Archief .

Kijk terug op al onze hoogtepunten.

20:15

Opening Delft Fringe Festival

Feestelijke opening Delft Fringe Festival

wo. 31 mei 2023 20:15

Het Delft Fringe Festival wordt woensdag 31 mei om 20.15 uur feestelijk geopend in Theater de Veste. Laat je deze avond verrassen en inspireren door een gevarieerd programma van drie spraakmakende voorstellingen, van Alienated, Tara Reijerkerk en Niek Wagenaar. En in de verlengde pauze geven een aantal jonge makers op onverwachte locaties in het theater een korte preview van hun festivalvoorstelling. Sluit de avond dansend af op de lekkerste muziek van DJ JAWGEM op de afterparty.

Alienated • Carry my segment

In de dansvoorstelling ‘Carry my segment’, waarin ook circuselementen gebruikt worden, staat het lichaam centraal. Door het lichaam zelf als object te gebruiken ontstaat een dynamisch en spannend spel van steunen en ondersteunen. Ons brein kan daarin op het verkeerde been gezet worden: is het lichaam een mens, een object of een deel van iemand anders?

Tara Reijerkerk • PUSSYBOYS

Een macho man. Staat dat gelijk aan mannelijkheid? In de muziektheatervoorstelling ‘PUSSYBOYS’ zoeken zes jonge mannen vanuit humor, compassie, muzikaliteit en serious business naar hun eigen mannelijkheid. Over de dualiteiten, verwachtingen en de keuzes van het man zijn.

Niek Wagenaar's Nymphs • After All • winnaar Delft Fringe Festival Publieksprijs 2022

We beelden vaak genoeg in hoe het zal verlopen: een oorverdovende knal terwijl de aarde plots onder je wegvalt of een vlammenzee die ons allen in één klap overspoelt. Een grote gebeurtenis die achter alles een punt zet. Maar wat blijft er over wanneer de storm is gaan liggen? Als het gruis is neergedaald, zal het leven dan weer opkruipen?

De dansvoorstelling 'After All' speelt zich af in de grimmige werkelijkheid nadat de wereld hoe wij hem kennen is opgehouden te bestaan. In deze dansvoorstelling van dertig minuten worstelen vier personages met de plotselinge omslag van overvloed naar schaarste en met gevoelens als schuld, verlies en eenzaamheid.

Niek Wagenaar won in 2022 de Publieksprijs op het Delft Fringe Festival

Inclusief theatrale verrassing!

In de verlengde pauze geven een aantal jonge makers op onverwachte locaties in het theater een korte preview van hun voorstelling, die later op het festival te zien is.

Presentatie

De presentatie van vanavond is in handen van Hasan Gök. Naast presentator is hij spoken word artiest. Hij laat zich als maker inspireren door de metaforische aard van de Turkse taal. Hasan is een opkomend talent dat in korte tijd veel indruk maakte in de spoken work scene. In december 2022 was hij te zien bij het Fringe Event op Lichtjesavond in Museum Prinsenhof.

Programma

  • Inloop vanaf 19.15 uur
  • 20.15 uur - programma (deel 1)
  • 21.15 uur - pauze
  • 21.45 uur - programma (deel 2)
  • 22.30 uur - afterparty
  • Datum: woensdag 31 mei
  • Locatie: Theater de Veste aan het Vesteplein 1.
  • Entree: Tickets kosten € 27,50 en zijn inclusief garderobe en pauzedrankje.

 

Dystopia

Retropia

do. 01 juni 2023 19:00

Het is tijd om te vertrekken.
Laten we nog één keer jumpen op Jeckyll & Hyde. Laten we nog één keer doen alsof we mee kunnen zingen met Que si que no. Laten we nog één keer reageren met een quote uit Friends. Daarna zeggen we gedag tegen te hoge huurprijzen, belasting, dierproeven en het gat in de ozonlaag. De problemen op Aarde blijven zich maar herhalen en opstapelen. Tijd om op een andere planeet opnieuw te beginnen.

In Retropia proberen Fleur en Mathijs het publiek voor te bereiden op de oversteek naar een nieuwe thuisplaneet. Interplanetair emigreren is niet niks. Om een nieuwe start te maken, zullen we alles wat ons bekend is hier moeten achterlaten. Maar waarvan kunnen we geen afscheid nemen?

Over Dystopia
Wij, Dystopia, zijn een jong collectief bestaande uit theatermakers Fleur Mennega en Mathijs Demper en productieleider Myrthe Ligtenberg. Onze voorstellingen zijn een mix tussen ‘soft’ sciencefiction-theater en interactief zapcabaret. We streven naar razendsnelle dialogen, duistere humor en herkenbare pijnpunten.

Zoals onze naam doet vermoeden, maken we dystopisch theater. Voor ons houdt ‘dystopie’ in dat we in een maatschappij leven waarin we elkaar constant bangmaken voor de toekomst. We zijn het er bijna allemaal over eens dat het de verkeerde kant op gaat met de wereld – of dit nu te maken heeft met klimaat, technologie, oorlog of ongelijkheid.

Credits
* Makers/spelers: Fleur Mennega en Mathijs Demper
* Productieleider: Myrthe Ligtenberg
* Kostuum en decor: Annika Leeuwenkuijl
* Muziek: Bart Jakobs
* Fotografie: Anne van der Perk
* Photo art direction/styling: Danique de Groot
* Met dank aan: Derk Stenvers, Jorn Laponder, Rianne Kolenbrander en Voordekunst

www.tgdystopia.com
www.instagram.com/tgdystopia

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—-

It's time to leave. Let's jump to Jeckyll & Hyde one more time. Let's pretend one last time we can sing along with Que si que no. Let's respond one more time with a quote from Friends. Then let's say hello to excessive rents, taxes, animal testing and the hole in the ozone layer. Earth's problems keep repeating and piling up. Time to start over on another planet.

In Retropia, Fleur and Mathijs host a farewell party and prepare the audience for a one way trip to a new home planet. Interplanetary emigration, that is quite something. To make a new start, we’ll have to leave behind everything we are familiar with. But some things are hard to say goodbye to.

About Dystopia
We, Dystopia, are a young collective consisting of theatre makers Fleur Mennega and Mathijs Demper and production leader Myrthe Ligtenberg. Our performances are a mix between 'soft' science fiction theatre and interactive zap cabaret. We strive for fast dialogues, dark humor and everyday soreness.

As our name suggests, we make dystopian theatre. For us, "dystopia" means living in a society where we are constantly scaring each other about the future. Most of us agree things are heading towards the wrong direction with the world – be it concerning climate, technology, war or inequality.

Credits
* Creators/Players: Fleur Mennega and Mathijs Demper
* Production manager: Myrthe Ligtenberg
* Costume and scenery: Annika Leeuwenkuijl
* Music: Bart Jakobs
* Photography: Anne van der Perk
* Photo art direction/styling: Danique de Groot
* With thanks to: Derk Stenvers, Jorn Laponder and Rianne Kolenbrander

www.tgdystopia.com
www.instagram.com/tgdystopia

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem

Virtual Ritual

do. 01 juni 2023 20:00

Technologie is momenteel overal. Met wifi in de trein en een app voor elk ongemak, hebben we continu beschikking tot alle ontwikkelingen die ons leven versnellen, vergemakkelijken en met name effectiever maken. Deze helpende handvaten hebben een enorm positief effect, maken ons leven makkelijker en garanderen meer succes. Door al deze ontwikkelingen zijn onze handelingen in de afgelopen jaren veranderd. We kijken vandaag de dag niet meer op van acties die voorheen slechts een idee waren.

Doordat de technische revolutie in het teken staat van effectieve versnelling, lijkt deze in al zijn goede bedoelingen ons, de mensen, te passeren en zelfs voor te zijn. De technologie lijkt voor ons te denken, zodat wij het niet meer hoeven te doen. En we lijken er niet eens bij stil te staan dat dit gebeurt, door de snelheid waarmee dit gebeurt. Maar als we deze ontwikkelingen zo makkelijk eigen maken en daarmee als gewoon aanschouwen, en we gaan op dit tempo door, wat zijn dan de mogelijke ontwikkelingen die in de toekomst gaan komen?

Als we op dit tempo door blijven ontwikkelen, welke effectiviteit heeft de technologie dan in ons dagelijks leven? Wat zijn de handelingen van de toekomst waar we nu met onze gedachten niet bij kunnen dat deze werkelijkheid worden, maar die wel degelijk onze nieuwe normaal zullen zijn? En wat is het effect daarvan op ons bestaan als mens? Vergaren we alleen maar meer kwaliteit of komt er ook een keerzijde waardoor we in de toekomst zullen inleveren op kwaliteiten?

Over Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem
Katoo & Liselotte hebben elkaar leren kennen op de Academie voor Theater in Tilburg, waar ze beide in 2020 zijn afgestudeerd. Na verschillende samenwerkingen op de academie slaan ze nu wederom de handen ineen. Ze delen een interesse voor de waarde van alledaagse menselijke thema's. Ze zoeken in hun werk als theatermakers naar een vorm, waarin ze deze, vaak onbesproken, thema’s bespreekbaar willen maken. Onderwerpen als contact en taboes zijn eerder al aan bod gekomen in het werk van de meiden en zullen de weg in hun toekomstige werk opnieuw vinden.

Credits
* Concept, regie en spel: Liselotte Backx en Katoo Vanhoutteghem
* Muziek: Nog onbekend (nader te bepalen)
* Foto: Anneloes van den Adel

www.liselottebackx.myportfolio.com
www.instagram.com/katoovanhoutteghem
www.instagram.com/liselottebackx/

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

*Taal: (bijna) geen gesproken taal *

—--

Technology is currently everywhere. With wifi on the train and an app for every inconvenience, we have constant access to all the developments that speed up, facilitate and, most importantly, make our lives more effective. These helping hands have a huge positive effect, making our lives easier and guaranteeing greater success. All these developments have changed our actions in recent years. Today, we no longer look up from actions that were previously just an idea.

Because the tech revolution is all about effective acceleration, in all its good intentions, it seems to pass us, the people, and even get ahead of us. Technology seems to think for us, so that we no longer have to do it ourselves. And we don't even seem to realise that this is happening, because of the speed at which it is happening. But if we so easily make these developments our own, and thus view them as normal, and we continue at this pace, what are the possible developments that are to come in the future?

If we continue to develop at this pace, what effectiveness will technology have in our daily lives? What are the actions of the future that we cannot now with our minds imagine becoming a reality, but will indeed be our new normal? And how will this affect our existence as human beings? Are we just acquiring more quality or will there also be a downside whereby we will sacrifice qualities in the future?

About Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem
Katoo & Liselotte met at the Academy of Theatre in Tilburg, where they both graduated in 2020. After several collaborations at the academy, they now join forces once again. They share an interest in the value of everyday human themes. In their work as theater makers, they look for a form, in which they want to make these, often undiscussed, themes discussable. Topics such as contact and taboos have come up before in the girls' work and will find their way again in their future work.

Credits
* Concept, direction and acting: Liselotte Backx and Katoo Vanhoutteghem
* Music: Still unknown (to be determined)
* Photo: Anneloes van den Adel

www.liselottebackx.myportfolio.com
www.instagram.com/katoovanhoutteghem
www.instagram.com/liselottebackx/

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

20:00

Bas van der Kruk

Wat Nu?

do. 01 juni 2023 20:00

‘Wat Nu?’ is een voorstelling waarin vrijheid met kaders schuurt. Ik neem je als performende facilitator mee in de voorstelling en het maakproces. Tegen het einde hebben we samen iets gemaakt. Hiervoor hebben we 25 minuten de tijd. Het is een uitnodigende, sprankelende voorstelling waarin je zelf ook een rol hebt. Wat betekent vrijheid voor jou?

Over Bas van der Kruk
Bas heeft ballet en moderne dans gestudeerd in Londen en heeft vervolgens een master in filosofie afgerond. Zijn werk balanceert tussen performance art, theater en dans. Bas was te zien als acteur in Sexual Perversity, geeft les in dans en filosofie aan studenten van Fontys, maakt eigen werk en is performer.

Credits
* Mogelijk gemaakt door: Stichting IMPACT IJsselmonde
* Muziek: Bas (Faia), Esquerita (Sinner Man 2) en Kool & the Gang (Celebration)
* Kostuum: Ruben Monfrooy
* Foto: Brandon Gravenberch

www.basvanderkruk.com
www.instagram.com/basvanderkruk

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—-

‘Wat Nu?’ is a performance in which freedom rubs shoulders with frames. As a performing facilitator, I take you through the performance and the making process. By the end, we have made something together. For this we have 25 minutes. It is an inviting, sparkling performance in which you yourself have a role. What does freedom mean to you?

About Bas van der Kruk
Bas studied ballet and modern dance in London and then completed a master's degree in philosophy. His work balances between performance art, theater and dance. Bas was seen as an actor in Sexual Perversity, teaches dance and philosophy to students at Fontys, makes his own work and is a performer.

Credits
* Made possible by: IMPACT IJsselmonde Foundation
* Music: Bas (Faia), Esquerita (Sinner Man 2) and Kool & the Gang (Celebration)
* Costume: Ruben Monfrooy
* Photo: Brandon Gravenberch

www.basvanderkruk.com
www.instagram.com/basvanderkruk

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

Dystopia

Retropia

do. 01 juni 2023 21:00

Het is tijd om te vertrekken.
Laten we nog één keer jumpen op Jeckyll & Hyde. Laten we nog één keer doen alsof we mee kunnen zingen met Que si que no. Laten we nog één keer reageren met een quote uit Friends. Daarna zeggen we gedag tegen te hoge huurprijzen, belasting, dierproeven en het gat in de ozonlaag. De problemen op Aarde blijven zich maar herhalen en opstapelen. Tijd om op een andere planeet opnieuw te beginnen.

In Retropia proberen Fleur en Mathijs het publiek voor te bereiden op de oversteek naar een nieuwe thuisplaneet. Interplanetair emigreren is niet niks. Om een nieuwe start te maken, zullen we alles wat ons bekend is hier moeten achterlaten. Maar waarvan kunnen we geen afscheid nemen?

Over Dystopia
Wij, Dystopia, zijn een jong collectief bestaande uit theatermakers Fleur Mennega en Mathijs Demper en productieleider Myrthe Ligtenberg. Onze voorstellingen zijn een mix tussen ‘soft’ sciencefiction-theater en interactief zapcabaret. We streven naar razendsnelle dialogen, duistere humor en herkenbare pijnpunten.

Zoals onze naam doet vermoeden, maken we dystopisch theater. Voor ons houdt ‘dystopie’ in dat we in een maatschappij leven waarin we elkaar constant bangmaken voor de toekomst. We zijn het er bijna allemaal over eens dat het de verkeerde kant op gaat met de wereld – of dit nu te maken heeft met klimaat, technologie, oorlog of ongelijkheid.

Credits
* Makers/spelers: Fleur Mennega en Mathijs Demper
* Productieleider: Myrthe Ligtenberg
* Kostuum en decor: Annika Leeuwenkuijl
* Muziek: Bart Jakobs
* Fotografie: Anne van der Perk
* Photo art direction/styling: Danique de Groot
* Met dank aan: Derk Stenvers, Jorn Laponder, Rianne Kolenbrander en Voordekunst

www.tgdystopia.com
www.instagram.com/tgdystopia

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—-

It's time to leave. Let's jump to Jeckyll & Hyde one more time. Let's pretend one last time we can sing along with Que si que no. Let's respond one more time with a quote from Friends. Then let's say hello to excessive rents, taxes, animal testing and the hole in the ozone layer. Earth's problems keep repeating and piling up. Time to start over on another planet.

In Retropia, Fleur and Mathijs host a farewell party and prepare the audience for a one way trip to a new home planet. Interplanetary emigration, that is quite something. To make a new start, we’ll have to leave behind everything we are familiar with. But some things are hard to say goodbye to.

About Dystopia
We, Dystopia, are a young collective consisting of theatre makers Fleur Mennega and Mathijs Demper and production leader Myrthe Ligtenberg. Our performances are a mix between 'soft' science fiction theatre and interactive zap cabaret. We strive for fast dialogues, dark humor and everyday soreness.

As our name suggests, we make dystopian theatre. For us, "dystopia" means living in a society where we are constantly scaring each other about the future. Most of us agree things are heading towards the wrong direction with the world – be it concerning climate, technology, war or inequality.

Credits
* Creators/Players: Fleur Mennega and Mathijs Demper
* Production manager: Myrthe Ligtenberg
* Costume and scenery: Annika Leeuwenkuijl
* Music: Bart Jakobs
* Photography: Anne van der Perk
* Photo art direction/styling: Danique de Groot
* With thanks to: Derk Stenvers, Jorn Laponder and Rianne Kolenbrander

www.tgdystopia.com
www.instagram.com/tgdystopia

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem

Virtual Ritual

do. 01 juni 2023 22:00

Technologie is momenteel overal. Met wifi in de trein en een app voor elk ongemak, hebben we continu beschikking tot alle ontwikkelingen die ons leven versnellen, vergemakkelijken en met name effectiever maken. Deze helpende handvaten hebben een enorm positief effect, maken ons leven makkelijker en garanderen meer succes. Door al deze ontwikkelingen zijn onze handelingen in de afgelopen jaren veranderd. We kijken vandaag de dag niet meer op van acties die voorheen slechts een idee waren.

Doordat de technische revolutie in het teken staat van effectieve versnelling, lijkt deze in al zijn goede bedoelingen ons, de mensen, te passeren en zelfs voor te zijn. De technologie lijkt voor ons te denken, zodat wij het niet meer hoeven te doen. En we lijken er niet eens bij stil te staan dat dit gebeurt, door de snelheid waarmee dit gebeurt. Maar als we deze ontwikkelingen zo makkelijk eigen maken en daarmee als gewoon aanschouwen, en we gaan op dit tempo door, wat zijn dan de mogelijke ontwikkelingen die in de toekomst gaan komen?

Als we op dit tempo door blijven ontwikkelen, welke effectiviteit heeft de technologie dan in ons dagelijks leven? Wat zijn de handelingen van de toekomst waar we nu met onze gedachten niet bij kunnen dat deze werkelijkheid worden, maar die wel degelijk onze nieuwe normaal zullen zijn? En wat is het effect daarvan op ons bestaan als mens? Vergaren we alleen maar meer kwaliteit of komt er ook een keerzijde waardoor we in de toekomst zullen inleveren op kwaliteiten?

Over Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem
Katoo & Liselotte hebben elkaar leren kennen op de Academie voor Theater in Tilburg, waar ze beide in 2020 zijn afgestudeerd. Na verschillende samenwerkingen op de academie slaan ze nu wederom de handen ineen. Ze delen een interesse voor de waarde van alledaagse menselijke thema's. Ze zoeken in hun werk als theatermakers naar een vorm, waarin ze deze, vaak onbesproken, thema’s bespreekbaar willen maken. Onderwerpen als contact en taboes zijn eerder al aan bod gekomen in het werk van de meiden en zullen de weg in hun toekomstige werk opnieuw vinden.

Credits
* Concept, regie en spel: Liselotte Backx en Katoo Vanhoutteghem
* Muziek: Nog onbekend (nader te bepalen)
* Foto: Anneloes van den Adel

www.liselottebackx.myportfolio.com
www.instagram.com/katoovanhoutteghem
www.instagram.com/liselottebackx/

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

*Taal: (bijna) geen gesproken taal *

—--

Technology is currently everywhere. With wifi on the train and an app for every inconvenience, we have constant access to all the developments that speed up, facilitate and, most importantly, make our lives more effective. These helping hands have a huge positive effect, making our lives easier and guaranteeing greater success. All these developments have changed our actions in recent years. Today, we no longer look up from actions that were previously just an idea.

Because the tech revolution is all about effective acceleration, in all its good intentions, it seems to pass us, the people, and even get ahead of us. Technology seems to think for us, so that we no longer have to do it ourselves. And we don't even seem to realise that this is happening, because of the speed at which it is happening. But if we so easily make these developments our own, and thus view them as normal, and we continue at this pace, what are the possible developments that are to come in the future?

If we continue to develop at this pace, what effectiveness will technology have in our daily lives? What are the actions of the future that we cannot now with our minds imagine becoming a reality, but will indeed be our new normal? And how will this affect our existence as human beings? Are we just acquiring more quality or will there also be a downside whereby we will sacrifice qualities in the future?

About Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem
Katoo & Liselotte met at the Academy of Theatre in Tilburg, where they both graduated in 2020. After several collaborations at the academy, they now join forces once again. They share an interest in the value of everyday human themes. In their work as theater makers, they look for a form, in which they want to make these, often undiscussed, themes discussable. Topics such as contact and taboos have come up before in the girls' work and will find their way again in their future work.

Credits
* Concept, direction and acting: Liselotte Backx and Katoo Vanhoutteghem
* Music: Still unknown (to be determined)
* Photo: Anneloes van den Adel

www.liselottebackx.myportfolio.com
www.instagram.com/katoovanhoutteghem
www.instagram.com/liselottebackx/

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

22:00

Bas van der Kruk

Wat Nu?

do. 01 juni 2023 22:00

‘Wat Nu?’ is een voorstelling waarin vrijheid met kaders schuurt. Ik neem je als performende facilitator mee in de voorstelling en het maakproces. Tegen het einde hebben we samen iets gemaakt. Hiervoor hebben we 25 minuten de tijd. Het is een uitnodigende, sprankelende voorstelling waarin je zelf ook een rol hebt. Wat betekent vrijheid voor jou?

Over Bas van der Kruk
Bas heeft ballet en moderne dans gestudeerd in Londen en heeft vervolgens een master in filosofie afgerond. Zijn werk balanceert tussen performance art, theater en dans. Bas was te zien als acteur in Sexual Perversity, geeft les in dans en filosofie aan studenten van Fontys, maakt eigen werk en is performer.

Credits
* Mogelijk gemaakt door: Stichting IMPACT IJsselmonde
* Muziek: Bas (Faia), Esquerita (Sinner Man 2) en Kool & the Gang (Celebration)
* Kostuum: Ruben Monfrooy
* Foto: Brandon Gravenberch

www.basvanderkruk.com
www.instagram.com/basvanderkruk

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—-

‘Wat Nu?’ is a performance in which freedom rubs shoulders with frames. As a performing facilitator, I take you through the performance and the making process. By the end, we have made something together. For this we have 25 minutes. It is an inviting, sparkling performance in which you yourself have a role. What does freedom mean to you?

About Bas van der Kruk
Bas studied ballet and modern dance in London and then completed a master's degree in philosophy. His work balances between performance art, theater and dance. Bas was seen as an actor in Sexual Perversity, teaches dance and philosophy to students at Fontys, makes his own work and is a performer.

Credits
* Made possible by: IMPACT IJsselmonde Foundation
* Music: Bas (Faia), Esquerita (Sinner Man 2) and Kool & the Gang (Celebration)
* Costume: Ruben Monfrooy
* Photo: Brandon Gravenberch

www.basvanderkruk.com
www.instagram.com/basvanderkruk

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

Dystopia

Retropia

vr. 02 juni 2023 19:00

Het is tijd om te vertrekken.
Laten we nog één keer jumpen op Jeckyll & Hyde. Laten we nog één keer doen alsof we mee kunnen zingen met Que si que no. Laten we nog één keer reageren met een quote uit Friends. Daarna zeggen we gedag tegen te hoge huurprijzen, belasting, dierproeven en het gat in de ozonlaag. De problemen op Aarde blijven zich maar herhalen en opstapelen. Tijd om op een andere planeet opnieuw te beginnen.

In Retropia proberen Fleur en Mathijs het publiek voor te bereiden op de oversteek naar een nieuwe thuisplaneet. Interplanetair emigreren is niet niks. Om een nieuwe start te maken, zullen we alles wat ons bekend is hier moeten achterlaten. Maar waarvan kunnen we geen afscheid nemen?

Over Dystopia
Wij, Dystopia, zijn een jong collectief bestaande uit theatermakers Fleur Mennega en Mathijs Demper en productieleider Myrthe Ligtenberg. Onze voorstellingen zijn een mix tussen ‘soft’ sciencefiction-theater en interactief zapcabaret. We streven naar razendsnelle dialogen, duistere humor en herkenbare pijnpunten.

Zoals onze naam doet vermoeden, maken we dystopisch theater. Voor ons houdt ‘dystopie’ in dat we in een maatschappij leven waarin we elkaar constant bangmaken voor de toekomst. We zijn het er bijna allemaal over eens dat het de verkeerde kant op gaat met de wereld – of dit nu te maken heeft met klimaat, technologie, oorlog of ongelijkheid.

Credits
* Makers/spelers: Fleur Mennega en Mathijs Demper
* Productieleider: Myrthe Ligtenberg
* Kostuum en decor: Annika Leeuwenkuijl
* Muziek: Bart Jakobs
* Fotografie: Anne van der Perk
* Photo art direction/styling: Danique de Groot
* Met dank aan: Derk Stenvers, Jorn Laponder, Rianne Kolenbrander en Voordekunst

www.tgdystopia.com
www.instagram.com/tgdystopia

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—-

It's time to leave. Let's jump to Jeckyll & Hyde one more time. Let's pretend one last time we can sing along with Que si que no. Let's respond one more time with a quote from Friends. Then let's say hello to excessive rents, taxes, animal testing and the hole in the ozone layer. Earth's problems keep repeating and piling up. Time to start over on another planet.

In Retropia, Fleur and Mathijs host a farewell party and prepare the audience for a one way trip to a new home planet. Interplanetary emigration, that is quite something. To make a new start, we’ll have to leave behind everything we are familiar with. But some things are hard to say goodbye to.

About Dystopia
We, Dystopia, are a young collective consisting of theatre makers Fleur Mennega and Mathijs Demper and production leader Myrthe Ligtenberg. Our performances are a mix between 'soft' science fiction theatre and interactive zap cabaret. We strive for fast dialogues, dark humor and everyday soreness.

As our name suggests, we make dystopian theatre. For us, "dystopia" means living in a society where we are constantly scaring each other about the future. Most of us agree things are heading towards the wrong direction with the world – be it concerning climate, technology, war or inequality.

Credits
* Creators/Players: Fleur Mennega and Mathijs Demper
* Production manager: Myrthe Ligtenberg
* Costume and scenery: Annika Leeuwenkuijl
* Music: Bart Jakobs
* Photography: Anne van der Perk
* Photo art direction/styling: Danique de Groot
* With thanks to: Derk Stenvers, Jorn Laponder and Rianne Kolenbrander

www.tgdystopia.com
www.instagram.com/tgdystopia

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem

Virtual Ritual

vr. 02 juni 2023 19:00

Technologie is momenteel overal. Met wifi in de trein en een app voor elk ongemak, hebben we continu beschikking tot alle ontwikkelingen die ons leven versnellen, vergemakkelijken en met name effectiever maken. Deze helpende handvaten hebben een enorm positief effect, maken ons leven makkelijker en garanderen meer succes. Door al deze ontwikkelingen zijn onze handelingen in de afgelopen jaren veranderd. We kijken vandaag de dag niet meer op van acties die voorheen slechts een idee waren.

Doordat de technische revolutie in het teken staat van effectieve versnelling, lijkt deze in al zijn goede bedoelingen ons, de mensen, te passeren en zelfs voor te zijn. De technologie lijkt voor ons te denken, zodat wij het niet meer hoeven te doen. En we lijken er niet eens bij stil te staan dat dit gebeurt, door de snelheid waarmee dit gebeurt. Maar als we deze ontwikkelingen zo makkelijk eigen maken en daarmee als gewoon aanschouwen, en we gaan op dit tempo door, wat zijn dan de mogelijke ontwikkelingen die in de toekomst gaan komen?

Als we op dit tempo door blijven ontwikkelen, welke effectiviteit heeft de technologie dan in ons dagelijks leven? Wat zijn de handelingen van de toekomst waar we nu met onze gedachten niet bij kunnen dat deze werkelijkheid worden, maar die wel degelijk onze nieuwe normaal zullen zijn? En wat is het effect daarvan op ons bestaan als mens? Vergaren we alleen maar meer kwaliteit of komt er ook een keerzijde waardoor we in de toekomst zullen inleveren op kwaliteiten?

Over Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem
Katoo & Liselotte hebben elkaar leren kennen op de Academie voor Theater in Tilburg, waar ze beide in 2020 zijn afgestudeerd. Na verschillende samenwerkingen op de academie slaan ze nu wederom de handen ineen. Ze delen een interesse voor de waarde van alledaagse menselijke thema's. Ze zoeken in hun werk als theatermakers naar een vorm, waarin ze deze, vaak onbesproken, thema’s bespreekbaar willen maken. Onderwerpen als contact en taboes zijn eerder al aan bod gekomen in het werk van de meiden en zullen de weg in hun toekomstige werk opnieuw vinden.

Credits
* Concept, regie en spel: Liselotte Backx en Katoo Vanhoutteghem
* Muziek: Nog onbekend (nader te bepalen)
* Foto: Anneloes van den Adel

www.liselottebackx.myportfolio.com
www.instagram.com/katoovanhoutteghem
www.instagram.com/liselottebackx/

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

*Taal: (bijna) geen gesproken taal *

—--

Technology is currently everywhere. With wifi on the train and an app for every inconvenience, we have constant access to all the developments that speed up, facilitate and, most importantly, make our lives more effective. These helping hands have a huge positive effect, making our lives easier and guaranteeing greater success. All these developments have changed our actions in recent years. Today, we no longer look up from actions that were previously just an idea.

Because the tech revolution is all about effective acceleration, in all its good intentions, it seems to pass us, the people, and even get ahead of us. Technology seems to think for us, so that we no longer have to do it ourselves. And we don't even seem to realise that this is happening, because of the speed at which it is happening. But if we so easily make these developments our own, and thus view them as normal, and we continue at this pace, what are the possible developments that are to come in the future?

If we continue to develop at this pace, what effectiveness will technology have in our daily lives? What are the actions of the future that we cannot now with our minds imagine becoming a reality, but will indeed be our new normal? And how will this affect our existence as human beings? Are we just acquiring more quality or will there also be a downside whereby we will sacrifice qualities in the future?

About Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem
Katoo & Liselotte met at the Academy of Theatre in Tilburg, where they both graduated in 2020. After several collaborations at the academy, they now join forces once again. They share an interest in the value of everyday human themes. In their work as theater makers, they look for a form, in which they want to make these, often undiscussed, themes discussable. Topics such as contact and taboos have come up before in the girls' work and will find their way again in their future work.

Credits
* Concept, direction and acting: Liselotte Backx and Katoo Vanhoutteghem
* Music: Still unknown (to be determined)
* Photo: Anneloes van den Adel

www.liselottebackx.myportfolio.com
www.instagram.com/katoovanhoutteghem
www.instagram.com/liselottebackx/

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

19:00

Bas van der Kruk

Wat Nu?

vr. 02 juni 2023 19:00

‘Wat Nu?’ is een voorstelling waarin vrijheid met kaders schuurt. Ik neem je als performende facilitator mee in de voorstelling en het maakproces. Tegen het einde hebben we samen iets gemaakt. Hiervoor hebben we 25 minuten de tijd. Het is een uitnodigende, sprankelende voorstelling waarin je zelf ook een rol hebt. Wat betekent vrijheid voor jou?

Over Bas van der Kruk
Bas heeft ballet en moderne dans gestudeerd in Londen en heeft vervolgens een master in filosofie afgerond. Zijn werk balanceert tussen performance art, theater en dans. Bas was te zien als acteur in Sexual Perversity, geeft les in dans en filosofie aan studenten van Fontys, maakt eigen werk en is performer.

Credits
* Mogelijk gemaakt door: Stichting IMPACT IJsselmonde
* Muziek: Bas (Faia), Esquerita (Sinner Man 2) en Kool & the Gang (Celebration)
* Kostuum: Ruben Monfrooy
* Foto: Brandon Gravenberch

www.basvanderkruk.com
www.instagram.com/basvanderkruk

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—-

‘Wat Nu?’ is a performance in which freedom rubs shoulders with frames. As a performing facilitator, I take you through the performance and the making process. By the end, we have made something together. For this we have 25 minutes. It is an inviting, sparkling performance in which you yourself have a role. What does freedom mean to you?

About Bas van der Kruk
Bas studied ballet and modern dance in London and then completed a master's degree in philosophy. His work balances between performance art, theater and dance. Bas was seen as an actor in Sexual Perversity, teaches dance and philosophy to students at Fontys, makes his own work and is a performer.

Credits
* Made possible by: IMPACT IJsselmonde Foundation
* Music: Bas (Faia), Esquerita (Sinner Man 2) and Kool & the Gang (Celebration)
* Costume: Ruben Monfrooy
* Photo: Brandon Gravenberch

www.basvanderkruk.com
www.instagram.com/basvanderkruk

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

Mystha Mandersloot

ABORTUSVERHALEN

vr. 02 juni 2023 20:00

Abortus is als een boeket bloemen. Blauw. Een kiempje. Doornen. Een honingzoete geur.
Bedorven wortels. Abortus is een lege pan met tomatensoep.

Theatermaker Mystha Mandersloot probeert samen met Suzan van der Poel, Jana Ierschot en Sandy Seifert, vorm te geven aan hun persoonlijke ervaringen met abortus. Wat gaat er door je heen als je ontdekt dat je zwanger bent? Hoe is de dag in de abortuskliniek? Hoe beschrijf je dat wat er in je groeit? Het resultaat is een dynamische montagevoorstelling met onder andere een gitaar, een loop station, een kiwi, een arts tussen je benen, de subtiel krakende knisperende melktandenknarswitte lakens, de vragen van je schoonouders en een sesamzaadje.

Over Mystha Mandersloot
Mystha Mandersloot is theatermaker en educator, afstuderend aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. In haar werk houdt ze zich bezig met maatschappelijke vraagstukken aan de hand van persoonlijke verhalen. De Amsterdamse zeemeermin voelde twee jaar geleden wat een taboe voor invloed kan hebben op je leven. Door middel van theater probeert ze daar nu verandering in te brengen.

Credits
* Regie: Mystha Mandersloot
* Spelers/makers: Suzan van der Poel, Jana Ierschot, Sandy Seifert
* Regie-assistent: Eva Molhoek
* Dramaturg: Nicole Hoeve
* (Begeleidend) Schrijver: Sofie de Vroom
* Vormgever: Vulvaverbond (Pam Plaschek en Celine Terpstra)
* Audio design: Cas van Eldonk
* Productieleider: Bente de Bruijn
* Lichtontwerper/technisch producent: Maarten van Burken
* PR/communicatie: Zoë Lodewijks
* Begeleider: Pauline Kalker

www.mysthamandersloot.nl
www.instagram.com/abortusverhalen
www.instagram.com/mysthamandersloot/

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—-

Abortion is like a bouquet of flowers. Blue. A sprout. Thorns. A honeyed scent.
Tainted roots. Abortion is an empty pan of tomato soup.

Theater maker Mystha Mandersloot tries, together with Suzan van der Poel, Jana Ierschot and Sandy Seifert, to give shape to their personal experiences with abortion. What goes through you when you discover you are pregnant? What is the day like in the abortion clinic? How do you describe what grows inside you? The result is a dynamic montage performance that includes a guitar, a loop station, a kiwi, a doctor between your legs, the subtle crunch of milk teeth-crisp white sheets, your in-laws' questions and a sesame seed.

About Mystha Mandersloot
Mystha Mandersloot is a theater producer and teacher, graduating from the Utrecht School of the Arts. In her work she deals with social issues based on personal stories. The Amsterdam mermaid felt two years ago what a taboo can affect your life. She is now trying to change that through theatre.

Credits
* Direction: Mystha Mandersloot
* Players/creators: Suzan van der Poel, Jana Ierschot, Sandy Seifert
* Directing assistant: Eva Molhoek
* Dramaturge: Nicole Hoeve
* (Accompanying) Writer: Sofie de Vroom
* Designer: Vulvaverbond (Pam Plaschek and Celine Terpstra)
* Audio design: Cas van Eldonk
* Production manager: Bente de Bruijn
* Lighting designer/technical producer: Maarten van Burken
* PR/communication: Zoë Lodewijks
* Supervisor: Pauline Kalker

www.mysthamandersloot.nl
www.instagram.com/abortusverhalen
www.instagram.com/mysthamandersloot/

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

Omid Kheirabadi

alive & unborn

vr. 02 juni 2023 20:00

"Ik ben echt slecht in het bespelen van de hornet bass drum. Misschien, vooral, waarschijnlijk omdat ik nog nooit in mijn leven een echte hornet bass drum heb gezien! Hetzelfde geldt voor democratie. Heb je er ooit een gezien die voor iedereen functioneert? Waarom zou ik zelfs maar denken aan de perverse kapitalistische verhoudingen als mijn chocolade voor 40% slaafvrij is? Wees eerlijk, werk hard, en doe gewoon normaal, het komt goed."

'alive & unborn' is een donkere satirische voorstelling die reflecteert op het onrecht dat is ontstaan door het jarenlange racistische kapitalistische systeem, kolonialisme en slavernij, en de demonen van krediet en schuld. Wat is hoop en hoeveel rest ons nog? In deze performance zal Omid Kheirabadi het publiek betrekken bij zijn kritische kijk op het late kapitalisme door middel van een locatie-specifieke voorstelling (op elke locatie tijdens het festival is het een beetje anders).

Van schizofrene elektronische muziek tot ochtend deuntjes van de Iraanse traditionele Setar en een Heavy Rock nummer over Necrofilie, het werk neemt je mee op een sonische reis dankzij briljante stukken van Daphnis Monastirioti (een Rotterdamse kunstenaar, en performer) en Simak Misheni (een Akense muzikant).

Over Omid Kheirabadi
Omid Kheirabadi is een kunstenaar, architect en theatermaker gevestigd in Rotterdam (1992, Teheran, Iran). Opgegroeid onder een fundamentalistische patriarchale dictatuur en werkzaam als architect, ziet hij maatschappelijke verhoudingen altijd vanuit een structureel denken en hoe deze individuen kunnen beperken/uitbuiten. Hij heeft de drang om het ongehoorde en ongeziene naar voren te brengen omdat zijn onderzoeksgebied geworteld is in zijn eigen ervaringen uit de eerste hand van wereldwijde ongelijkheid in economie en rechtspositie. Zijn werk gaat over systematische onderdrukking, discriminatie, ongelijkheid en bevrijdingsstrijd. Omid voltooide zijn MFA aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag in 2022, en zijn MA in interieurarchitectuur aan de Architectuur Academie Maastricht in 2019. Hij verliet Iran na het beëindigen van zijn dienstplicht in 2017.

De voorstelling alive & unborn staat centraal in de bijeenkomst van Studium Generale op vrijdag 2 juni om 20.30 uur in Royal Delft. Hier kun je gratis bij aanwezig zijn, maar je moet wel een plek reserveren. Dit kan hier.

Simak Misheni (Iran) is een opkomende muzikant uit Aken die zijn eigen partituren schrijft en zijn allereerste album voorbereidt.

Daphnis Monastirioti (Griekenland) studeerde beeldhouwkunst aan de Universiteit van Ioannina, en heeft recentelijk geluid als medium verkend. Ze hebben onder andere opgetreden in Art week Rotterdam 2023.

Credits
* Schrijver, regisseur en performer: Omid Kheirabadi
* Muziek, geluid: Simak Misheni, Daphnis Monastirioti
* Allround assistente: Katerina Malamt
* Cinematografie: Joao Henrique Viegas
* Choreografie: Omid Kheirabadi, Serene Hui
* Acteersupervisor: Chak Leung
* Script adviseur: Davide Ghelli
* Decorontwerp: nomadenhuis
* Foto: Will Boase

www.omidkheirabadi.com
www.instagram.com/omid.kheirabadi

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Engels

—-

“I’m really bad at playing the hornet bass drum. Maybe, mostly, probably because I’ve never seen a real hornet bass drum in my life! The same applies to democracy. Have you ever seen one that is functioning for everyone? Why would I even think about the pervert capitalist relationships when my chocolate is 40% slave free? Be eerlijk, work hard, and gewoon doe normaal, het komt goed.”

‘alive & unborn’ is a dark satirical performance reflecting on the injustices created by years of the racist capitalist system, colonialism and slavery, and the demons of credit and debt. What’s hope and how much of it is left for us? In this performance, Omid Kheirabadi will engage the audience with his critical understanding of late capitalism through a site-specific performance (a bit different in each location during the festival).

From schizophrenic electronic music to morning tunes of Iranian traditional Setar and a Heavy Rock song about Necrophilia, the work takes you to a sonic journey thanks to brilliant pieces by Daphnis Monastirioti (a Rotterdam-based artist, and performer) and Simak Misheni (an Aachen-based Musician).

About Omid Kheirabadi
Omid Kheirabadi is an artist, architect, and theatermaker based in Rotterdam (1992, Tehran, Iran). Growing up under a fundamentalist patriarchal dictatorship and having worked as an architect, he always sees societal relationships through structural thinking and how they can limit/exploit individuals. He has the urge to voice out the unheard and unseen because his area of research is rooted in his own first-hand experiences of global disparity in economics and legal status. His works draw on questions of systematic oppression, discrimination, inequality, and struggles for liberation. Omid completed his MFA at the Royal Academy of Art, The Hague in 2022, and his MA in interior architecture at Maastricht Architecture Academy in 2019. He left Iran after finishing his compulsory military service in 2017.

The performance alive & unborn is discussed during the Studium Generale's meeting on Friday, June 2, at 8:30 p.m. at Royal Delft. You can attend this for free, but you must reserve a place. You can do this [here].

Simak Misheni (Iran) is an up-and-coming Aachen-based Musician who has been writing his own scores and preparing his very first album.

Daphnis Monastirioti (Greece) studied sculpture at the University of Ioannina, and recently have been exploring sound as a medium. They have performed in Art week Rotterdam 2023 among other occasions.

Credits
* Writer, director, and performer: Omid Kheirabadi
* Music, sound: Simak Misheni, Daphnis Monastirioti
* All-round assistant: Katerina Malamt
* Cinematography: Joao Henrique Viegas
* Choreography: Omid Kheirabadi, Serene Hui
* Acting supervisor: Chak Leung
* Script advisor: Davide Ghelli
* Stage design: nomad house
* Photo: Will Boase

www.omidkheirabadi.com
www.instagram.com/omid.kheirabadi

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: English

20:00

Suus Hoppenbrouwers

Brain lickers

vr. 02 juni 2023 20:00

Suus neemt je mee in de klauwen van haar duizelingwekkende hoofd. Een muzikale, humoristische en beeldende voorstelling, waarin vorm wordt gegeven aan al haar gedachten, verlangens en angsten. Als je hoofd een pretpark is voor gedachten, hoe ziet dat er dan uit? Durf je in alle attracties te stappen? Klaar voor een ongetemde, ruige en sensationele ride?

Over Suus Hoppenbrouwers
Op 22 september 1994 kwam Suus Hoppenbrouwers ter wereld geschoten (de bevalling duurde maar een recordtijd van 2 uur!). Ze groeide op in Gorinchem. Droeg meer verkleedkleren dan normale kleding en wenste vroeger dolgraag Britney Spears te worden. Het was dan ook geen verrassing dat Suus later op het podium kwam te staan. In 2019 studeerde ze af aan de Koningstheateracademie met haar eigen voorstelling: ‘GOLFSLAGBAD’. In 2021 was ze halve finalist van Cameretten. En in 2022 speelde ze op het Delft Fringe Festival met haar voorstelling "Sour Power".

Credits
* Maker: Suus Hoppenbrouwers
* Foto: Anneloes van den Adel

www.instagram.com/thuusbijsuus

Taal: Nederlands

—-

Suus takes you into the clutches of her dazzling mind. A musical, humorous and visual performance, giving shape to all her thoughts, desires and fears. If your head is an amusement park for thoughts, what does it look like? Do you dare get into all the attractions? Ready for an untamed, rough and sensational ride?

About Suus Hoppenbrouwers
On September 22, 1994, Suus Hoppenbrouwers got shot into the world (the delivery only took a record 2 hours!). She grew up in Gorinchem. Wore more dress-up clothes than normal clothes and wanted to become Britney Spears. So it was no surprise that Suus later found herself on stage. In 2019, she graduated from the King's Theatre Academy with her own performance, ‘GOLFSLAGBAD’. In 2021, she was a semi-finalist of Cameretten. And in 2022 she played at the Delft Fringe Festival with her performance ‘Sour Power’.

Credits
* Maker: Suus Hoppenbrouwers
* Photo: Anneloes van den Adel

www.instagram.com/thuusbijsuus

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

Dystopia

Retropia

vr. 02 juni 2023 21:00

Het is tijd om te vertrekken.
Laten we nog één keer jumpen op Jeckyll & Hyde. Laten we nog één keer doen alsof we mee kunnen zingen met Que si que no. Laten we nog één keer reageren met een quote uit Friends. Daarna zeggen we gedag tegen te hoge huurprijzen, belasting, dierproeven en het gat in de ozonlaag. De problemen op Aarde blijven zich maar herhalen en opstapelen. Tijd om op een andere planeet opnieuw te beginnen.

In Retropia proberen Fleur en Mathijs het publiek voor te bereiden op de oversteek naar een nieuwe thuisplaneet. Interplanetair emigreren is niet niks. Om een nieuwe start te maken, zullen we alles wat ons bekend is hier moeten achterlaten. Maar waarvan kunnen we geen afscheid nemen?

Over Dystopia
Wij, Dystopia, zijn een jong collectief bestaande uit theatermakers Fleur Mennega en Mathijs Demper en productieleider Myrthe Ligtenberg. Onze voorstellingen zijn een mix tussen ‘soft’ sciencefiction-theater en interactief zapcabaret. We streven naar razendsnelle dialogen, duistere humor en herkenbare pijnpunten.

Zoals onze naam doet vermoeden, maken we dystopisch theater. Voor ons houdt ‘dystopie’ in dat we in een maatschappij leven waarin we elkaar constant bangmaken voor de toekomst. We zijn het er bijna allemaal over eens dat het de verkeerde kant op gaat met de wereld – of dit nu te maken heeft met klimaat, technologie, oorlog of ongelijkheid.

Credits
* Makers/spelers: Fleur Mennega en Mathijs Demper
* Productieleider: Myrthe Ligtenberg
* Kostuum en decor: Annika Leeuwenkuijl
* Muziek: Bart Jakobs
* Fotografie: Anne van der Perk
* Photo art direction/styling: Danique de Groot
* Met dank aan: Derk Stenvers, Jorn Laponder, Rianne Kolenbrander en Voordekunst

www.tgdystopia.com
www.instagram.com/tgdystopia

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

Taal: Nederlands

—-

It's time to leave. Let's jump to Jeckyll & Hyde one more time. Let's pretend one last time we can sing along with Que si que no. Let's respond one more time with a quote from Friends. Then let's say hello to excessive rents, taxes, animal testing and the hole in the ozone layer. Earth's problems keep repeating and piling up. Time to start over on another planet.

In Retropia, Fleur and Mathijs host a farewell party and prepare the audience for a one way trip to a new home planet. Interplanetary emigration, that is quite something. To make a new start, we’ll have to leave behind everything we are familiar with. But some things are hard to say goodbye to.

About Dystopia
We, Dystopia, are a young collective consisting of theatre makers Fleur Mennega and Mathijs Demper and production leader Myrthe Ligtenberg. Our performances are a mix between 'soft' science fiction theatre and interactive zap cabaret. We strive for fast dialogues, dark humor and everyday soreness.

As our name suggests, we make dystopian theatre. For us, "dystopia" means living in a society where we are constantly scaring each other about the future. Most of us agree things are heading towards the wrong direction with the world – be it concerning climate, technology, war or inequality.

Credits
* Creators/Players: Fleur Mennega and Mathijs Demper
* Production manager: Myrthe Ligtenberg
* Costume and scenery: Annika Leeuwenkuijl
* Music: Bart Jakobs
* Photography: Anne van der Perk
* Photo art direction/styling: Danique de Groot
* With thanks to: Derk Stenvers, Jorn Laponder and Rianne Kolenbrander

www.tgdystopia.com
www.instagram.com/tgdystopia

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: Dutch

Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem

Virtual Ritual

vr. 02 juni 2023 21:00

Technologie is momenteel overal. Met wifi in de trein en een app voor elk ongemak, hebben we continu beschikking tot alle ontwikkelingen die ons leven versnellen, vergemakkelijken en met name effectiever maken. Deze helpende handvaten hebben een enorm positief effect, maken ons leven makkelijker en garanderen meer succes. Door al deze ontwikkelingen zijn onze handelingen in de afgelopen jaren veranderd. We kijken vandaag de dag niet meer op van acties die voorheen slechts een idee waren.

Doordat de technische revolutie in het teken staat van effectieve versnelling, lijkt deze in al zijn goede bedoelingen ons, de mensen, te passeren en zelfs voor te zijn. De technologie lijkt voor ons te denken, zodat wij het niet meer hoeven te doen. En we lijken er niet eens bij stil te staan dat dit gebeurt, door de snelheid waarmee dit gebeurt. Maar als we deze ontwikkelingen zo makkelijk eigen maken en daarmee als gewoon aanschouwen, en we gaan op dit tempo door, wat zijn dan de mogelijke ontwikkelingen die in de toekomst gaan komen?

Als we op dit tempo door blijven ontwikkelen, welke effectiviteit heeft de technologie dan in ons dagelijks leven? Wat zijn de handelingen van de toekomst waar we nu met onze gedachten niet bij kunnen dat deze werkelijkheid worden, maar die wel degelijk onze nieuwe normaal zullen zijn? En wat is het effect daarvan op ons bestaan als mens? Vergaren we alleen maar meer kwaliteit of komt er ook een keerzijde waardoor we in de toekomst zullen inleveren op kwaliteiten?

Over Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem
Katoo & Liselotte hebben elkaar leren kennen op de Academie voor Theater in Tilburg, waar ze beide in 2020 zijn afgestudeerd. Na verschillende samenwerkingen op de academie slaan ze nu wederom de handen ineen. Ze delen een interesse voor de waarde van alledaagse menselijke thema's. Ze zoeken in hun werk als theatermakers naar een vorm, waarin ze deze, vaak onbesproken, thema’s bespreekbaar willen maken. Onderwerpen als contact en taboes zijn eerder al aan bod gekomen in het werk van de meiden en zullen de weg in hun toekomstige werk opnieuw vinden.

Credits
* Concept, regie en spel: Liselotte Backx en Katoo Vanhoutteghem
* Muziek: Nog onbekend (nader te bepalen)
* Foto: Anneloes van den Adel

www.liselottebackx.myportfolio.com
www.instagram.com/katoovanhoutteghem
www.instagram.com/liselottebackx/

Luister voor meer achtergrondinformatie over de makers die op Delft Fringe Festival 2023 staan de podcast ‘De Roze Hoed’.

*Taal: (bijna) geen gesproken taal *

—--

Technology is currently everywhere. With wifi on the train and an app for every inconvenience, we have constant access to all the developments that speed up, facilitate and, most importantly, make our lives more effective. These helping hands have a huge positive effect, making our lives easier and guaranteeing greater success. All these developments have changed our actions in recent years. Today, we no longer look up from actions that were previously just an idea.

Because the tech revolution is all about effective acceleration, in all its good intentions, it seems to pass us, the people, and even get ahead of us. Technology seems to think for us, so that we no longer have to do it ourselves. And we don't even seem to realise that this is happening, because of the speed at which it is happening. But if we so easily make these developments our own, and thus view them as normal, and we continue at this pace, what are the possible developments that are to come in the future?

If we continue to develop at this pace, what effectiveness will technology have in our daily lives? What are the actions of the future that we cannot now with our minds imagine becoming a reality, but will indeed be our new normal? And how will this affect our existence as human beings? Are we just acquiring more quality or will there also be a downside whereby we will sacrifice qualities in the future?

About Liselotte Backx & Katoo Vanhoutteghem
Katoo & Liselotte met at the Academy of Theatre in Tilburg, where they both graduated in 2020. After several collaborations at the academy, they now join forces once again. They share an interest in the value of everyday human themes. In their work as theater makers, they look for a form, in which they want to make these, often undiscussed, themes discussable. Topics such as contact and taboos have come up before in the girls' work and will find their way again in their future work.

Credits
* Concept, direction and acting: Liselotte Backx and Katoo Vanhoutteghem
* Music: Still unknown (to be determined)
* Photo: Anneloes van den Adel

www.liselottebackx.myportfolio.com
www.instagram.com/katoovanhoutteghem
www.instagram.com/liselottebackx/

For more background on the artists featured at Delft Fringe Festival 2023, listen to the podcast ‘De Roze Hoed’.

Language: (almost) no spoken language is used

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers