is about being afraid and dealing with big emotions. Children often experience their emotions in a very big way and a solution to those feelings is quickly sought. From that interesting fact, De Beladen Parade created the performance ‘Wanneer je hart hard begint te bonken’. They delved into the experiences of children and discovered through their eyes what happens when you feel fear, tension or nerves. And especially how children deal with this.

About De Beladen Parade
De Beladen Parade creates theater performances for the fairest audience there is: children. They often work with music, movement and spherical images. Always from a theme that plays in children's lives and that they usually don't learn anything about at school. We hope to be an addition to the current curriculum of elementary school.

With theater you can broach themes and challenge children to relate to them. De Beladen Parade does that in an honest and humorous way and there is always interaction during the performance. The performances provide an opening for conversation among children and between children and adults. During the creative process, De Beladen Parade enters into conversation with children and collects material for their performances through workshops. In this way the performances connect with the experiential world of the target group.

Credits
* Players and producers: Gijs van Eck, Tony Aloekoejana, Daan Tönis, Jesper van der Meer, Linde van Dorp and Isalinde Glerum.
* Based on an idea of: De Beladen Parade
* Music: Gijs van Eck and Jesper van der Meer
* Design: Annika Leeuwenkuijl & Caya Emmelkamp
* Dramaturgy: Laura van Gurp
* Supervision: Vincent van Woerkom
* Stage direction: Marijn van der Jagt
* Photo: Caya Emmelkamp

www.instagram.com/debeladenparade

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers