ANBI .

Publicatieplicht Stichting Delft Fringe Festival

Stichtingnaam
Stichting Delft Fringe Festival

Fiscaal nummer
8580.42.630

Kamer van Koophandel
698.62.753

Formeel vestigingsadres
Professor Snijdersstraat 2, 2628 RA Delft

Bestuurssamenstelling
R.W.A. (Roel) Beeftink-Funcken, directeur-bestuurder

A.A.E. (Ans) Stephan, voorzitter Raad van Toezicht
A.S. (Alexander) Alexiev, lid Raad van Toezicht
N. (Nathalie) van der Hak, lid Raad van Toezicht
C. (Corné) Ran, lid Raad van Toezicht
H. (Hanna) van Gent, lid Raad van Toezicht
T. (Tanja) Groenendijk-de Vos, lid Raad van Toezicht

Doelstellingen
Het bieden van nieuwe kansen voor makers om hen verder te helpen in hun ontwikkeling op inhoudelijk en zakelijk vlak; Het aanspreken van nieuw publiek voor de podiumkunsten, zowel op het festival als gedurende het jaar; Het leveren van een structurele bijdrage aan de promotie van de stad Delft, als stad van cultuur en innovatie.

Hoofdlijnen Beleidsplan
Stichting Delft Fringe Festival heeft voor de beleidsperiode (2021-2024) meerjaren ambities geformuleerd voor de artistieke signatuur van het festival, de publieksontwikkeling, de crossover tussen techniek en cultuur en de ontwikkelingen in Delft.

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht van het Delft Fringe Festival genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Stichting Delft Fringe Festival heeft geen functionarissen in dienst die een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen.

Jaarverslagen
Download het jaarverslag 2021. ⟶
Download het jaarverslag 2020. ⟶
Download het jaarverslag 2019. ⟶
Download het jaarverslag 2018. ⟶
Download het jaarverslag 2017. ⟶

Anbi formulier algemeen

Download het formulier over 2021. ⟶
Download het formulier over 2020. ⟶

 

Met dank aan

Subsidiënten en begunstigers