Delft Fringe DenkTank denkt kritisch mee met meerjarenplan .

19 december 2023

Half december 2023 kwam de Delft Fringe Denktank weer om tafel. De Denktank bestaat uit een groep jonge makers met elk hun eigen specialisatie en levenservaring. In de Denktank wordt er gebrainstormd over wat het Delft Fringe Festival kan betekenen voor jonge makers en hoe we dit kunnen vormgeven vanuit idee naar concept.

Meerjarenplan

Deze keer legden we hen een aantal vraagstukken voor rondom het toekomstige meerjaren kunstenplan en gingen we in gesprek over de dromen en ambities van Delft Fringe Festival voor de komende jaren. Het werd een waardevolle meeting, waarin kritische vragen werden gesteld. Er kwamen ook concrete ideeën naar voren die inspireerden en zelfs al een beetje vleugels kregen.

Scherp houden

De input van Fringe Denktank geeft ons nieuwe inzichten en houdt ons als team scherp. Dit is essentieel om tot een realistisch maar ook ambitieus plan te komen. Dank Denktank!

Wie zit er in de DenkTank?

De Denktank bestaat op dit moment uit Dide Vonk, Ymke van Hooff, Martijn Schipper, Florian Slangen, Lisa Ostermann en Mystha Mandersloot. Na het festival van 2024 worden er twee nieuwe namen toegevoegd. Wil je meer weten over de Denktank? Stuur dan een berichtje naar programmering@delftfringefestival.nl.

Lees ook:

Foto: Overleg DenkTank in de Social Hub Delft. Fotograaf: Sabine Krol

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers